ebbe hansen

ebbe hansen

kiss

Antal relationer 5
Anbefalet af 1
Interesseret

ACTA

06-02-2012 17:16:06 - 68 kommentarer

Jeg har en opfattelse af, at vi som parti går ind for ACTA (ret mig hvis jeg tager fejl og læg gerne et link til vores politik på området), men som det mindst digitale parti har vi det problem, at der ikke rigtig er nogen steder på nettet, hvor denne holdning er udtrykt.

Jeg deler ikke holdningen til ACTA, ikke engang hvad angår forudsætningerne :-(

The Parties to this Agreement, noting, that effective enforcement of intellectual property rights is critical to sustaining economic growth across all industries and globally;

(Min oversættelse: Parterne i denne aftale,noterende sig, at effektiv håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder er afgørende for at opretholde økonomisk vækst på tværs af alle brancher og globalt;)

Og allerede her er vi kørt af sporet, fordi fortolkningerne af intellektuelle ejendomsrettigheder ikke sker ud fra de nye rammer, digitaliseringen har givet. Jeg siger ikke at fordi internettet er kommet er alt tilladt. Blot at med internettet er vi nødt til at have andre begreber end uden; for eksempel er begrebet "eksemplar" stort set meningsløst på nettet.

Noting further that the proliferation of counterfeit and pirated goods, as well as of services that distribute infringing material, undermines legitimate trade and sustainable development of the world economy, causes significant financial losses for right holders and for legitimate businesses, and, in some cases, provides a source of revenue for organized crime and otherwise poses risks to the public;

(Endvidere noterende sig, at spredningen af ??forfalskede og piratkopierede varer, samt tjenester, som distribuerer materiale uden tilladelse, undergraver den lovlige handel og bæredygtig
udvikling af verdensøkonomien, medfører betydelige økonomiske tab for rettighedshaverne og for lovlige virksomheder, og i nogle tilfælde, er en indtægtskilde for organiseret kriminalitet og i øvrigt udgør risici for offentligheden;
)

Også her går det rivende galt, hvad angår digitaliseringen :-) Jeg har ikke forstand på piratkopiering af fysiske varer, men for digitaliseret materiale så er de midler, der kan tænkes taget i anvendelse for at fremme de erklærede mål en direkte trussel mod udvikling og økonomisk vækst; det der lægges op til, er håndtering af intellektuelle rettigheder som blev film stadig solgt på vhs, musik på vinyl og bøger udelukkende på papir. Og hvis rettighedsindehaverne vil skaffe sig indtægter ved at distribuere/formidle deres værker på nettet, så har de at gøre det med forretningsmodeller fra 70erne.

Pirateriet lader sig ikke stoppe i en retsstat, så det vil primært handle om at udvikle modeller så brugerne betaler for at få lov til selv at kunne distribuere stort set hvadsomhelst.

Alle de andre strategier for en indsats mod pirateri, jeg har hørt om, truer privatlivets fred, har ingen chance for at nå målet og hæmmer mulighederne for at skabe økonomisk vækst på/med nettet.

 

Meget undskylde, men et initiativ, der allerede i forudsætningerne lyder som var den skrevet af panikslagne gamlinge, bør ingen gang på jord have.

Kommentarer
Zeb Meier Watz
Medlem

Zeb Meier Watz , Filosof og hovedbestyrelsesmedlem , 06-02-2012 17:27:05

 Jeg er enig i at den generelle IT-politik er forældet.

Overordnet set har vi et vælgersegment som er glade for den nyeste teknologi, så her burde vi være mere fremme i skoene.

 

Vi burde oprette et programudvalg for IT-politik for at rette op - her deltager jeg gerne!


Hans-Christian Andersen
Int.

Hans-Christian Andersen , , 06-02-2012 19:15:02

 @Zeb såvidt jeg har forstået så er det altså ikke IT-Politik som der bliver omtalt, men derimod rettighedsspørgsmål. Altså interlektuelle rettigheder, til sådan noget som musik, design, opfindelser ect ect. .

 

Ville blot fortælle dig det inden du melder dig til alt for mange IT-Politiske udvalg. Et sådant ville jeg forstille mig kunne dreje sig om noget helt andet. Måske om hvordan Danmark kommer ud af klørene på de store internationale it virksomheder som har snablen ned i fælleskassen.


Zeb Meier Watz
Medlem

Zeb Meier Watz , Filosof og hovedbestyrelsesmedlem , 06-02-2012 19:25:50

@Hans-Christian

Jeg mener da at ACTA (lige som SOPA og PIPA) går ind under IT-politik...


Hans-Christian Andersen
Int.

Hans-Christian Andersen , , 06-02-2012 19:36:09

 Jamen så er vi meget uenige, ACTA dækker over meget mere end IT. Selve forkortelsen står for: Anti-Counterfeiting Trade Agreement iøvrigt skal vi vel ikke forme vores politik efter hvad vores "Segment" gerne vil høre men efter hvad der er mest retfærdigt eller godt for verdenen.


Zeb Meier Watz
Medlem

Zeb Meier Watz , Filosof og hovedbestyrelsesmedlem , 06-02-2012 19:41:08

@hans-Christian

"Iøvrigt skal vi vel ikke forme vores politik efter hvad vores "Segment" gerne vil høre men efter hvad der er mest retfærdigt eller godt for verdenen."

Det er jeg da ganske enig med dig i. Jeg prøvede blot at pointere vi mangler en mere up-to-date politik på dette emne.

 

Det er rigtigt at ACTA dækker mere, men med en mere tidssvarende IT-politik ville vi imøde komme meget af det - men det er da klart at meget af det også dækkes af generel retspolitik.

 


Zeb Meier Watz
Medlem

Zeb Meier Watz , Filosof og hovedbestyrelsesmedlem , 06-02-2012 21:16:25

lidt relateret læsning:

http://euzoo.dk/2012/borgerstorm-far-bendtsen-til-at-tage-aktion/


Andreas Kjeldsen
Medlem

Andreas Kjeldsen , Stud.mag.art historie, KU , 06-02-2012 22:27:39

@Ebbe og Zeb: Helt enig. Musikindustrien (eller i hvert fald de dele af den, der tænker sig lidt om) lærte for snart ti år siden på den hårde måde, at skærpede regler og håndhævelse ikke nytter noget som helst mod pirater. Det eneste, der rigtigt virker, er at tilbyde sine produkter gennem digitale tjenester, der er billige, nemme at bruge, har et stort udvalg, og vigtigst af alt ikke vikler forbrugeren ind i alle mulige sære begrænsninger og aftaler.

 

Politikerne kunne godt tage ved lære af det, og arbejde for at gøre det digitale marked nemmere og mere tilgængeligt, i stedet for at prøve at løse problemet gennem nye regler, som de rigtige pirater alligevel er ligeglade med. Bare på sådan et område som clearing og kollektiv forvaltning af rettigheder er der et stort potentiale for forbedringer.

 

Jeg var for øvrigt (sådan lidt en passant) til en meget interessant formandsskabs-konference i Bella Center i torsdags om netop det digitale indre marked, og udfordringerne både mht e-commerce og digitale produkter og rettigheder. Der er et kæmpe stort potentiale (og nødvendigt arbejde) på det område, så det ville da være oplagt med en eller anden form for arbejdsgruppe til at påvirke politikken her på et relativt tidligt tidspunkt..

 

@Hans-Christian: Det er naturligvis rigtigt, at ACTA dækker meget bredt, men IT og digitale rettigheder er bestemt en del af aftalen, og der er vel ikke noget til hinder for at man kan fokusere på den del specifikt. Det er jo også det, den er blevet mest kritiseret for, så det er vel helt naturligt.


Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 07-02-2012 00:13:10

Ebbe skrev:

for digitaliseret materiale så er de midler, der kan tænkes taget i anvendelse for at fremme de erklærede mål en direkte trussel mod udvikling og økonomisk vækst; det der lægges op til, er håndtering af intellektuelle rettigheder, som blev film stadig solgt på vhs, musik på vinyl og bøger udelukkende på papir. Og hvis rettighedsindehaverne vil skaffe sig indtægter ved at distribuere/formidle deres værker på nettet, så har de at gøre det med forretningsmodeller fra 70erne.

(...)

Alle de andre strategier for en indsats mod pirateri, jeg har hørt om, truer privatlivets fred, har ingen chance for at nå målet og hæmmer mulighederne for at skabe økonomisk vækst på/med nettet.

Meget undskylde, men et initiativ, der allerede i forudsætningerne lyder som var den skrevet af panikslagne gamlinge, bør ingen gang på jord have.

 

Hvad nu, hvis filmproducenter eller forfattere ikke har tænkt sig at distribuere sine værker digitalt, skal de så blot acceptere, at entreprenante pirater gør det for dem?

Altså efterforskning af digitalt tyveri truer privatlivets fred. Jaså. Men det gør efterforskning af downloading og distribution af børneporno på nettet vel så også. Skal vi så liberalisere lovgivningen på dette område også af hensyn til privatlivets fred?

Meget undskyld, men de unges flossede forhold til ejendomsretten skal vel ikke styre dansk lovgivning.

 

Andreas skrev:

Musikindustrien (eller i hvert fald de dele af den, der tænker sig lidt om) lærte for snart ti år siden på den hårde måde, at skærpede regler og håndhævelse ikke nytter noget som helst mod pirater.

(...)

Politikerne kunne godt tage ved lære af det og arbejde for at gøre det digitale marked nemmere og mere tilgængeligt, i stedet for at prøve at løse problemet gennem nye regler, som de rigtige pirater alligevel er ligeglade med.

 

Nå, så der er rigtige pirater og almindelige tyveknægte? Og fordi rigtige pirater har metoder til at omgå lovgivningen, skal reglerne liberaliseres, så de almindelige tyveknægte lettere kan komme til. Så kunne vi vel også tillade almindeligt brugstyveri af biler og cykler, fordi låse alligevel ikke stopper rigtige tyveknægte. Lighed for loven.

 

Jeg må sige, at alle disse argumenter for fri fildeling lyder som bekvem efterrationalisering. Frihed på nettet er en smuk vision, men hverdagen ligner nu mere misbrug af friheden på nettet. I al anden lovgivning er mottoet "Frihed under ansvar", og hvis for mange ikke er ansvaret voksent, indfører man begrænsninger. Det kan ikke være misbrugerne, der dikterer vilkårene for rettighedshaverne, men rettighedshaverne, der stiller deres værker til rådighed på de vilkår, de kan acceptere. Sådan er retsordenen i alle andre sammenhænge.


Zeb Meier Watz
Medlem

Zeb Meier Watz , Filosof og hovedbestyrelsesmedlem , 07-02-2012 08:25:01

@HP

For mig at se handler det ikke om at nogle vil tilrane sig andres egendom, men informationsfrihed og innovation. Hvis vi eksempelvis ser på den nuværende ophavrets: Når en kunstner eksempelvis laver et musiknummer så er der ophavsret på stykket i livstid+70år(!), hvilket jo er meget langt ude, da nyhedsværdien langt er overskredet og det betyder at den der primært tjener på stykket er pladeselskabet og ikke kunstneren selv.

 

Da komikergruppen Monty Python opdagede at alle deres sketches var ulovligt lagt ud på youtube i dårlig kvalitet, lagde de selv alt deres materiale ud på youtube fritilgængeligt i høj kvalitet, istedet for at bekæmpe det. Det betød at deres DVD-salg steg med 23.000%, da folk stadig gerne vil købe især når de ved hvad de køber.

 

Så egentlig finder jeg det fuldt rimeligt at efterspørge en tidssvarende politik på området. Ikke for at komme "tyveknægtene" til gode, men for at internettet kan komme os alle til gode istedet for at hæmme internettet med digitale "grænsebomme".

 

I yderste konsekvens vil initiativer som ACTA, SOPA og PIPA betyde døden for rene kilder til information som wikipedia.


Hans-Christian Andersen
Int.

Hans-Christian Andersen , , 07-02-2012 09:47:15

 @Zeb før du kaster dig ud i denne diskustion syntes jeg du skal få styr på fakta. Det er utrolig vigtigt.  En kunstner der skaber et musiknummer har ganske rigtigt ophavsretten til nummeret i en livstid. Men om et pladeselskab har det eller ej afhænger af aftalen imellem pladeselskabet og den skabende kunstner. (og her taler vi kun om de interlektuelle rettigheder) de mekaniske rettigheder er en helt anden diskussion. Men hvis nu f.eks. jeg har skrevet en sang som hedder It's ok, som et reklame bureau gerne vil bruge i en reklame, så er det vel på sin plads at de spørger mig om de må bruge den eller ej i min livstid?

 

Vi blander os jo ikke i hvordan f.eks. Coca Cola markedsfører deres produkter og at det ville være bedre for deres salg, hvis man kunne sjæle en Cola eller 2 når man alligevel var ovre og handle? Hvis Coca Cola har lyst til at give folk smagsprøver, så forventer vi at de selv tager initiativet. Om det så er smart eller ej det kan man diskutere, men det er vel i sidste ende deres valg. Og jeg er sikker på at hvis du skriver et brev til Coca Cola og spørger om du må få tilsendt en smagsprøve så vil de gøre det. Men vi begynder vel ikke at lave en lov der hedder at man godt må rane lidt når man alligevel er i supermarkedet, fordi det mener vi er bedre for markedsføringen af Coca Cola, og at der alligevel er nogen der raner lidt i ny og næ? Det kan vi jo som sådan være ligeglade med.

 

Selve diskussionen omkring om man må beholde ophavsretten til sine egne værker, opfindelser, musik, film, skrift, billeder etc etc.. Er jo på sin vis spændende nok. Argumentet imod at opretholde ophavsretten i dens nuværende form er at vi ville få en hurtigere udvikling inden for områderne. Man ville fremme dem der kan skabe nye kvalitets inovative ting hurtigst, og det ville være dem der agerer hurtigts der får det til at fungere bedst.

 

Der hvor mange siger det er et problem det er hvis man skal skrabe kapital sammen til dyre produktioner. Hvem vil f.eks. producere dyre film, plader eller andre produkter hvis pengene ikke kommer ind igen på grund af kopiering og andre ting? Dette gælder f.eks. udviklingen af en HIV medicin, store film, ect ect. De ville ikke blive sat i verdenen på den måde som det er gjort idag i hvertfald.

 

Om der findes andre veje til at skabe kapitalen bag store investeringer og om de store investeringen overhovedet skal foretages med ophavsrettighederne som sikkerhed er et godt spørgsmål syntes jeg.  Måske skulle man fokusere på noget andet end patenter men måske mere på iderigdom og samarbejde virksomheder imellem. Det er den diskussion vi skal have og finde svar det spørgsmål.

 

Kina har jo i mange år givet fingeren til ophavsrettighederne. 

 

 

 

 


Zeb Meier Watz
Medlem

Zeb Meier Watz , Filosof og hovedbestyrelsesmedlem , 07-02-2012 09:55:53

@Hans-Christian

Mig bekendt har man ophavsret på et musiknummer i resten af sin levetid +70år efter døden er indtruffet. Så kan man vel ikke længere hævde at det kun er kunstneren selv ophavsretten, i dens nuværende form, kommer til gode.

Jeg holder fast i at det er langt ude.


Hans-Christian Andersen
Int.

Hans-Christian Andersen , , 07-02-2012 09:56:54

Iøvrigt er det således at i DAnmark kan pladeselskaber kun købe sig til 33% af ophavsrettighederne af noget musik. I resten af verdenen er der også begrænsninger og jeg tror nok det er USA der topper med 50%. 

 

Når vi taler mekanisk produktion altså indspilninger, udøvende kunstnere og den slags er det så en helt anden diskussion. Der vil pladeslskaberne ofte licensere eller eje produktionen altså den specifikke indspilning, mastering tryk o.s.v. 

 

I Danmark har det i lang tid været sådan at mange kunstenere både er pladeselskab og skabende og udøvende kunstner, og derved selv beholder rettighederne i alle tilfælde. Hvilket også efter min mening er grunden til at der bliver udgivet så meget dårligt musik, som skærer i ørnene. Der mangler ligesom laget imellem som kvalitets vurderer og kritiserer fordi de skal investere deres penge i produkterne. Men omvendt har det også været med til at udvikle musikken i en retning hvor det er blevet billigere og billigere at producere(autotunere) og udbuddet er helt sikkert blevet større. Men det er jo ikke som om der ligesom er kommet et nyt Gasolin ind på scenen.

 

 


Hans-Christian Andersen
Int.

Hans-Christian Andersen , , 07-02-2012 09:59:45

@Zeb du mener altså at det øjeblik at Jeff Buckley f.eks. dør så skal alle have lov til at bruge alle de sange han har skrevet uden vedlag? OG hvordan vil du så på en publisher til at udgive noget som helst hvis de ikke har garanti for at de er de eneste der har ophavsretten x antal år fremefter? Du skal tænke på at der er udgifter til markedsføring produktion som skal dækkes. Og hvis lige pludeselig ophavsmanden dør så... ja hvad så?


Mads Nyholm
Int.

Mads Nyholm , , 07-02-2012 10:02:04

Zeb: Som komponist eller tekstforfatter ja. Men som udøvende musiker er det 50 år fra indspilningstidspunktet.

 

http://www.dmf.dk/medlemsservice/goderaad/ophavsretbeskyttelsestid/


Hans-Christian Andersen
Int.

Hans-Christian Andersen , , 07-02-2012 10:04:47

 @Mads man skelner imellem ophavsrettighederne til værket (komponist og tekstforfatter) og de mekaniske rettigheder(udøvende). 


Zeb Meier Watz
Medlem

Zeb Meier Watz , Filosof og hovedbestyrelsesmedlem , 07-02-2012 10:04:52

@Hans-Christian

Mener du at ophavsretten i den nuværende form er tidssvarende? og at der skal iværksættes flere opstrammende initiativer som ACTA, SOPA og PIPA?

I så fald er vi meget uenige.


Hans-Christian Andersen
Int.

Hans-Christian Andersen , , 07-02-2012 10:05:30

 De interlektuelle rettigheder varetages i Danmark af Koda, og de mekaniske af Gramex og NCB.


Hans-Christian Andersen
Int.

Hans-Christian Andersen , , 07-02-2012 10:07:46

@Zeb. Hvad mener du med tidssvarende? Jeg mener klart at det er blevet nemmere at overtræde reglerne. Men vil du ikke forklare hvad det er du gerne vil have i stedet for? 


Hans-Christian Andersen
Int.

Hans-Christian Andersen , , 07-02-2012 10:11:20

Zeb?  Hvordan vil du sikre investeringerne i store produktioner? Og skal vi legalisere alle områder hvor vi har svært ved at tjekke om noget er ulovligt eller ej?


Esben Jensen
Int.

Esben Jensen , Taber , 07-02-2012 10:12:08

Jeg ser meget nødigt at der kommer flere hovsa-løsninger om ophavsret.

 

I det hele taget ville det være rart hvis flere politiske partier tog emnerne alvorligt, så vi slipper for at få reglerne dikteret af økonomiske særinteresser. Der er også en forbrugerside at tage hånd om.

 

ACTA, og de amerikanske SOPA og PIPA favner meget bredt og er svært tilgængelige for menigmand. Der er behov for en kritisk stillingtagen.

 

Med hensyn til pirateri tror jeg ikke det hjælper at have et komplekst regelsæt som ingen forstår. Det gør bare at folk resignere og opgiver at forstå reglerne. Effektiv håndhævelse af ophavsret er ikke muligt med vores teknologiske virkelighed, men det er muligt at give forbrugere gode nok vilkår til at man kan dæmme op for det værste.


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 07-02-2012 10:22:05

 

Denne video viser at ACTA er noget man skal sige nej til.

 

www.youtube.com/watch hmm ... og dette link www.laquadrature.net/ACTA. Samt dette! www.stopacta.info/

 

"ACTA is one more offensive against the sharing of culture on the Internet. ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) is an agreement secretly negotiated by a small "club" of like-minded countries (39 countries, including the 27 of the European Union, the United States, Japan, etc). Negotiated instead of being democratically debated, ACTA bypasses parliaments and international organizations to dictate a repressive logic dictated by the entertainment industries.

ACTA, a blueprint for laws such as SOPA and PIPA, would impose new criminal sanctions forcing Internet actors to monitor and censor online communications. It is thus a major threat to freedom of expression online and creates legal uncertainty for Internet companies. In the name of trademarks and patents, it would also hamper access to generic medicines in poor countries.

 

The European Parliament now has an ultimate opportunity to reject ACTA."
 

 

Et meget følsomt emne kan jeg nu forstå. Her kan lille Danmark hverken gøre til eller fra eller hur?


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 07-02-2012 10:28:11

Jeg er ligeglad med underholdningsindustrien men når de skriver flg.: "In the name of trademarks and patents, it would also hamper access to generic medicines in poor countries." så er der her et alvorligt problem vil jeg mene.
 

 

 


Andreas Kjeldsen
Medlem

Andreas Kjeldsen , Stud.mag.art historie, KU , 07-02-2012 10:30:17

@HP: Det er et simpelt pragmatisk spørgsmål om, hvad der virker. Den amerikanske musikindustris brancheorganisation RIAA kørte i 90'erne og de tidlige 00'er en meget aggressiv linje overfor pirateri, med sagsanlæg og kæmpestore erstatningskrav, og det eneste de fik ud af det var at smadre deres og musikindustriens brand fuldstændigt. Det nyttede ingenting overfor piraterne. Det eneste, der erfaringsmæssigt har virket er, som jeg siger, rimelige og tilgængelige tjenester – fx iTunes, Pandora og Spotify – så folk kan købe eller streame musikken digitalt, for det vil de fleste rent faktisk godt. Det er ikke at "lade misbrugerne diktere", det er at lade virkeligheden diktere.

 

Så vil jeg for øvrigt foretrække, at du forholder dig til det, som jeg faktisk skriver, for jeg har ikke på noget tidpunkt argumenteret for fildeling. Det er noget helt andet.

 

@H-C:

Iøvrigt er det således at i DAnmark kan pladeselskaber kun købe sig til 33% af ophavsrettighederne af noget musik. I resten af verdenen er der også begrænsninger og jeg tror nok det er USA der topper med 50%.

 

Hvor i alverden har du dog det fra? Jeg har kørt et pladeselskab i fem år, og jeg har aldrig hørt om sådan en regel før. Og 33% eller 50% af hvad, forøvrigt? Man er jo i sagens natur nødt til at have eksemplarretten til hele værket for at indspille og sælge det det. Så betaler man selvfølgelig en royalty til rettighedsindehaveren til gengæld, men det er jo kontraktbestemt.


Hans-Christian Andersen
Int.

Hans-Christian Andersen , , 07-02-2012 11:17:42

 @Andreas, godt man ikke er signet på dit pladesselskab :-) Ophavsretten er de interlektuelle rettigheder, altså det som du sikkert vil kalde Koda. Hvis du som pladeselskab skal have fat i nogle af kunstnerenes koda penge, som de får for at have skrevet musikken, så laver du en såkaldt publishing deal med dem. Så kan du lave en aftale med kunsteren om at modtage en del af koda pengene. Her har du et link som forklarer det: Forlagsaftale. Der er klare regler for hvor meget man må "sælge" af sit værk i den sammenhæng.


Hans-Christian Andersen
Int.

Hans-Christian Andersen , , 07-02-2012 11:19:14

 @Andreas det som du skriver om er de mekaniske rettigheder som varetages af NCB og Gramex. Den del af det kan fungere på mange forskellige måder.


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 07-02-2012 11:41:29

Kører I ikke i samme rille :-) Nu er det partiets holdning til ACTA som Ebbe efterlyser. Har vi nogen?

 

Zeb skriver: "Så egentlig finder jeg det fuldt rimeligt at efterspørge en tidssvarende politik på området. Ikke for at komme "tyveknægtene" til gode, men for at internettet kan komme os alle til gode istedet for at hæmme internettet med digitale "grænsebomme".

 

I yderste konsekvens vil initiativer som ACTA, SOPA og PIPA betyde døden for rene kilder til information som wikipedia."

 

Et godt spørgsmål der fortjener at blive belyst. og vil ACTA betyde at man via varemærker og patenter vil hæmme adgangen for generiske lægemidler i fattige lande? Dette kan da ikke være radikal politik.

 


Andreas Kjeldsen
Medlem

Andreas Kjeldsen , Stud.mag.art historie, KU , 07-02-2012 11:50:44

@H-C: Du er nødt til at skelne klart mellem et musikforlag og et pladeselskab. En publishing deal bliver indgået mellem komponister og tesktforfattere på den ene side, og musikforlag på den anden om at udgive deres musik. Det er muligt, at KODA lægger begrænsninger på, hvordan sådan en aftale kan se ud, men jeg har (lige som de fleste andre pladeselskaber) aldrig beskæftiget mig med forlagsvirksomhed, så det ved jeg ikke noget om.

 

Men et pladeselskab indspiller og sælger jo musikken, hvor det er nogle andre ophavsrettigheder, der er relevante – primært retten til eksemplarfremstilling og den Gramex-administrerede offentlige fremførelse. Som pladeselskab får man typisk sine penge fra Gramex og sender penge til NCB, mens man sådan set ikke har noget med KODA at gøre.


Hans-Christian Andersen
Int.

Hans-Christian Andersen , , 07-02-2012 12:21:58

 @Andreas mange pladeselskaber(specielt de store) indgår både en forlagsaftale og en licens aftale til de mekaniske rettigheder, (det kan godt være materiale som pladeselskabet ikke har stået for at indspille) ihvertfald hos de store, ellers kan de simpelthen ikke få dækket deres udgifter. 


Hans-Christian Andersen
Int.

Hans-Christian Andersen , , 07-02-2012 12:26:52

Det er faktisk ikke ophavsrettigheder når vi taler om Gramex (udøvende) eller NCB (mekanisk).

I musiksammenhæng fungere det sådan at :

  • Ophavsrettigheder er det koda der tager sig af.
  • De udøvendes rettigheder er det Gramex der tager sig af.
  • De mekaniske rettigheder er det NCB der tager sig af. 

 

 


Andreas Kjeldsen
Medlem

Andreas Kjeldsen , Stud.mag.art historie, KU , 07-02-2012 13:00:57

@H-C: De store musikselskaber har typisk både et forlag og mange forskellige pladeselskaber under samme tag – fx har du Universal Music Group, der ejer forlaget Universal Music Publishing Group, og så pladeselskaberne Deutsche Grammophon, Decca Label, Polydor og vel et halvt hundrede eller så andre. Men det er stadig to forskellige forretningsmodeller, de er bare samlet i samme corporation, og et mindre uafhængigt pladeselskab ville normalt ikke beskæftige sig med forlagsvirksomhed, fordi det kræver nogle helt andre resourcer.

 

Og det er alt sammen ophavsrettigheder som sådan i og med at det er dækket af ophavsretsloven. KODA og Gramex dækker tilsammen fremførselsrettighederne af indspillet musik, hvor KODAs del går til komponisterne og etv. tekstforfatterne (eller deres forlag), mens Gramex's del går til kunstnerne og pladeselskaberne. NCB dækker vederlaget for eksemplarfremstillingsretten, som opkræves fra pladeselskabet og går til komponist og forfatter eller forlag. Endelig er der de udøvende kunstneres vederlag for selve produktionen, som normalt bliver betalt til dem direkte fra pladeselskabet. Endelig er der også fremførselsretten til livemusik, som også opkræves gennem KODA, men det har pladeselskabet jo i sagens natur ingenting at gøre med.

 

Bortset fra det, så har Ole helt ret i, at det her har meget lidt med det oprindelige spørgsmål at gøre. Der er efter min mening ingenting galt med ophavsretsjuraen som den eksisterer i dag (bortset fra, at den er sindsygt kompliceret, men det er der jo så meget jura der er). Men ACTA drejer sig jo om håndhævelsen af rettighederne, og der synes jeg som sagt, at det ville være at foretrække, hvis man brugte energien på at effektivisere den digitale markedsplads og gøre det mere sikkert og tilgængeligt for forbrugerne, snarere end at fokusere så meget på regler og håndhævelse. Igen som sagt, så viser erfaringerne, at langt de fleste mennesker gerne vil betale for produkterne hvis man gør det nemt for dem.


ebbe hansen
Int.

ebbe hansen , kiss , 07-02-2012 18:49:08

@Hans Peter

Du skrev tidligere

Hvad nu, hvis filmproducenter eller forfattere ikke har tænkt sig at distribuere sine værker digitalt, skal de så blot acceptere, at entreprenante pirater gør det for dem?

Altså efterforskning af digitalt tyveri truer privatlivets fred. Jaså. Men det gør efterforskning af downloading og distribution af børneporno på nettet vel så også. Skal vi så liberalisere lovgivningen på dette område også af hensyn til privatlivets fred?

Meget undskyld, men de unges flossede forhold til ejendomsretten skal vel ikke styre dansk lovgivning.

 

Filmproducenter undgår ikke digitaliseringens svøbe:-), der findes ikke analoge medier til filmdistribution mere. Det sidste var så vidt jeg ved analoge vhs bånd.

Om forfattere har mulighed for kun at udgive deres værker i papirudgave, det ved jeg ikke, men selv bogtrykning er i vore dage en yderst digitaliseret proces.

 

Situationen er, at alle og enhver har udstyr, der med et tryk på en kanp kan sprede et værk til hele verden. Og der findes ingen kontrolmuligheder, der kan begrænse denne trafik, med mindre den enkelte borger indvilliger personligt. Vi kan selvfølgelig erklære sådanne handlinger ulovlige, men så må det nok også omfatte de oprindelige kopier, altså selve udgivelsen på cd eller dvd.

Copyright (eksemplarfremstillingsret) lader sig ikke håndhæve. Så opgaven handler om at finde andre måder at håndtere kunstnernes rettigheder.


Zeb Meier Watz
Medlem

Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 11-02-2012 17:09:17

Zeb tak for dette link.

 

"Den kontroversielle handelsaftale ACTA hindrer udviklingslandenes adgang til livsvigtig medicin, siger ngo'er."

 

og

 

"Den internationale aftale om bekæmpelse af forfalskning, den såkaldte ACTA-aftale, vil ende med at koste liv.

Sådan lyder den kontante advarsel fra flere ngo'er, der frygter, at den kontroversielle handelsaftale ikke kun vil ramme netpirater og producenter af falske lædertasker.

Den vil samtidig blokere for adgangen til livsvigtig kopimedicin, og det vil få konsekvenser for millioner af patienter i Den Tredje Verden, skriver Information - ACTA vil blokere for livsvigtig medicin til verdens fattigste."

 

og www.information.dk/journal/292135

 

 Ole Sohn, Pia Olsen Dyhr og Uffe Elbæk garanterer at ACTA ikke vil »ændre på de muligheder, man har i dag for at levere billigere medicin til f.eks. hiv/aids-syge i Afrika«. Men selv om ACTA ikke er sat i verden for at skade u-landene, vil det blive en utilsigtet konsekvens, fastholder Michael Gylling Nielsen. ACTA tildeler nemlig producenterne af originalmedicin uforholdsmæssig megen magt.
 

De tre mistre siger i artiklen: "Der er også blevet stillet spørgsmålstegn ved, om ikke rettighederne gør prisen på medicin for dyr bl.a. i udviklingslandene. Da ACTA ikke påvirker undtagelserne i de såkaldte TRIPS-aftaler om medicin, vil det ikke ændre på de muligheder, man har i dag for at levere billigere medicin til f.eks. hiv/aids-syge i Afrika."

 

Nu stoler jeg ikke på Sohn og Olsen har for meget betalingsring i hovedet så jeg må sætte min lid til Elbæk.

 

Men hvad er TRIPS-aftaler for noget? Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights står TRIPS for. Eller bare et Overview: the TRIPS Agreement

 

Er der en læge tilstede eller en der har kendskab til WTO og TRIPS og fortælle mig om Elbæk har ret? Via denne tråd kan man få det indtryk at radikale kun er interesserede i aftalens påvirkning på f. eks. underholdningsbranchen men jeg er nu mere interesseret i om ACTA betyder forskel på det at være i live (dvs få den rette medicin) og det at være dø (ikke at kunne få adgang til medicinen) for mennesker i den 3. verden.

 


Gunnar Jensen
Int.

Gunnar Jensen , Pensionist , 11-02-2012 21:14:20

 Det undrer mig ikke at Radikale med Uffe Elbæk går ind for censur på nettet. Lov og ordepartiet Det Radikale Venstre blæser på om det koster liv.

Men i vil snart opdage at denne sag vil vokse i omfang og modstandere som ingen havde drømt om.


Andreas Kjeldsen
Medlem

Andreas Kjeldsen , Stud.mag.art historie, KU , 12-02-2012 00:09:54

@Gunnar: Det var da en meget mærkelig kommentar at komme med. Uffe Elbæk taler ikke nødvendigvis på partiets vegne, og vi er adskillige medlemmer, der har udtrykt skepsis overfor ACTA lige netop i denne diskussion.


Zeb Meier Watz
Medlem

Zeb Meier Watz , Filosof og hovedbestyrelsesmedlem , 12-02-2012 09:27:39

@Gunnar

Der er op til flere ting du har misforstået med din kommentar.

Alle partier går vel ind for lov og orden - ingen partier går vel ind for kriminalitet og kaos. Når det er sagt så har R generelt en humanistisk retspolitik, hvorimod K som normalt kaldes "lov og ordepartiet" har en meget hård.

R har aldrig gået ind for censur, tværdigmod er vi blandt de partier som går mest ind for de liberale frihedsværdier.

Så det undrer mig at du i en sådan grad har misforstået det Radikale værdigrundlag.


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 12-02-2012 11:29:18

At Gunnar kommer ind og vrøvler er ikke overraskende. Det der undrer mig er at ingen i denne tråd forsøger at tage stilling til om ACTA vil hindre udviklingslandenes adgang til livsvigtig medicin som ngo'erne siger aftalen vil. Samtidig har vi tilsagn fra 3 ministre der siger at da ACTA ikke påvirker undtagelserne i de såkaldte TRIPS-aftaler om medicin vil det ikke ændre på de muligheder, man har i dag for at levere billigere medicin til f.eks. hiv/aids-syge i Afrika.

 

Hvem har ret??


Andreas Kjeldsen
Medlem

Andreas Kjeldsen , Stud.mag.art historie, KU , 12-02-2012 11:51:50

@Ole: Det skyldes nok, at det for de fleste af os er meget svært at overskue, hvad virkningerne af aftalen i sidste ende vil være, hvis man da ikke lige er patentadvokat el.lig. IP-ret er meget kompliceret i sig selv, men her bliver det så ekstra svært, på grund af det internationale retslige aspekt med flere forskellige aftaler, der kan interagere med hinanden.

 

Men man kan da hæfte sig ved, at Europaparlamentets rapporteur om ACTA Kader Arif rejste flere af de samme kritikpunkter som NGOerne, før han trak sig i protest over processen.

 

Dertil kan jeg forstå, at TRIPS-aftalen også i sin tid har været kritiseret for at begrænse adgangen til medicin, og at det har krævet endnu en særskilt aftale (Doha-deklarationen) at prøve at løse det problem – så det virker i det mindste ikke ligefrem tillidsvækkende at fremhæve TRIPS som en garant for medicinadgang.

 

Men jeg ved det ikke – nu skal Europaparlamentet jo behandle aftalen, og så kan man da håbe på, at der kommer lidt større klarhed ud af det.


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 12-02-2012 11:54:32

@Alle

 

"»I sidste ende er det her et spørgsmål om liv eller død. De potentielle konsekvenser af aftalen er, at mange af de hundredtusinder mennesker, der eksempelvis har hiv/aids, ikke vil kunne få den behandling, de har brug for,« siger Michael Gylling Nielsen, direktør i den danske afdeling af Læger Uden Grænser (MSF), en international humanitær nødhjælpsorganisation, der yder lægehjælp i brændpunkter og udviklingslande."

 

"I en kronik i dagens Information garanterer hele tre ministre ellers, at ACTA ikke vil »ændre på de muligheder, man har i dag for at levere billigere medicin til f.eks. hiv/aids-syge i Afrika«. Men selv om ACTA ikke er sat i verden for at skade u-landene, vil det blive en utilsigtet konsekvens, fastholder Michael Gylling Nielsen. ACTA tildeler nemlig producenterne af originalmedicin uforholdsmæssig megen magt.

»Hvis en originalproducent ser sig sur på en generisk producent, kan han alene ved at antyde, at denne ikke har overholdt patentrettighederne, sætte produktionen i stå i månedsvis. Det kan tage lang tid at få afklaret, om et patent er overtrådt, og i hele den periode må den generiske fabrikant ikke producere sin medicin. Det betyder, at patienterne ikke får deres medicin, hvilket dels er livstruende for dem, dels øger smittefaren for andre,« siger Michael Gylling Nielsen."

 

Jeg har altid sat Læger Uden Grænser (MSF) meget højt på min liste over troværdige mennesker.

 

På min liste findes trojkaen Sohn, Olsen Dyhr og Elbæk endnu ikke. Mao lige nu stoler jeg mere på MSF end Sohn, Olsen Dyhr og Elbæk og det irriterer mig.

 


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 12-02-2012 11:55:48

Ja det er svært at overskue.


Zeb Meier Watz
Medlem

Zeb Meier Watz , Filosof og hovedbestyrelsesmedlem , 12-02-2012 12:07:52

@Ole

ja det er meget kompliceret stof. Jeg har også altid sat MSF højt, også i troværdighed.

Jeg hæfter mig også ved at flere politikere har ændret kurs i forhold til ACTA da de blev bekendt med konsekvenserne og samtidig de folkelige protester.


Andreas Kjeldsen
Medlem

Andreas Kjeldsen , Stud.mag.art historie, KU , 12-02-2012 12:16:33

Dertil kommer også, at stater jo har forskellige traditioner for, hvordan traktater skal fortolkes. I nogle stater har en ratificeret traktat umiddelbar retsvirkning på linje med en national lov ('monistisk tradition'), mens der i andre skal en separat lov til for at give dens retsvirkning ('dualistisk tradition').

 

Så det betyder, at i en monistisk stat vil domstolene skulle fortolke ACTA direkte, mens de i en dualistisk stat vil have en lov, der fortæller dem, hvordan den skal fortolkes.

 

Det er også der, at de "utilsigtede konsekvenser", som Michael Gylling Nielsen taler om i Oles citat, kommer ind i billedet. Det er meget muligt, at ministrene (eller vel snarere deres embedsmænd) har ret i, at ACTA i sig selv betragtet ikke har nogen negative konsekvenser, men det kan den jo meget nemt få, når en domstol skal til at fortolke den i en større juridisk kontekst.


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 12-02-2012 12:33:28

@Andreas

 

Tak for din kommentar og link til BBC News. Her står: "The treaty has caused controversy since an early discussion paper was published by Wikileaks in 2008 - two years after negotiations first began. The details were subsequently confirmed in 2010."

 

Proposed US ACTA plurilateral intellectual property trade agreement (2007). [A “Discussion Paper on a Possible Anti-Counterfeiting Trade Agreement” was reportedly provided to select lobbyists in the intellectual property industry, but not to public interest organizations concerned with the subject matter of the proposed treaty] 

 

og

 

fra IP Justice flg.: The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

 

 

NB:

[ACTA trade agreement negotiation lacks transparency]

 

Der er nok at gå i gang med og jeg håber at Elbæk også vil dykke ned i materien.

 

Jeg ser nu klart at de tre ministre er for overfladiske i artiklen i information. Og ja det er svært stof og jeg som er ny hvad ACTA angår føler at der er noget subspekt ved ACTA både hvad angår processen (mgl. gennemsigtihed) og selve aftalen. 

 

Er radikale fuldstændige ligeglade med mennesker i den 3. verden eller er Danmark?? 


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 12-02-2012 14:40:36

Den der tier samtykker. Var det Tobinskatten havde vi nu været oppe i det røde felt. Vi er åbenbart ikke i "lommen" på den 3. verden - kun Finansrådet. Jeg kalder der hykleri.


Andreas Kjeldsen
Medlem

Andreas Kjeldsen , Stud.mag.art historie, KU , 12-02-2012 16:12:49

@Ole: Nu synes jeg, du er ved at være lige så slem som Gunnar. Vi har diskuteret det sådan efter bedste evne, og de fleste lader til at mene, at det lyder som en ret skidt ide. Der er til gengæld så vidt jeg kan se ingen, der direkte støtter ACTA. Bedre bliver det nok ikke på nuværende tidspunkt.

 

Hvis vi havde lige så mange aktive immaterialrets- og folkeretseksperter som vi har bankfolk og økonomer på forummet, kunne vi måske have en diskussion ligesom omkring Tobinskatten, men nu er det vel som det er.


Gunnar Jensen
Int.

Gunnar Jensen , Pensionist , 13-02-2012 08:52:21

 Ikke desto mindre kom i op at stolene, alle i selvrædfærdige der lever meget langt fra den virkelige verden.

Nå censuren rammer nettet et det for sent.


Eigil Veggerby Lausten
Medlem

Eigil Veggerby Lausten , , 13-02-2012 09:40:38

          Godt, jeg ikke kom med i den debat. Nu står jeg ikke som en af dem, som Gunnar betegner som "alle i selvrædfærdige der lever meget langt fra den virkelige verden".

          Debatkulturen længe leve på radikale.net! Hurra, hurra, hurra, hu.!


Zeb Meier Watz
Medlem

Zeb Meier Watz , Filosof og hovedbestyrelsesmedlem , 13-02-2012 12:34:51

@Gunnar

Måske du istedet kunne bidrage konstruktivt til debatten istedet for at kalde os grimme ting.

Det virker mere som om uanset hvad vi andre bidrager med i debatten, så har du set dig sur på os.


Karen von Sydow
Medlem

Karen von Sydow , , 13-02-2012 12:53:58

Gunnar,

du må lide af ubærelige, sadistiske tendenser, når du udelukkende fremfører lukkede, hadefulde kommentarer på et interesse- og medlemssite. Det kalder man på engelsk trolling.

 

Bye, bye.


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 13-02-2012 13:06:59

@Andreas

 

At sidestille mig med Gunnar skal du ikke gøre een gang til.

 

Gunnar har kun en mission her og den er at svine partiet om medlemmerne til i en grad at det for mig nu nærmer sig det tragiskkomiske.

 

Jeg forsøger at nærme mig sandheden ved at grave dybere og dermed til tider finder sager der ikke helt stemmer overens med de holdninger parnasset i DRV har.

 

Jeg er et ærligt menneske der altid prøver med sandheden også her. Jeg er skuffet over denne tråd da det normalt ikke vil holde folk tilbage for at komme med en kommentar om ACTA nu også vil være et minus for befolkningen i den 3. verden. Derfor kalder jeg det hykleri.

 

At Gunnar kommer ind og vrøvler viser sig at være meget belejliget da I så kan dreje sagen hen på Gunnar og undgå at kommentere ACTA og aftalens virkning på vigtig medicin til den 3. verden. 

 

At jeg gider forstår jeg ikke.  

 

God vind


Andreas Kjeldsen
Medlem

Andreas Kjeldsen , Stud.mag.art historie, KU , 13-02-2012 13:25:41

@Ole: Det må du meget undskylde, det var ikke så slemt ment.

 

Men jeg synes nu, at du overdriver, når du taler om hykleri. Der er jo ikke nogen her, der har modsagt dig. Der er ret bred enighed om, at det lyder skidt. Men personligt ved jeg sgu da ikke noget som helst om medicinpatenter, og det er der næppe heller ret mange andre her, der gør, så jeg ved ikke rigtigt, hvad mere du vil have, at vi skal sige om det.

 

Nu skal vi igennem en politisk proces de næste par måneder, hvor der også skal være forskellige høringer  (blandt andet en arrangeret af P1 Harddisken og Information 27. februar), og så må vi som sagt tidligere håbe, at der kommer noget mere klarhed over tingene. Men lige nu er det altså ret uigennemskueligt, i hvert fald for mig.


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 13-02-2012 13:49:32

OK Andreas nu var det også at Gunnar kom ind og spammede tråden der gjorde mig mere mismodig. Normalt overdriver jeg ikke men i visse tilfælde kan der falde en finke af panden.

 

Så godt ord igen du og Zeb har forsøgt men jeg forstår ikke hvor trådholderen den gode kætter Ebbe er henne i dette spørgsmål.

 

Nå nok om ACTA i denne omgang. Tak for linket til den 27.

 

 


Gunnar Jensen
Int.

Gunnar Jensen , Pensionist , 13-02-2012 13:52:05

  Du har helt ret Karen, jeg er sadist. Der er årsagen til jeg kommer her hos alle masokisterne.

At Zeb mener jeg kalder jer grimme ting er noget vrøvl. Jeg fortæller tingene som jeg ser dem, at Radikale ser tingene på en anden måde kan jeg ikke tage hensyn til. 

Meningen med et åbent net er vel ønsker om debat fra andre end de faste troende, hvilket mange af jer glemmer af og til. På den baggrund kan jeg godt forstå jeres folketingspolitikere går ind for internetcensur.

Sidst men ikke mindst Ole Brandt aner ikke hvad spam er.  Men et står lysende klart at han og de fleste andre ikke tåler kritik. 

Karen von Sydow
Medlem

Karen von Sydow , , 13-02-2012 14:46:28

Gunnar,

hvis du kunne ulejlige dig med at fremføre konstruktive kritikpunkter i stedet for beskyldninger og postulater, kunne vi alle blive klogere på meget mere.

 

Alt andet er spild af tid, og indtil det sker (hvilket det højst sandsynligt ikke gør): ha' det godt.


Gunnar Jensen
Int.

Gunnar Jensen , Pensionist , 13-02-2012 14:57:03

 Kære karen nu stiller du jo op til smæk igen. Hvem tror du du er, der kan tillade sig at afgøre om det jeg fremfører er konstruktive kritikpunkter?

Dette kan kun jeg selv afgøre ligesom kun du selv kan afgøre om det du skriver er relavant. 

Trist der er så lavt til loftet hos radikale...


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 13-02-2012 17:38:37

Gunnar

 

Du er meget ivrig med at fortælle hvad andre kan og specielt hvad radikale medlemmer jf. din optik står for.

 

Jeg f. eks. har modtaget meget kritik gennem tiden og meget af det har jeg brugt positivt og noget af kritikken har jeg ikke kunne anvende. Er kritikken konstruktiv kan den være guld værd. Men kritik uden substans er intet værd.

 

Gunnar jeg håber da du på et tidspunkt i dit liv opdager hvad konstruktiv kritik er for du har ret i at det er dig selv der alene afgører om du vil komme videre i livet eller blive stående stille med et åbenlyst had til Det Radikale Venstre og medlemmerne fordi tilbagetrækningsreformen blev vedtaget i december 2011 med de radikales stemmer.

 

Du virker som en sur gammel mand når du optræder og det besynderlige er at jeg ikke tror at du er en sur gammel mand i virkeligheden.

 

Se at kom videre. 


Jens Riber Poulsen
Medlem

Jens Riber Poulsen , , 13-02-2012 17:52:10

Hejsa allesammen

 

Jeg må indrømme jeg har ikke læst alle indlæggene igennem så undskyld hvis der allerede er svaret på mit kommende spærgsmål: Er der nogen der har en link til den reelle ACTA tekst?

 

Som det ser ud nu ligner det vi styre direkte imod en katastrofe hvis den aftale bliver ført ud i livet, men indtil jeg faktisk har læst aftalen synes jeg ikke jeg kan deltage fuldstændig i diskussionen.

 

pfh tak.


Andreas Kjeldsen
Medlem

Andreas Kjeldsen , Stud.mag.art historie, KU , 13-02-2012 19:44:20

@Jens: EU-oplysningen har links til både den danske og engelske tekst. Du bør måske også kigge på den tidligere TRIPS-aftale, og på Dohaerklæringen, der fastlægger en bestemt fortolkning af TRIPS. Held og lykke, jeg har næsten opgivet at finde hovede og hale i det.

 

@Ole: No problem. Og jeg synes for øvrigt, det er fint at du gør opmærksom på det meget større problem omkring medicinen, så det ikke bare bliver til et spørgsmål om musikrettigheder altsammen.


Jens Riber Poulsen
Medlem

Jens Riber Poulsen , , 14-02-2012 08:17:45

Tak til begge. Jeg går i gang med læsningen :)

 

@ Andreas: Jeg er meget enig i et det er enormt vigtigt, for at alle kan forstå alvoren i denne aftale, at vi får vist ACTA ikke kun handler om musik rettigheder. Det handler om ytringsfrihed, privatliv og at kunne stole på de informationer man læser på nettet. (Ved godt ikke alt på nettet er korrekt, men jeg vil hellere selv si de forkerte informationer fra via min sunde fornuft og kritiske holdning end jeg vil have store multinationale selskaber til at gøre det for mig)


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 14-02-2012 10:20:05

Europa-Parlamentet sparker ACTA-afstemning til hjørne

 

"Europa-Parlamentet bliver ikke klar til at stemme om den kontroversielle handelsaftale ACTA på denne side af sommeren. Sådan lyder meldingen nu fra en række europaparlamentarikere."

 

Det lyder fornuftigt.

 


Jens Riber Poulsen
Medlem

Jens Riber Poulsen , , 14-02-2012 10:21:23

puuuha, var lige ved at blive desperat :D Så er der tid endnu til at vi kan skubbe lidt til vedkommende med stemmesedlen :)


Jens Riber Poulsen
Medlem

Jens Riber Poulsen , , 15-02-2012 13:58:24

Det tog lidt tid men nu er jeg igennem. Jeg er ikke sikker på jeg forstod alle delene, men én ting er sikker: aldrig har jeg læst noget så vægelsindet og vagt formuleret. Der er rigtig mange gode hensigtserklæringer, men som flere allerede har gjort opmærksom på kan dette lede til ekstrem misbrug. Hvad skal men også med sådan en aftale når der ingen fastsatte tiltag er. Jeg vil da råde alle på min vej til at prøve og forhindre realiseringen af denne aftale.


ebbe hansen
Int.

ebbe hansen , kiss , 12-03-2012 13:06:35

Jepz, ACTA er en tung omgang. Jeg har udelukkende taget udgangspunkt i digitaliseringen, men som I skriver er der også hele dynen omkring design og patenter.

 

Som jeg startede med at skrive, så er udgangspunktet for ACTA tilsyneladende at bevare status quo i vores håndtering af intellektuelle rettigheder. Og det er en katastrofe i en verden, hvor problemstillingerne stadig bliver sværere at håndtere. ACTA er i sit udgangspunkt et udtryk for laveste fællesnævner, samtidig med den bygger på en forståelse af begreberne, der dårligt ændrede sig i løbet af forrige århundrede.....

 

Tak for debatten.


Jens Riber Poulsen
Medlem

Jens Riber Poulsen , , 25-04-2012 09:03:32

NEWS: acta i sin nuværende form er død. Traktaten er nu blevet afvist endeligt i europaparlamentet. Mega fedt!


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 25-04-2012 12:08:35

 

Jens hvor har du det fra? Ellers var det en god nyhed men jeg læser flg.:

 

"Forhandlingerne om ACTA- aftalen er ved at gå ind i den sidste fase. En henstilling vil den 25. april blive præsenteret for udvalget om international handel. Parlamentets britiske ordfører David Martin (S&D) opfordrer MEPerne til at afvise aftalen, da han mener, at de potentielle trusler mod de borgerlige frihedsrettigheder vejer tungere end de tilsigtede fordele. Følg udvalgsmødet direkte onsdag den 25. april kl.15.00.

 

 

ACTA- aftalen kan ikke træde i kraft i EU, uden samtykke fra Europa-Parlamentet. Udvalget om international handel har til opgave at fremlægge en henstilling om enten godkende eller afvise aftalen.

Kommissionen har allerede forelagt aftalen for Domstolen for at kontrollere, om den er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, men Europa-Parlamentet besluttede at fortsætte sit arbejde, da det er et emne, som mange borgere føler stærkt for. Parlamentet forventes at stemme om ACTA i enten juni eller juli.

 

Torsdag den 26. april vil der være mulighed for at udspørge Parlamentets formand Martin Schulz om ACTA, når vi holder Facebook-chat kl. 14.30.


Udvalget om international handel mødes onsdag den 25. april fra kl. 15.00 til 18.30. ACTA ventes at blive drøftet omkring kl. 17.00.

 

 

Kilde: www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/content/20120420STO43667/html/Udvalg-dr%C3%B8fter-henstilling-om-ACTA den 24. april 2012.

 

Dvs ACTA lever endnu måske ikke i bedste stand og jeg kan ikke se at Parlamentet har sagt nej til ACTA.


Du skal være logget ind for at anbefale. Log ind
Du skal være logget ind for at oprette relationer. Log ind
Du skal være logget ind for at skrive beskeder. Log ind
Om indlægget

ebbe har tagget med:

acta , pirat

Side 1 af 2
Zeb Meier Watz
Medlem
Zeb Meier Watz Filosof og hovedbestyrelsesmedlem
Esben Jensen
Int.
Esben Jensen Taber
Morten Blaabjerg
Int.
Morten Blaabjerg Medlem af Retsforbundet - Danmarks bæredygtige parti
Preben Pedersen
Int.
Preben Pedersen
Andreas Kjeldsen
Medlem
Andreas Kjeldsen Stud.mag.art historie, KU