Bo Nissen Knudsen

Bo Nissen Knudsen

Formand for Hovedstadens Radikale Venstre

Antal relationer 36
Anbefalet af 4
Medlem

Vi skal heller ikke lade os kyse

27-07-2011 09:34:31 - 8 kommentarer

Af udtalelsen fra formandskabet i Hovedstadens Radikale Vælgerforening, bragt i ugens nyhedsbrev:

 

De seneste 10 år har vi måttet vænne os til at læse og høre ting i den offentlige debat, som vi aldrig havde troet skulle blive acceptable i en dansk sammenhæng, og efter at have set den ekstreme ondskab, som massemorderen Anders Behring Breivik har ført ud i livet, står vi nu over for et ualmindeligt svært spørgsmål: Skal vi virkelig give ham den platform, han får, ved at hans manifest bliver vendt i alle ender og kanter i medierne, og ved at han får lov til at tale ved en åben og offentlig retssag?

Læs hele udtalelsen på radikalehovedstaden.dk

Kommentarer
Flemming     Nakinge Nielsen
Medlem

Flemming Nakinge Nielsen , , 27-07-2011 09:56:41

Jeg vil gerne suplere med en beslægted debat.

Jeg er helt enig i. der skal strammes op så, det ikke koster en formue, at ligge sag mode en person der truer og nedgør andre på nettet, i en form så loven brydes på nettet. Om udformningen vil jeg mene en klageindstans a. la forbruger rådet "net rådet" er en god tanke. Måske en løsning?

 

S vil gøre det lettere at klage over blogs

http://politiken.dk/politik/ECE1346423/s-vil-goere-det-lettere-at-klage-over-blogs/


Anders Deleuran Fajstrup
Medlem

Anders Deleuran Fajstrup , en del af djøf'iseringen :-) , 27-07-2011 11:29:47

 Hvad værre er, så vil S og SF begrænse ytringsfriheden:

www.b.dk/politiko/s-og-sf-til-kamp-mod-hadefuld-debat-paa-nettet

 

Jeg bliver mere og mere bekymret over at skulle dele regering med Sass Larsen, - han er for totalitær i sin tænkning, og kan ikke lide kritik...


Mads Nyholm
Int.

Mads Nyholm , , 27-07-2011 11:43:40

Anders: Helt enig!


Bo Nissen Knudsen
Medlem

Bo Nissen Knudsen , Formand for Hovedstadens Radikale Venstre , 27-07-2011 11:58:25

Hvis man nu skal tolke Sass Larsens initiativ venligt, så ønsker han kun at det skal være lige så strafbart (eller ikke-strafbart) at publicere noget på nettet som at publicere det i f.eks. en avis eller på tv.

 

Det er der jo i princippet ikke noget galt i, men hvis man overordnet set går ind for øget ytringsfrihed, er det nok en dårlig idé at stramme praksis på den vis.

 

Mere interessant er Berlingskes eget initiativ. Eftersom de fleste er enige om princippet om "ytringsfrihed under ansvar", ser det mere perspektivrigt ud at styrke ansvars-aspektet end at svække friheds-aspektet.

 

Uden at radikale.net er et colombusæg der har løst alle klassiske problemer for netdebat, er der dog én ting som altid har været en stor styrke: Man får ikke lov at debattere anonymt, men skal give sig til kende. Så vidt jeg kan se, har det i sig selv givet en ekstremt stor effekt mht. at begrænse hadefuld adfærd, og mig bekendt er den redaktionelle indsats forbløffende lille ift. hvad man kunne have forestillet sig var nødvendigt.

 

Hvis de større danske medier også ser at få strammet op på dét område, tror jeg der er vundet meget. Det gør selvfølgelig umiddelbart ingen forskel for højreekstreme blogs og fora hvor ekstremisterne kan blive ved med at være så anonyme som det passer dem, men det kan så også blive et aspekt som i sig selv bidrager til at udgrænse dem. Hvis det bliver almindelig praksis og 'kultur' at netbrugere ser på anonyme udsagn med skepsis, kan vi faktisk komme ganske langt.


Flemming     Nakinge Nielsen
Medlem

Flemming Nakinge Nielsen , , 27-07-2011 11:58:55

Anders

Sådan læser jeg ikke S SF anke mod hadetale og direkte trusler på nettet. Jeg ser det som det stå skrevet, at loven også skal overholdes på nettet, det jeg læser af deres udtalelser er opstramninger i praksis, ikke i lovgivningen.

Jeg er helt enig i at både ved racisme og injurie anklager br der være muligheder for fri proses. Selfølgelig skal dansk lov gælde for internettet også og den enkelte løsning er som i mit første link. Der er et presseråd for net aviser, hvorfor mener du det er inskrænkning af ytringsfriheden, at sikre bloks og åbne fora ikke skal overholde loven? Vil folk tale skidt snak kan de oprette et lukket fora.


Lars Kyhnau Hansen
Medlem

Lars Kyhnau Hansen , Civilingeniør, ph.d. , 27-07-2011 12:26:09

Jeg kan overhovedet ikke se, hvad problemet er med Sass-Larsen udtalelser. Som Flemming skriver, så siger han jo bare, at loven også gælder for ytringer fremsat på internettet, men at det i praksis er for vanskeligt at "komme efter" dem, der overtræder bla. injurielovgivningen på nettet, blandt andet fordi hele vores lovgivning på området er skabt i en tid, hvor disse medier ikke eksisterede.

 

Og det synes jeg da, at Sass-Larsen har en pointe i. Hvad man kan gøre ved det i praksis uden at "smide barnet ud med badevandet" er dog så et andet og langt vanskelige spørgsmål. Men jeg er helt enig med Bo i, at vi ville være kommet rigtig langt, hvis alle de større medier ville indføre en lidt højere grad af selvjustits.

 

Lige som man ikke kan komme til orde i de trykte udgaver af disse medier med svinske udtalelser og ureflekteret galde, så bør man heller ikke kunne komme det i deres online-udgaver, da det bør være et kvalitetsstempel for en debat, at den foregår på en platform, der er ejet af f.eks. Politiken eller Berlingske Tidende.

 

Den uartikulerede galde og tilsvining kan så finde sted på mere dunkle og ukendte websites, samt naturligvis på værtshuset, hvor den jo altid har fundet sted.

 

Ovenstående har måske ikke så meget at gøre med at bekæmpe terrorisme, men der er et andet og mindst lige så stort behov for, at vi genopfinder den politiske samtale i stedet for at blive ved med at stå og råbe til hinanden.

 

Vi har ikke brug for mere ytringsfrihed i Danmark, vi har brug for, at vi begynder at lytte lidt mere til, hvad hinanden siger. Det gælder også i vores eget parti, som ikke helt ufortjent har fået et ry for at være både blind og døv over for de bekymringer, som indvandring og globalisering giver anledning til hos den mindre priviligerede del af befolkningen.

 

I mange år har det f.eks. været et radikalt mantra, at "flygtninge skal hjælpes" og "antallet er ikke vigtigt". Men vi har ikke anvist nogen troværdige løsninger på de problemer, som lavtlønnede danskere har oplevet i deres boligområder, på deres arbejdspladser og i deres børns skoler som følge af den store tilstrømning af flygtninge i perioden 1983-2001.

 

Så det er ikke kun Sass-Larsen, der til tider har optrådt meget arrogant over for os. Vi har også optrådt mindst lige så arrogant over for ham og ikke mindst de mennesker, som han repræsenterer.


Anders Deleuran Fajstrup
Medlem

Anders Deleuran Fajstrup , en del af djøf'iseringen :-) , 27-07-2011 12:51:37

 Jeg er absolut enig i at gældende lov skal håndhæves, også på nettet, men mine nakkehår rejser sig når der skal lovgives yderligere specifikt for nettet.

 

Hvis jeg lige må fremhæve følgende fra artiklen:

 

"[...] jurist Christoffer Badse fra Institut for Menneskerettigheder advarer imod yderligere indskrænkninger.

»De nuværende værktøjer i straffeloven er tilstrækkelige til at sanktionere hadefulde ytringer, som oftest forekommer på nettet, fordi enhver her er sin egen publicist. Men hvis man relaterer det til situationen i Norge, så er der brug for mere overvågning af nettet fra politi og efterretningsvæsen fremfor ny lovgivning,« "

 

Berlingskes tiltag er fremragende - lad debattører fremstå med åben pande og tage skraldet for deres holdninger - men det hjælper ikke på de fora, der i mine øjne er problemet: dem, der repræsenterer de ekstreme holdninger og som er små universer for de indviede.
Uriasposten (og vel også radikale-dot-net) er egentlig et meget godt eksempel, men der findes jo også dem, der er væsentligt værre, hvor konspirationsteoretikerne og de paranoide nationalister får serveret nyheder på en forståelig måde, fortolket korrekt efter dogmerne.
Meget få mennesker opsøger information, der modsiger deres egne holdninger, men hvis debatten og informationsspredningen sker åbent (eller i hvert fald så åbent som man gør den slags, når man bliver forfulgt af en flok paranoide) kan man gribe ind når det bliver farligt.

Personligt må de nationalkonservative gerne mene sig forfulgt af muslimer eller kulturradikale, og de må hjertens gerne bekræfte hinanden i deres indsnævrede verdenssyn, men jeg vil også have at PET eller andre griber ind hvis de krydser den hårfine grænse mellem hadsk debat og opfordringer til vold.


Mads Nyholm
Int.

Mads Nyholm , , 27-07-2011 13:00:24

Som jeg læser Anders' link, vil Henrik Sass Larsen kigge på om den nuværende lov skal ændres. Han udtaler jo direkte at man skal kigge på om injurieparagraffen skal ændres:

"Derfor vil vi nedsætte et ekspertudvalg med jurister og andre skriftkloge mennesker, som skal komme med en betænkning om, hvordan man bl.a. kan modernisere injurieparagraffen og presseloven"

 

Jeg tror næppe han taler om lempelser, når han taler om at modernisere...

 

Og det er værd at bemærke Christoffer Badses kommentar:

»De nuværende værktøjer i straffeloven er tilstrækkelige til at sanktionere hadefulde ytringer, som oftest forekommer på nettet, fordi enhver her er sin egen publicist. Men hvis man relaterer det til situationen i Norge, så er der brug for mere overvågning af nettet fra politi og efterretningsvæsen fremfor ny lovgivning,«

 

 

 

 

 


Du skal være logget ind for at anbefale. Log ind
Du skal være logget ind for at oprette relationer. Log ind
Du skal være logget ind for at skrive beskeder. Log ind
Tommy Frederiksen
Medlem
Tommy Frederiksen Radikale i Tårnby-Dragør , IT-leder
Zeb Meier Watz
Medlem
Zeb Meier Watz Filosof og hovedbestyrelsesmedlem
Flemming     Nakinge Nielsen
Medlem
Flemming Nakinge Nielsen
Anders Deleuran Fajstrup
Medlem
Anders Deleuran Fajstrup en del af djøf'iseringen :-)