Jesper Ørsted

Jesper Ørsted

Mac supporter - Medlem af Nye Borgerlige i Gentofte

Antal relationer 1
Anbefalet af 0
Interesseret

Hvad med at slippe af med tobakken?

06-07-2011 15:14:43 - 10 kommentarer

Nu vil Island gøre tobak receptpligtigt. Forslaget indebære også at man ikke må ryge i biler med børn, at almindelige dagligvarebutikker ikke må sælge tobak. Det skal man på apoteket efter og man skal være fyldt 20 år. Der bliver rygeforbud i parker og på fortove.

Jeg synes det er et rigtigt godt forslag, som over de næste 10 år skal reducere antallet af rygere kraftigt på Island.

I Danmark dør der 14.000 mennesker af tobaksrygning hvert år. En dansk lovgivning, der kræver receptpligt for tobak, vil kunne gøre den nuværende generation af voksne den sidste generation af rygere. De 14.000 der dør årligt svarer til indbyggertallet i Korsør, Grenå eller Rønne. Altså pænt store provinsbyer. I dag skal man være fyldt 18 år for at ryge. Jeg mener man skal sætte en skæringsdato: Alle født før 1. januar 1990 skal kunne gå til lægen og få en recept på tobak, som så kan købes på apoteket til 60 kr/pakken. For dem der er yngere skal der være lukket for det varme vand.

Gør man det vil alle rygere være over 30 år i år 2020, 40 år i 2030  og så fremdeles.

Mit gæt er, at man vil kunne få andelen af rygere ned under 10% af befolkningen i løbet af 10 år, hvis man samtidigt iværksætter en forstærket rygestopsindsats, med støtte og behandling.

I Bhutan har man effektivt vist tobakken vintervejen: Det er forbudt at sælge tobak i landet. De meget trængene kan tage tobak med fra nabolandene, mod at betale en ublu told af dem.

Her er et område, hvor Danmark bør være et forgangsland.

 

TV2 Nyhederne: Island vil gøre cigaretter receptpligtige

Kommentarer
Esben Jensen
Int.

Esben Jensen , Taber , 06-07-2011 19:48:08

Jeg synes det er en rigtig dårlig ide hvis jeg skal stresses på den måde, og dermed gøre min rygning endnu mere usundt.

 

Jeg ved ikke hvilken last jeg ville begynde på hvis jeg på den måde blev presset væk fra tobakken, men jeg tvivler på det ville være sundere. Misbrug af stoffer some hash, alkohol eller hvad der er værre lader til at have langt alvorligere konsekvenser.

 

Dit forslag fjerner symptomet, istedet for at se på årsagerne. Hvorfor drikker Jeppe? Og hvorfor ryger vi?


Jesper Ørsted
Int.

Jesper Ørsted , Mac supporter - Medlem af Nye Borgerlige i Gentofte , 06-07-2011 20:20:17

Prædikatet TABER du sætter på dig selv siger ligesom det hele!

Taber Esben, bliver du stresset af at skulle gå til læge efter en recept eller gå på apoteket efter dine ligkistesøm eller af at skulle hoste op med 60 kr pr pakke?

Måske er det mindre stressene at holde op med at ryge så? Og billigere!

Og mht de 14.000 danskere tobakken dræber om året?
Skat vi starte med at udrydde Korsør i år? Og så går videre med Grenå, Rønne, Middelfart, Varde, Nakskov og Thisted de kommende år?

Du er en egoistisk misbruger der ikke kan se længere end til spidsen af din osepind!

Jeg gætter på, at den dag du dropper taberadfærden, så kan du også droppe prædikatet TABER.


Esben Jensen
Int.

Esben Jensen , Taber , 06-07-2011 20:50:31

Nu er jeg ikke så priviligeret at kunne sætte prædikatet Mac Supporter på mig selv, eller Cand. Phil. i anvendt kulturhistorie som så mange andre af de deltagende her.

 

Ja nogle af os kæmper for at holde hovedet oven vande. I den sammenhæng kan rygning være lidt af en petitesse.

 

 

"Jeg gætter på, at den dag du dropper taberadfærden, så kan du også droppe prædikatet TABER."

 

Helt sikkert, og det har langt større prioritet for mig, end noget så ligegyldigt som tobaksmisbrug. Men forslag som dine der har travlt med at stemple taber på folk gør det ikke nemmere.


Jesper Ørsted
Int.

Jesper Ørsted , Mac supporter - Medlem af Nye Borgerlige i Gentofte , 06-07-2011 21:14:23

 @Esben

Jeg vil gerne have nogle flere vindere og det er tobakken bare ikke med til at gøre dig eller nogensomhelst andre til!

Hvorfor drikker Jeppe? Minder mig om den gamle reklamekampagne for Jägermeister: Jeg drikker Jägermeister, fordi (og så grunden).

Og nej, rygning er aldeles ikke en petitesse. Det er systematisk nedbrydning af helbredet. Jeg kender desværre alt for mange mennesker, som er død i en alt for tidlig alder pga rygning og/eller har fået stærkt forringet livskvaliteten i mange leveår. Det kan ofte betale sig selv for ældre at holde op. Jeg besøgte en ældre dame som jeg hjalp med hendes mac. Hun var storryger, 20 stk om dagen og kunne dårligt gå op ad trappen til 1 sal hvor hun boede. Så skar hun sit forbrug ned til 10 stk om dagen. Så var det lige før hun kunne danse can-can!

Vi skal have forbud mod tobak for at skabe flere vindere og færre der taber kampen mod kræften, KOL'en eller osteoporosen.


Stig Libori
Int.

Stig Libori , De radikale er bedst i opposition , 06-07-2011 21:27:20

Gode ideer er der masser af - knap så mange ideer holder i virkeligheden. Jeg synes vi bør kigge islændingene over skuldrene for at se, om de mon har fundet en løsning der virker eller ej?

 

Forøvrigt er det let at køre over grænsen og hente sine cigaretter, hvis man synes vilkårene i Danmark bliver for barske. Så vi kunne jo overveje at løse problemet i EU-regi, i stedet for i nationalt regi...


Esben Jensen
Int.

Esben Jensen , Taber , 06-07-2011 21:31:18

Jesper jeg er meget enig med dig i at rygning er farligt i en ganske særlig grad. Jeg tror bare ikke på at en sygeliggørelse af rygere er vejen frem.

 

Jeg har ikke statistiske data at læne mig op af, men jeg gætter på at mange af de endnu eksisterende rygere er vanskelige at nå med fingerpegning og skatteforhøjelser.

Når jeg nævner Jeppe er det for at pege på at misbrug nogle gange er et symptom på andre problemer, og I de tilfælde tror jeg ikke det nytter at gå efter symptomet.

 

Jeppe drikker fordi han får tæsk, og når han drikker får han flere tæsk.

http://da.wikipedia.org/wiki/Jeppe_p%C3%A5_Bjerget


Esben Jensen
Int.

Esben Jensen , Taber , 06-07-2011 21:58:32

Lad mig lige tilføje at jeg har fattet at det primære argument er ikke at få nye rygere, og at det er ideen i at gøre tobak receptpligtigt. Det element kan man måske gøre klarere ved ikke at lægge ekstra straf på rygerne. Al snakken om højere priser, forbud i parker, mv bærer mere præg af at straffe eksisterende rygere end at forhindre et nyt kuld.

 

Kunne man ikke bare udstede et ID kort til rygerne, som vi så skal vise til købmanden. Så slipper lægen også for at skulle udskrive dødelig gift til sine patienter, det er der måske nogle læger der ville synes var ubehageligt.

Jeg synes det ville være en langt mere afslappet løsning, som føles mere dansk og mindre dramatisk.


Rune Christiansen
Medlem

Rune Christiansen , Radikal folketingskandidat i Fredericia og Kolding , 07-07-2011 03:07:56

Tjaah... Nu kunne man jo også godt have den (bevares ret liberale) grundtanke, at borgernes liv og helbred tilhører dem selv.

 

Rygning er særdeles farligt og sundhedsskadeligt, og det bør staten naturligvis gøre sine borgere opmærksomme på,- ligesom vi så vidt muligt bør undgå at borgere ufrivilligt udsættes for rygning på arbejdspladsen eller i det offentlige rum. Men hvis voksne, myndige borgere frivilligt, og velvidende at det har store sundhedsmæssig konsekvenser, alligevel vælger at ryge, er det så et problem staten bør blande sig i?

 

Hvorfor egentlig?

 

Argumenter der handler om hvor dyre de rygerrelaterede sygdomme er frabedes pga manglende bevisførelse (3 seperate studier i Sverige og Danmark viser således, at rygning for mænd samlet set er en økonomisk gevinst for staten, og for kvinder kun en lille merudgift. Rygere er simpelthen billigere end  gennemsnitsborgerne, fordi de ud over at erlægge store punktafgifter også skal have pension, velfærdsydelser og medicinsk behandling i betydeligt kortere tid end gennemsnitsborgeren, men er på arbejdsmarkedet (næsten) lige så længe. Merudgiften til rygerrelateret sygdomsbehandling opvejes altså nemt af det faktum at rygere gennemsnitligt dør hurtigere.)

 

Argumenter om at det er synd for rygernes familie og venner at de dør hurtigere erkendes, men det er vel ikke statens ansvar at pålægge folk at leve sundt af hensyn til deres pårørende? Jeg mener... vi vil vel ikke tvinge de overvægtige på kur, gør vitaminpiller obligatoriske for alle over 60 eller på anden måde påtvinge folk et bedre helbred for deres børn og børnebørns skyld?

 

Tilbage er, at vi skal tvinge folk til at lade være med at ryge for deres egen skyld. Fordi de tilsyneladende er for dumme til selv at styre deres egen krop og eget liv! (et argument der også genfindes i prostitutionsdebatten og i flere andre bedrevidende radikale forsøg på at fratage de dumme eller politisk ukorrekte borgere kontrollen med deres egen krop, liv og seksualitet)

 

Dette sidste argument er jeg ret træt af. Det er udtryk for en totalitær bedreviden, og en manglende respekt for andre menneskers suveræne ret til at kontrollere deres eget liv.


Vivi Bech
Int.

Vivi Bech , Ex. stud. comm. , profet for Vandbærerens Tidsalder og de ulovlige blomsterbørns befrielse , 08-07-2011 09:17:59

Esben Jensen skrev:

 

"Jesper jeg er meget enig med dig i at rygning er farligt i en ganske særlig grad. Jeg tror bare ikke på at en sygeliggørelse af rygere er vejen frem".

 

Sygeliggørelse, og trusler om risiko for død ved tobaksrygning, er ikke en farbar vej for tænkende socialliberalister, nej. Det eneste vi mennesker med sikkerhed kan vide er, at det er et faktum at vi vil dø. Hvis vi ved en smule om livet og døden, så ved vi også, at døden skal have en årsag, ellers indtræffer døden, livets afslutning, ikke.

 

I et ældre videoklip anskueliggør den blå flodhest Dolf forskellene på demokrati og militærdiktatur og forskellene på deres holdbarheder og konsistenser, som Dolf nu har opfattet styresystemerne, og Dolf ønsker et hårdt styre, helst et militærdiktatur. I klippet deltager Villy Søvndal, som Dolf håner ved at fejlbenævne politikeren med navnet Villy Sørensen, et velkendt "herskertrick". Den demokratiske politiker får "sandheden" at vide af  det tøjdyr, der viser, hvor skrøbeligt det danske demokrati er, altså som det tager sig ud i den rolle det får i Dolfs blå konstruerede virkelighed, hvor demokratiet udsættes for død ved kølle-testen.

 

At demokrati er skrøbeligt har vi desværre set i virkelighedens militærdiktaturer, hvor militæret bliver sat ind mod et utilfreds og demokratihungrende folk, altså død ved militærdikdaturets kølle. 

 

Det er en fremragende Dolf-manipulation vi bliver udsat for i det klip. En sten, med et påklæbet billede af BS Christiansen, symboliserer militærdiktaturet. En lækker kage bestående af blødt brød symboliserer demokratiet. Dolfs død ved kølle-test er meget hård ved det bløde brød, der skal forestille at være demokratiet, mens stenen, der skal forestille militærdiktaturet, tilsyneladende får en spån til at flyve af fra baseballkøllen, da slaget falder mod stenen i død ved kølle testen. Stenen var altså farligere for køllen, end køllen var for stenen, i Dolfs død ved kølle-test. Men, vi husker lige at det  var Dolf, der valgte at demokratiet skulle symboliseres ved blødt brød og det gør den primitive overlevelsestest utroværdig når testen består i slag med kølle.

 

Hvis jeg skulle vælge mellem død ved kølle eller død ved tobaksrygning, så foretrækker jeg død ved tobaksrygning til enhver tid. For en primitiv blå flodhest slår hårdt, men upræcist med kølle, og døden rammer ligeså upræcist som den blå Dolf med køllen rammer ned på kagen i videoklippet ;)

 

Slet ikke alle tobaksrygere dør  af tobaksrygning og derfor er skræmmekampagner og sygeliggørelse kun farbare for de, der alt for let lader sig skræmme "til orden". Det gør de muligvis fordi de frygter døden som følge af en iboende sjælelig irrationalitet? 

 

"Det Blå Helvede" vi i Danmark er underlagt p.t. inviterer heller ikke ligefrem til rygestop, slet or de, der er blevet livstrætte på grund af alle plagerne, der fulgte med Det Blå Helvedes komme... 


Per Eggertsen
Int.

Per Eggertsen , IT-udvikler (pens.), Hillerød , 25-07-2011 09:03:23

Det er da en god ide at rygere skal tage hensyn og ikke ryge nårsomhelst og hvorsomhelst.

I Japan kan man administrere at der står på f.eks. KFC (Kentucky Fried Chicken) hvormange rygerpladser der er og hvormange ikke-rygere. På en burgerbar hvor vi sad var udsugningen så god at vi(rygere) kunne sidde lige ved siden af ikke-rygere.

 

På gaderne er der visse steder forbud mod at ryge, af den gode grund at meget mylder kan øge risikoen for bændt tøj.

Der er så til gengæld oaser med askebægere.

 

Et fantastisk land. Ingen vraltende overfede, ingen skodder på gaden. (Eller andet affald).

Telefonbokse med ledninger der ikke var klippet over og telefonbøger der blot lå søst uden snor og uden at være øedelagt.

Gud ved om de har nogle hemmelige genopdragelseslejr-pladser i Nordkorea hvor de sender "afvigerne" hen? :-)

 

Måske skal vi overveje om folk der lider af ortoreksi bør bære en form for mærke så vi er advaret om deres super-korrekte levevis.

En grøn 7-takket stjerne så det ikke vækker uheldige associationer til gule sekstakkede?

 

Jeg mener folk i det offentlige rum som man kan falde i snak med er jo rollemodeller for vore børn og børnebørn.

De skal vel ikke udsættes for fascistisk inspireret flertals-norm-diktatur?

 

Hvis folk kan tåle at ryge skal de da ikke holde op. Hvorfor skulle de det? De ved jo udmærket at det er farligt.

 

Men nu skal vi lige have forbudt de overvægtige at færdes i det offentlige rum, sendt rygerne i genopdragelseslejre.

Så må vi se hvem der står for tur.

Det bliver nemmere og nemmere jo færre der er til at protestere.

Hvordan var det nu: "Først tog de kommunisterne, så jøderne, så de homoseksuelle . . ."

 

Jeg er i øvrigt holdt op med at ryge for godt et år siden. Inspireret af japanernes selvkontrol samt min egen nærighed skete det via "kold tyrker". Der er rigeligt med fede, så suttekludsindustrien blev ikke fed af mig.

 

Men jeg betragter mig stadig som en ryger der holder en pause på en 10, 20 30 år, og jeg håber da at de ca. 20 procent rygere snart bliver bevidste om hvad 20 procent af et vælgerkorps kan udrette.

 

Hvad er det nu de hedder, konkurrenterne til de Radikale, med ham der 180-grader manden? :-)

 

Med venlig hilsen

Per Eggertsen

tlf. 38102230

mail: per.eggertsen@mail.dk


Du skal være logget ind for at anbefale. Log ind
Du skal være logget ind for at oprette relationer. Log ind
Du skal være logget ind for at skrive beskeder. Log ind
Om indlægget

Jesper har tagget med:

rygning

Der er ingen personer på denne liste endnu.