Lars Kyhnau Hansen

Lars Kyhnau Hansen

Civilingeniør, ph.d.

Antal relationer 14
Anbefalet af 4
Medlem

30 dage til at pakke kufferten

31-12-2011 12:26:57 - 9 kommentarer

http://heltnormalt.dk/rydforsiden/2011/12/27

 

Ifølge denne satiriske nyhedsartikel kom den gamle regering ved en fejl til at stramme udlændingelovgivningen så meget, at ingen nu længere må være i Danmark. Og Morten Bødskov kan da godt se, at det er et problem, så derfor vil han overveje at gøre noget ved det om ½ år....

 

Satiren er desværre ganske rammende, for trods mange fine ord i regeringsgrundlaget om alle de ændringer, der skulle ske på udlændingeområdet, så er der indtil videre sket absolut nul og en prut. Der er ikke fremsat et eneste lovforslag eller blot sendt et lovforslag i høring, og der er ingen nævneværdige ændringer sket i administrativ praksis.

 

Det eneste, der er sket, er, at man har nedlagt et ministerium, men det mærker de mennesker, som er påvirket af lovgivningen, jo altså ikke noget til. Om afslaget og beskeden om, at man skal udrejse af Danmark inden 7 dage, er trykt på Justitsministeriets eller Integrationsministeriets brevpapir, er de fleste formentlig ret ligeglade med.

 

Jeg ved godt, at lovgivningsarbejde tager tid, og at regeringens mange ny ministre lige skal have tid til at komme på plads og komme i gang med arbejdet. Men regeringen har altså siddet i 3 måneder nu, så jeg er ved at løbe tør for både undskyldninger for og tålmodighed med, at der absolut intet sker på dette område.

 

Hvis ikke der snart bliver speedet gevaldigt op, så begynder det at ligne en bevidst syltning af hele området fra Morten Bødskovs side og/eller en minister, der ikke er sin opgave voksen.

 

Og med disse ord vil jeg ønske et rigtigt godt nytår til alle radikale!

Kommentarer
Lars Vestergaard
Medlem

Lars Vestergaard , , 31-12-2011 19:39:03

Hej Lars
Ikke for at være lyseslukker, men jeg vil antage at Morten Bødskov er i samme situation, som andre ministre, at embedsværket kører butikken.

 

Jeg har i forbindelse med emner som fogedudsættelser og skæve boliger desværre oplevet at sagsbehandlerne bestemmer farten.
Carsten Hansen som er boligminister var på et åbent samråd udstyret med tilnærmelsesvis samme manuskript som Benedikte Kiær.

 

Vi kan som radikale glæde os over at Manu Sareen og i særdeleshed Martin Lidegaard har egne meninger og holdninger, som de arbejder for at få flertal for.
Men tag et andet af mine interesse-områder, IC4 så ligner ministersvarene, sig selv. Uanset hvem der har været minister, konservative, venstre eller nu socialdemokrat.

 

De arme ministre bliver kørt rundt i manegen, og gjort til talsmænd for embedsværkets holdninger, hvor de burde være forberedt på opgaven og være i stand til at lægge en politisk linie.
 

Martin Lidegaard er vel den minister der har forberedt sig mest grundigt. Uden at fornægte eksempelvis C. Antorini som har været skole-ordfører i en årrække.

 

For at vende tilbage til dit emne, så må det være en svær opgave at vende tankegangen i et ministerium og en styrelse, som i en lang årrække har været præget af fremmedfjendtlige holdninger.
Morten Bødskov skal formodentlig have de jurister, der har skrevet de hidtidige regler, til at skrive nye med modsat fortegn.


Lars Kyhnau Hansen
Medlem

Lars Kyhnau Hansen , Civilingeniør, ph.d. , 01-01-2012 12:56:45

Hej Lars

 

Ja en del af problemet er givetvis, at embedsværket kører butikken. Det har jeg selv påpeget i tidligere indlæg på radikale.net. Men derfor er situationen stadig utilfredsstillende.

 

Allerede på sit første tirsdagspressemøde sagde Helle Thorning, at "de værste hindringer for familiesammenføring vil være væk inden nytår". Det er de ikke, og da der ikke engang er sendt et lovforslag i høring, er der heller ingen, der ved det fjerneste om, hvornår de er væk.

 

Vi ved kun, at der står i lovkataloget, at der fremsættes et lovforslag i slutningen af januar. Så på 4. måned er 100-vis af menneskers liv sat på stand-by, fordi de bare går og venter på, at regeringen får lavet reglerne om, som den har lovet at ville gøre, så de kan komme til at bo sammen med deres ægtefælle. Og ingen kan fortælle disse mennesker, om de skal vente til januar 2012, maj 2012 eller måske oktober 2014?

 

Og så er det, at jeg spørger, hvor svært det kan være, eller hvor meget tid det kan tage, at fremsætte et lovforslag om at afskaffe nogle regler, når man allerede har taget stilling til dem i regeringsgrundlaget? 

 

Det kan jo ikke kræve mange udredninger eller undersøgelser eller analyser at udarbejde et lovforslag, hvor der f.eks. står, at pointsystemet for familiesammenføring afskaffes, og at garantien sættes ned til det halve.  

 

Så med mindre tiden har været brugt på at overveje ændringer ud over dem, der er taget stilling til i regeringsgrundlaget, hvilket jeg selvfølgelig håber men desværre ikke tør tro på, før jeg ser det, så må konklusionen vel være den, at det åbenbart ikke har haft prioritet at leve op til de løfter, som man har givet i regeringsgrundlaget på udlændingeområdet. 

 


Lars Vestergaard
Medlem

Lars Vestergaard , , 01-01-2012 15:07:58

Hej Lars
Du burde forsøge at kontakte vore folketingsmedlemmer, som har andele i sagsområdet.
Det er tilsyneladende delt ud på Liv Holm Andersen og Zenia Stampe, og måske i mindre grad Lone Loklindt, og Marlene Borst Hansen.
Zenia, Lone og Marlene har jfr. radikale.dk samme sekretær.


Anders Gottlieb
Medlem

Anders Gottlieb , Styrmand , 01-01-2012 20:45:36

Hej Lars,

 

Jeg er også temmlig skuffet. D. 21/11 blev jeg fortalt af Margrethe Vestager at lovforslag om bl. a. at fjerne gebyrene for at søge  familiesammenføring ville blive fremsat senere den uge, og at de ville være fjernet pr. 1/1-2012. Nu kan man så se på www.nyidanmark.dk at de stadig er gældende og endda sat lidt op.


Per Harry Hansen
Int.

Per Harry Hansen , pens. almenlæge , 01-01-2012 21:07:17

Meget lovsjusk ville være undgået, dersom Landstinget ikke var blevet nedlagt.

Sagsbehandlere behandler sager - ikke mennesker.


Lars Kyhnau Hansen
Medlem

Lars Kyhnau Hansen , Civilingeniør, ph.d. , 01-01-2012 21:38:31

@Lars Vestergaard

 

Jeg tror såmænd nok, at Zenia Stampe, som er vores udlændingeordfører, er ganske enig i de ting, jeg skriver her, og jeg har i øvrigt været i løbende kontakt med hende, siden regeringen trådte til.

 

Jeg fik bare lyst til at lufte min milde utilfredshed offentligt. Og så var mit indlæg først og fremmest tænkt som et kærligt skub til vores folk på tinge, om at nu må de altså gerne snart til at skubbe lidt til Morten Bødskov, hvis de ikke har gjort det allerede.

 

Lidt er der jo trods alt også sket, idet man før jul holdt et hastemøde om familiesammenføring af børn. Så med disse ord endnu engang godt nytår til alle radikale! :-)


Per Hansen
Int.

Per Hansen , , 02-01-2012 12:29:16

Der sker da lidt på området, om end ikke altid i den rigtige retning.


1) Servicemålene på midlertidige forlængelser var overskredet med op til to måneder med regeringsskiftet. Dette holder ikke længere, og det tidligere Udlændigeservice, nu Udlændigestyrelsen, vil slet ikke komme med bud på forsinkelserne omfang længere


2) Gebyrerne på området der blev lovet fjernet, er planmæssigt blevet sat op pr. 1. januar 2012 (signalforvirring?)

 

Det er dog ikke alt sammen skidt: Den nye regering har formået at forbedre tonen i udlændigedebatten ganske væsentligt. Og opgøret med kulturen i Udlændigeservice har måske også haft en positiv effekt. For første gang har jeg således prøvet rent faktisk at få svar på en skriftlig henvendelse vedr. en sag. Henvendelsen skete i februar 2011 og pludselig i november kom der en email med et ganske fornuftigt svar, om end noget sent må det siges at være en stor forbedring i forhold til tidligere tiders konsekvente ignorering af borgernes henvendelser.  
 


michael jensen
Int.

michael jensen , , 02-01-2012 12:40:59

vi har senest fået at vide at sagsbehandling på permanent opholdstilladelse nu er 14 måneder

almindelig forlængelse runder snart et år mon ikke det har noget

at gøre med gebyrer der skal tilbage efter endt behandling

staten har jo lidt svært ved at slippe penge


Per Harry Hansen
Int.

Per Harry Hansen , pens. almenlæge , 02-01-2012 15:24:48

Milda makter - good grief - jeg græmmes.

 


Du skal være logget ind for at anbefale. Log ind
Du skal være logget ind for at oprette relationer. Log ind
Du skal være logget ind for at skrive beskeder. Log ind
Om indlægget
Per Hansen
Int.
Per Hansen