Margrethe Vestager

Margrethe Vestager

Politisk leder for Radikale Venstre samt økonomi- og indenrigsminister

Antal relationer 120
Anbefalet af 49
Medlem

Reformer for fremtiden

12-09-2011 15:26:59 - 16 kommentarer

Valget på torsdag handler om Danmarks fremtid. Om at sætte mål. Om at gøre op med tabuer. Om at turde.

 

Der findes ingen genvej til en bedre økonomi i Danmark. Kun langsigtede, kloge løsninger, bredt funderede i Folketinget og dermed i den danske befolkning. Vi skal indrette samfundet, så virksomheder kan genere vækst og velfærden kan bestå for vores børn. Og deres børn.

 

I de kommende år vil mange medarbejdere gå på pension, mens der kun er få unge til at tage over. Det kommer til at betyde mangel på sygeplejersker på sygehusene, mangel på lærere i skolerne og mangel på medarbejdere i de private virksomheder, som skaber vækst i Danmark. Det betyder mindre velfærd.

 

Vi mener ikke, raske mennesker skal på overførelsesindkomst. Til gengæld skal vi sikre, at der fortsat er råd til at tage ordentlig hånd om de syge og nedslidte. Og vi skal gøre en langt bedre indsats for at få folk i arbejde. Derfor er vi stolte af den tilbagetrækningsreform, som vi indgik med VKO i foråret, og vi vil stå fast på, at den bliver gennemført efter et valg. En dagpengeperiode på 2 år står vi ligeledes fast på.

 

Men der er brug for mere.

 

Derfor ser vi gerne, at der indkaldes til trepartsforhandlinger, som S-SF har forslået. Tilbagetrækningsreformen er ikke nok. Der er brug for, at vi både arbejder mere og længere. I foråret fremlagde vi Radikale Venstres bud på en 2020-plan. Og vores plan er hverken rød eller blå. Den er radikal.

 

 

Vi ønsker også en reform af skattesystemet.

 

Det er stadigvæk billigt at forurene, det er stadigvæk dyrt at arbejde ekstra, og usunde varer kan fortsat købes billigt. Det vil vi lave om på. Skatten på arbejde skal ned, og skattestoppet skal skrottes. Danskerne betaler nok i skat, og det skal kunne betale sig for alle at arbejde ekstra. Vi vil øge beskæftigelsesfradraget og hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat, så lærere, pædagoger og sygeplejerske slipper for dette.

 

Radikale Venstre betragter klimaet som en vindersag, og vi ønsker, at Danmark skal gå foran. Vi vil blandt andet gøre skatten grønnere. Vi får et bedre klima, hvis afgifter på bilkørsel, flytrafik og forurening gør det dyrere at fråse med ressourcerne.

 

Vi vil ikke hæve boligskatten – men vi vil sørge for, at den ikke længere lettes år efter år. Vi skal først gøre det fra 2016, så alle får fem års varsel. For en familie i et parcelhus til tre millioner kroner vil det betyde, at de skal betale omkring 50 kroner ekstra om måneden i ejendomsværdiskat. Disse ændringer vil give mulighed for at lette skatten på arbejde i stedet.

 

Radikale Venstre vil tage ansvar for at gøre noget ved den økonomiske situation i Danmark. Den tiltagende pessimisme skal vendes til håb, flere investeringer og tillid til, at væksten kommer igen.

 

For os er der ingen tabuer. Vi lytter til økonomerne. Vi peger på de løsninger, som vi vurderer virker. Og vi søger indflydelse for at få dem gennemført.

 

Kommentarer
Stig Libori
Int.

Stig Libori , De radikale er bedst i opposition , 12-09-2011 15:35:53

To forskellige bud på en forøgelse af arbejdstiden:

 

Forslag 1: Afskaf følgende 6 fridage: Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag+efterfølgende fredag, 2. pinsedag samt skærtorsdag og langfredag. Et "hårdt" forslag som potentielt giver ca 18 milliarder i kassen.

 

Forslag 2: Forlæng påskeferien så det bliver til en hel ferieuge (mandag til fredag). Det giver 2 ekstra feriedage (idet 2. påskedag afskaffes). Til gengæld afskaffes Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag+efterfølgende fredag og 2. pinsedag. Ialt giver det 2 ekstra arbejdsdage om året, men arbejderne får en ekstra ferieuge som kompensation. Et "blidt" forslag som giver ca 6 milliarder i kassen.

 

Iflg OECD's undersøgelser bestemmer indkomstskatten den ugentlige arbejdstid, mens aftaler på arbejdsmarkedet bestemmer antallet af årlige arbejdsdage. Det gælder derfor om at få flere arbejdsde mere, hvis forslaget om at arbejde mere skal være realistisk...


Preben Pedersen
Int.

Preben Pedersen , , 12-09-2011 16:07:34

Til forslag 1 vil jeg gerne føje 2. påskedag (så er det over 20 mia. :-))


Karen von Sydow
Medlem

Karen von Sydow , , 12-09-2011 16:28:15

 Uden det skal virke for plat,

men jeg er stolt over at sætte mit kryds på liste B på torsdag.


Tobias Rasmussen
Medlem

Tobias Rasmussen , Projektleder, Cand. Merc , 12-09-2011 17:22:07

Jeg vil starte med at rose Vestager som skal have megen af æren for fremgangen i meningsmålingerne samt en voldsom ændret respekt af DRV fra partierne på begge sider det sidste ½-1 år. Vestager fremstår langt mere troværdigt og ægte i mange af debatterne i forhold til andre partileder konkurrenter, der fremstår populistisk og taler i overskrifter. Det er formentligt DRV's næsten fordobling af mandater der rent faktisk sikrer et regeringsskifte til valget, hvilket meget få eksplicit har opdaget som en helt central overskrift ved dette valg. Når alt kommer til alt så betyder det jo immervæk noget hvem der har regeringsmagten i forhold til de næste års politiske retning.

 

Megen af årsagen til DRV's fremgang og dermed ændring af regeringsmagten mener jeg skyldes i det kloge signal om bredt samarbejde (uden de ultimative krav DRV tidligere har stillet) - et bredt samarbejde der retorisk spredes videre til 3-parts forhandlingerne efter valget således at også arbejdsgivere og arbejdstagere aktivt involveres i et bredt politisk samarbejde, som landet i de kommende år i den grad har brug for.

 

Ydermere mener jeg det er klogt at DRV ikke på forhånd - imodsætning til SSF - har lagt sig fast på at skulle hente de 15 mia på 1 time mere om ugen. Der er immervæk andre parametre i sådanne forhandlinger man kan finde 15 mia. indenfor - eks. løn reduktion. Det er trods alt hovedsageligt løn forskelle som mange sammenligner landes konkurrence evne indenfor og løn niveauet i Danmark er velkendt som værende blandt de højeste verden. Uanset hvor man finder de 15 mia. så vil det gøre ondt og derfor kræver det naturligvis hårde forhandlinger inden man finder en løsning, men forhandlinger indebærer at man lytter til alle parter og derfor opfatter jeg SSF's 1 time som et forhandlingsoplæg.

 

DRV er garant for mange der har skiftet parti fra V og K til DRV om en ansvarlig økonomisk politik, men med en mere fair udlændinge politik og bedre fordelingspolitik og derfor bør DRV få væsentlig indflydelse i 3 parts forhandlingerne. Måske skulle DRV i højere grad nævne de 15 mia. i 3 parts forhandlingerne som de ønsker indflydelse på end hvad de tidligere har gjort for at gafle endnu flere tvivlere på midten. Det forekommer ihvertfald som om SSF har haft enevælde på det punkt i debatterne - et punkt som jeg synes de har haft vanskeligt ved at argumentere for imod den blå bloks angreb. Et punkt som jeg mener DRV ville kunne hjælpe SSF med som det ansvarlige økonomiske parti på venstre fløjen. Kan man i højere grad skabe sikkerhed for de 15 mia. i 3-parts forhandlingerne overfor vælgerne så falder blå bloks hovedargument imod oppositionen helt fra hinanden.


John Christensen
Int.

John Christensen , , 12-09-2011 19:08:35

Dejligt at DRV som altid er villig til at lytte til økonomer og komme med konkrete tiltag til en bedre økonomi. Det er også godt at du pointerer at en god økonomi ikke bare kommer af sig selv og ikke kan sikres ved en snuptag løsning. Alligevel vil jeg gerne spørge om der er mulighed for, at fremrykke nogle af de delprojekter, der er i forbindelse med broprojektet til Tyskland?


john kirketerp jensen
Medlem

john kirketerp jensen , , 12-09-2011 21:29:35

 Vi danskere skal jo forstå at velfærd koster penge.

Velfærd skabes af det kollektive samfund men indtjeningen kommer fra Danmarks virksomheder og virksomheder in spe!

 

Lad os nu sikre optimale vilkår for vore entreprenante virksomheder først og derefter bruge provenuet til at udvikle, optimere og frem for alt ændre vores velfærdsmodel til en effektiv størrelse til gavn for alle, og især de dårligst stillede.

Jeg håber DRV vil fremskynde de mange reformer der vil skabe grundlag for at vi igen kommer mentalt og økonomisk "ovenpå", således vi får mulighed for at skabe et bedre og mere effektivt samfund med tid og plads til os alle!

 

Det er dejligt at vi har en partiformand der "siger tingene rent ud", og samtidigt har visioner for samfundsmodellen.

 

Og det glæder mig i særdeleshed at man intetsteds hører radikale blande sig i de tåbelige pressedækninger af politikeres private forhold og whereabouts!

 

Respekt for alle partier der tager ansvar for fremtiden, repekt for DRV.

 


KirstenThomasine Hansen
Medlem

KirstenThomasine Hansen , Socialliberale rammer i samfundsøkonomien - for mennesker og virksomheder , 12-09-2011 23:37:30

@John. Bortset fra Mærsk. Mon så ikke lønmodtageres indkomstbeskatning skæpper mere i samfundskassen end virksomhedernes?


john kirketerp jensen
Medlem

john kirketerp jensen , , 13-09-2011 02:24:06

 @ Kirsten.

Skattebetaling er et interessant emne, og for et samfund som det danske er det at finde "den optimale skattesats" for virksomheder og lønmodtagere jo altafgørende for bibevarelsen af vefærdsstaten.

 

Det ændrer dog ikke ved det faktum at statens indtægter fra lønmodtageres indkomsbeskatning primært baserer sig på at vi har gode virksomheder der til stadighed formår at skabe arbejdpladser  for befolkningen og indtægter til staten.

 

Selvom vi stadig har lidt olie tilbage i Nordsøen er du vel enig i at forretningen Danmark baserer sig på at vi til stadighed kan tjene penge.

 

Skaber vore virksomheder ikke indtjening og vækst, må vores offentlige sektor og medarbejderne deri, spare og prioritere. 

 

Hvad Mærsk betaler i direkte skat til Danmark er mig bekendt en hemmelighed, men de betaler store beløb i forskellige afgifter og de beskæftiger en lang række medarbejdere i deres virksomheder, der betaler skatter. 

 

Så uden virksomheder som bl.a. Mærsk ville det nok ikke "skæppe" så meget i samfundskassen.


KirstenThomasine Hansen
Medlem

KirstenThomasine Hansen , Socialliberale rammer i samfundsøkonomien - for mennesker og virksomheder , 13-09-2011 08:45:22

Kære erhvervsøkonomiske direktør. Hold nu godt fast i folkets fakta. Personskatter skæpper ca.440 mia.kr., mens virksomheder skæpper 40 mia. kr. Kun 1/11 del leveres af virksomhederne, når jeg alene ser på de direkte skatter.

 

Tager jeg samtlige skatter (inkl. moms, afgifter) leverer virksomhederne 40 mia. kr udaf Finnanslovens ca. 800 mia.kr.

Det er kun 1/20 del erhvervslivet bidrager med til det årlige statsbudget, Finansloven. Mærsk har her den største andel...og hvad er der så tilbage fra jer i den danske skattekonstruktion?

 

Konklusion: I Danmark er det mennesker,  der i højeste potens betaler skat. Og ikke virksomhederne som du først anførte.

 

Nok om folkets styrke.

 

Vær ikke i tvivl, som cand.oecon elsker jeg erhvevslivet. Thomasine

(Kilden: Finansministeriets økonomiske redegørelse dec.2009)


KirstenThomasine Hansen
Medlem

KirstenThomasine Hansen , Socialliberale rammer i samfundsøkonomien - for mennesker og virksomheder , 13-09-2011 09:06:43

Summa summarum, vi skal diskutere meget mere skat i 2011-2015. Jeg elsker at diskutere skat, skat er asocialt, men nødvendigt for at vi kan leve i dette dejlige Danmark.

 

Erhvervslivet må gerne sige tak, når der er ro på arbejdsmarkedet og alle hjulene kører på virksomheden.

 

Jeg håber nye RV kandidater og gerne en radikal skatteminister i samarbejde med økonomisk ansvarlige partier er indstillet på levere skatte-varen for det folkelige & erhvervsøkonomiske internationale Danmark. Vi har brug for alle hænder og hjerner.

 

 


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 13-09-2011 10:47:41

@Kirsten

 

Hvordan kan du sige at skat er asocialt? Godt nok er jeg ikke det store "skatteorakel" nærmere det mindste. Er indkomstskatten asocial? Jeg vil hævde at regeringens skattestop fra 2002 er det mest asociale en regering har foretaget i nyere tid.


KirstenThomasine Hansen
Medlem

KirstenThomasine Hansen , Socialliberale rammer i samfundsøkonomien - for mennesker og virksomheder , 13-09-2011 17:19:42

@Ole Brandt. Er vi alle 100% sociale den dag indkomsskatten bliver 100%?  Med Finansministeriets tal, har jeg vist, at det allerede er folket (inkl. rige pensionister) der leverer brændslet til Finansloven.

 

Psykisk sker der noget med almindelige mennesker, når de skal aflevere mere end 50% af det, de tjener. Skattetrykket er på 47%.
 

Jeg har selv prøvet i 4 ud af 5 år, hvor jeg var matematiklærer på lærerseminariet, og der altid var brug for, vi tog overarbejde på os.

Det var ca. 35 kr.tilbage, hver gang man egentlig havde tjent 100 kr. Flere af mine seminariekolleger havde forlængst sagt nej tak til overarbejde. TOPSKATTEN FLÅEDE OS. Sent opdagede jeg dette :-)

 

Så kom skattereformen februar 2009. Alt var godt i den - for os i middelklassen. Vi fik igen lyst til overarbejde, når vi hermed kunne beholde ca. 50 kr. for hver tjente 100 kr. (Det mærkede jeg som andre denne sommer. Til min store tilfredshed kunne jeg beholde 40.000 kr. ud af 80.000 kr. overarbejde).

 

Lad mig forklare begrebet 'asocial skat'.

Siden 1.jan.2010 har Staten været social overfor os, der er på overtid, ved ikke at tage det hele fra os, bare fordi vi har gjort en ekstra indsats på jobbet.

 

Jeg betaler min skat med glæde - blot ikke den asociale progressive skat. Den er så farlig, fordi det handler om procental af indkomsten.

 

Lad mig slutte med et eksempel, hvis indkomstskatten er ok 47%


En mand der tjener 1.000.000 kr.

Han skal betale 47% til Finansloven, det er 470.000 kr.

 

En lækker dame der gør noget ud af mand/børn tjener 100.000 kr.

Hun skal betale 47% til Finansloven, det er 47.000 kr.

 

Hvem har så bidraget mest til Finansloven og velfærdssamfundet?

Kan vi sige at denne indretning er retfærdig og ikke asocial?

(Dette eksempel hviler kun på den proportionale skat).

 


Connie Nyeboe
Medlem

Connie Nyeboe , Socialrådgiver , 14-09-2011 20:29:37

Jeg kunne godt ønske mig at partiet står knap så fast på reduceringen af dagpengeperioden. Jeg oplever at jeg stort set kan stå stolt ved De Radikales politik, men jeg blev overordentligt overrasket over at partiet ville gå med til en reducering af dagpengeperioden i en krisetid eller ved lavkonjuktur. Da jeg dengang læste nærmere på De Radikales politik på området fik jeg indtryk af at det er partiets ønske at der skal være mulighed for opkvalificering eller uddannelse. Dette blev ikke sikret ved forliget. Der er således udsigt til indkomsttab for de mennesker, der ikke har opnået job indenfor 2 år. Det er altså ikke særlig lang tid under lavkonjukturer. Det bør være Radikal politik at vedligeholde arbejdsstyrken til der kommer flere jobs igen og ikke at lade folk drukne i deres økonomiske problemer på grund af arbejdsløshed. Jeg mener ikke at det fornuftigt at fastholde reduceringen, hvis ikke indtægtsgrundlaget er sikret.


Per Harry Hansen
Int.

Per Harry Hansen , pens. almenlæge , 14-09-2011 21:14:47

Connie, sådan er vore tilgange så forskellige. Jeg er totalforbløffet over at blive belært om, at dagpengeperioden er så lang, som den er, hvorfor jeg naturligvis ikke ser noget forkert i at forkorte den - væsentligt. Efter et halvt år må man have begyndt at søge andre græsgange, og efter et år have fundet dem - eller resigneret på et lavere ambitionsniveau.

Til gengæld generer det mig, at mit parti vil have egenbetaling for at benytte egen læge. Og så småfniser jeg af, at det slår på storbongotromme for - klimaet!


Connie Nyeboe
Medlem

Connie Nyeboe , Socialrådgiver , 14-09-2011 21:39:00

Per, tak for din kommentar til min kommentar. Det var spændende at få respons. Jeg tænker at det er i øjenfaldende at jeg er bekymret indenfor mit fagområde og du er bekymret indenfor dit fagområde.

Din holdning til arbejdssøgning er faktisk stort set indarbejdet i beskæftigelseslovgivningen. Det er dog altid nemmere at resignere til et lavere ambitionsniveau hvis udgangspunktet er speciallæge og med de ressourcer det indebærer at have gennemført en så lang uddannelse. Det er også et godt udgangspunkt selv at spare op med speciallægelønninger. Radikal politik skal efter min mening tage ansvar for hele arbejdsstyrken også de lavtlønnede ufaglærte. Men personer med mellemlang videregående uddannelse bliver i den grad også presset af en kort dagpengeperiode i lavkonjuktur-tider. Man ved ikke hvem det er der bliver de uheldige ikke at få en plads på arbejdsmarkedet. Man ved bare at nogen ikke gør!


Tobias Rasmussen
Medlem

Tobias Rasmussen , Projektleder, Cand. Merc , 16-09-2011 14:32:57

@ Connie og Per, efter min mening så handler den danske velfærdsmodel anno 2011 om prioritering, prioriterng og atter prioritering. Danmark er idag presset fra den globaliserede verden og vi kan derfor ikke tillade os at opretholde alle samfundsgoder, med mindre vi da lader som ingenting og lader regningen vokse til vores børn som eks. i Grækenland. Så med mindre man ikke ønsker det scenarie så er vi jo pisket til en række fravalg hvor ubehagelige de end måtte være.

 

Det er derfor at DRV som et ansvarligt økonomisk parti har været med til bla. at forkorte dagpenge perioden. Det er områder som med Efterlønnen "batter noget" og alligevel står Danmark i seriøse økonomiske udfordringer - også efter 2020. Prioriteringerne er jeg bange for vi er tvunget til at fortsætte med hvis Danmarks økonomi i en velfærdsmodel skal hænge sammen og alligevel er det som om realiteterne ikke er gået op for folk herhjemme. Jeg kunne godt savne en størrere ydmyghed blandt folk herhjemme istedetfor at folk sadigvæk kræver mere og mere. Danmark står IKKE i en situation hvor vi kan tage FLERE velfærdsgoder fra hylderne, men er pisket til at skære fra og aller højst omfordele de nuværende velfærdsgoder.

 

Så, hvis ikke dagpengene skal reduceres eller brugerbetaling til lægen skal indføres så synes jeg i skulle komme med alterntiver? Svær, ikke? Det er straks lettere at vælge til end fra.


Du skal være logget ind for at anbefale. Log ind
Du skal være logget ind for at oprette relationer. Log ind
Du skal være logget ind for at skrive beskeder. Log ind
Om indlægget

Margrethe har tagget med:

økonomi , reformer , skat , klima

Side 1 af 2
Stig Libori
Int.
Stig Libori De radikale er bedst i opposition
Preben Pedersen
Int.
Preben Pedersen
Steffen Lauge Sørensen
Medlem
Steffen Lauge Sørensen
John Christensen
Int.
John Christensen
KirstenThomasine Hansen
Medlem
KirstenThomasine Hansen Socialliberale rammer i samfundsøkonomien - for mennesker og virksomheder