Ole Dall

Ole Dall

redaktør Skive Folkeblad

Antal relationer 5
Anbefalet af 2
Medlem

Grundlovsændring står nu helt i Stampe..

21-06-2009 23:21:39 - 28 kommentarer

(Leder Skive Folkeblad)

 

Nogle gange har nogle radikale en helt ufattelig evne til at tabe en god sag på gulvet. Det er lige sket igen.

 

I kølvandet på folkeafstemningen om ligestilling i tronfølgeloven har der naturligt nok været fokus på grundloven, og helt forståeligt viser det sig i meningsmålinger, at et klart flertal af danskerne mener, at tiden er inde til at få formuleret en mere tidssvarende grundlov.


Det er et rimeligt krav, at en grundlov - om folkestyre og borgernes rettigheder i samfundet med videre - skal være let at forstå, og det er den danske grundlov ikke. Styreformen kaldes i grundloven for »indskrænket monarkisk«. Det er jo tæt på majestætsformærmelse, hvis man skal tage ordene seriøst...


»Kongen« nævnes konstant i grundloven, og selvom vi ved, at det er regering og Folketing, der vedtager lovene, så er det »kongen« her og »kongen« der i grundlovens tekst. Ikke underligt at Nepals daværende konge under et besøg i Danmark skal have været stærkt begejstret for den danske grundlov, hvor kongen i den grad er i fokus ...


En ny grundlov skal prise vores frihed og folkestyre og klart beskrive, hvordan vort land er indrettet og styres, og hvordan borgernes frihed og rettigheder er sikret. Det kunne blive en folkesag, hvis partierne - alle eller næsten alle - ville gå med i projektet.


Men partierne til højre har meldt fra, og fra næstformanden i Det Radikale Venstres landsorganisation, Zenia Stampe, er der så effektivt kastet mudder i processen, idet hun mener, at en grundlovsændring samtidig skal medføre, at monarkiet afskaffes, og at Danmark bliver en republik!


Det er et selvmål, for dermed dør enhver konstruktiv debat om grundlovsændring. Man kan sige, at det hele går i Stampe!

 

Danskerne vil have en ny grundlov, men den seneste måling viser, at kun 15 procent af danskerne ønsker at afskaffe monarkiet og få en præsident i stedet. Hvis man derfor fokuserer ivrigt på afskaffelse af monarkiet, vil danskerne løbe skrigende væk fra den ellers på andre områder nødvendige grundlovs-revision.

 

Har evnen til at tænke strategisk da helt forladt Det Radikale Venstres ledelse?
Hvad skulle vi egentlig også med en præsident? Monarkiet har i dag ingen politisk indflydelse og skal heller ikke have det. Det er afgørende for monarkiets fremtid, at de royale fremstår som respekterede, upartiske samlingspunkter i nationen, og sådan er det jo i dag.

 

Kongehuset er blevet glimrende repræsentanter og god markedsføring for Danmark, og der er ingen grund til at kaste det system i havet og erstatte det med en præsident. Og helt ringe er det, hvis man lader monarki-sagen ødelægge den nødvendige grundlovs-revision.
 

Kommentarer
Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 21-06-2009 23:46:02

@ Ole:

Uanset at jeg måske er knapt så royalistisk, som du i det afsluttende afsnit synes at være, må jeg erklære mig fuldstændig enig i dine synspunkter. Er tiden så ikke kommet til at skrive en leder om, hvilke nogenlunde realistiske ændringer, RV kunne forestille sig i en ny Grundlov?


Johnny Starfield
Medlem

Johnny Starfield , cand.jur. , 22-06-2009 06:52:45

For en god ordens skyld - jeg går ind for både republik og grundlovsændring.

 

Indtil videre ser jeg dog ingen fordel i at kæde de to ting sammen.

 

Grundloven kan ændres over flere omgange og monarkiet skal først afskaffes, når der er vilje i befolkningen til det...


Johnny Starfield
Medlem

Johnny Starfield , cand.jur. , 22-06-2009 06:54:41

Og ovennævnte indlæg var altså ment som en anmærkning til min anbefaling af Ove Dalls indlæg.


Svend Jensen
Medlem

Svend Jensen , kasserer i Svendborg Radikale , 22-06-2009 07:19:05

@Ole

Jeg er meget enig i din fremstilling.


Rune Heiberg Hansen
Int.

Rune Heiberg Hansen , Sekretariatschef for Akkrediteringsrådet , 22-06-2009 09:10:29

I 2003 udgav Niels Helveg et særdeles grundigt og vellykket forslag til ny grundlov.

 

I forordet skriver Niels:

 

"Der er brug for en ny grundlov
Folkestyre i forklædning er den rette betegnelse for den nuværende grundlov. Det havde sine grunde i 1849, hvor grundlovsfædrene gerne ville gøre det så let som muligt for kongen at leve op til sit løfte om en fri forfatning. Dengang forekom det rigtigt at omskrive virkeligheden Men dengang er ikke nu. I dag er forklædningen hverken nødvendig eller nyttig. Tværtimod betyder den, at det bliver unødigt svært at forstå, hvad grundloven i virkeligheden mener.


En grundlov er mere end anden lov. Den bør fremfor nogen lov være forståelig. Den udtrykker ikke alene rettigheder og pligter, men indeholder også vort samfunds værdisætninger."

 

Niels Helvegs flotte bud på en ny grundlov.

 

Det flotte ved Niels' forslag er, at det er visionært samtidig med, at det er realistisk. Det ville  med andre ord kunne både begejstre og overbevise et flertal (på 40% af vælgerne) til at stemme ja. Hvis bare et flertal på Chr.borg havde modet til at tage diskussionen. Med Zenias kampagne får dét flertal et godt argument for ikke at tage grundlovsdebatten seriøst.


John Jalsbo
Medlem

John Jalsbo , , 22-06-2009 09:25:01

 Når man fraser, at man ikke kan i Stampe, men kun stå i Stampe (ikke røre sig ud af stedet), så er jeg helt ening med Ole Dall.


Bo Nissen Knudsen
Medlem

Bo Nissen Knudsen , Formand for Hovedstadens Radikale Venstre , 22-06-2009 10:44:09

Rune, hvis Niels Helvegs udmærkede forslag virkelig var så meget bedre til at begejstre og starte en grundlovsdiskussion end Zenias kampagne - hvorfor i alverden har vi i så fald hørt så utroligt meget mindre til det, og hvorfor er flertallet imod det så massivt, og hvorfor har diskussionen ligget totalt død i årevis?

 

Jeg er helt enig i at det var et godt forslag, men skal vi ikke lade være med at bilde os selv ind at projektet på nogen måde lykkedes dengang?


Rune Heiberg Hansen
Int.

Rune Heiberg Hansen , Sekretariatschef for Akkrediteringsrådet , 22-06-2009 10:48:16

Bo det lykkedes jo ikke, fordi VKO i 2003 ikke ville være med. Som med så mange andre gode radikale forslag faldt Niels' grundlov på, at journalister først prøver at tælle til 90, før de bruger tid på en sag. Zenias kampagne giver VKO fornyet grund til IKKE at ville se på behovet for en grundsrevision.

 

At det endvidere udstiller DRV som en virkelighedsfjern studiekreds gør ikke sagen bedre...


Bo Nissen Knudsen
Medlem

Bo Nissen Knudsen , Formand for Hovedstadens Radikale Venstre , 22-06-2009 10:55:59

Rune, VKO ville ikke være med, og ingen medier gad for alvor tage sagen op. Det har du helt ret i.

 

VKO vil heller ikke være med denne gang, men denne gang er der til gengæld en hel del medier som tager sagen op.

 

Så at påstå at Zenia saboterer en løbende proces mod en grundlovsreform, er ganske enkelt forkert. Grundlovsreformen har ligget stendød siden Niels Helvegs forslag, og det nytter ikke at bilde sig andet ind.


Rune Heiberg Hansen
Int.

Rune Heiberg Hansen , Sekretariatschef for Akkrediteringsrådet , 22-06-2009 11:16:16

Bo republikanernes kampagne er et sjovt sommer-stunt i en eller politisk halvdød periode. Lidt som at se undrende på cirkus "Nyliberal Borgerlig Centrum Alliance". Den rykker ikke ved holdningerne til grundloven. Der er mig bekendt ingen, der tager det seriøst udenfor i forvejen republikanske kredse. Fred være med, at republikanerne kan bekræfte hinanden, men vigtig og dagsordensændrende er det ikke.

 

Grundlovsdebatten er død, fordi ingen politiker ser en indholdsmæssig interesse i eller vælgermæssig fordel af sagen. På en top-20 over vigtige politiske emner pt. kommer grundloven vist ind som nr. 99. Derfor er jeg også glad for, at ingen i gruppen har kastet sig ud i en større kampagne for en grundlovsrevision, og jeg håber ikke partiet generelt følger Zenia.

 

Pointen er, at hvis der skal drøftes indhold ifm grundloven, så har vi et rigtigt godt forslag i Niels' udkast. Og det kan fx ske pba. et radikalt ønske til et kommende regeringsgrundlag. Og hvis der skulle være enighed på Chr.borg om at ville forny grundloven, så vil Niels' forslag formentlig kunne vedtages  også ved en folkeafstemning. Det ville Zenias med sikkerhed ikke.


Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 22-06-2009 11:35:16

@ Rune; Bo:

Er grundlovsdebatten død? Det forstår jeg ikke. Jo, VKO ønsker den ikke, men der tegner sig et vælgerflertal for at nedsætte en grundlovskommission. Derfor er det muligt at presse regeringen op mod et valg.

 

Der er kun én ting, der kan sabotere dén strategi, og det er at gøre republikken til hovedmotivet for en grundlovsrevision. Lige præcis det mål er der absolut intet flertal for i befolkningen.

 

Derfor vil den politiske pris, som regeringen må betale for at afvise en grundlovskommission, fordufte. Hvis vi ikke får nedsat en grundlovskommission, må vi i det mindste sørge for, at den politiske pris, VK må betale, bliver så stor som muligt. Og netop op mos et folketingsvalg.


Tommy Frederiksen
Medlem

Tommy Frederiksen , Radikale i Tårnby-Dragør , IT-leder , 22-06-2009 11:42:15

Jeg er meget enig i at afskaffelsen af monarkiet i sig selv er fornuftigt, men at vi i DRV nok skal bruge de begrænsede ressourcer på mere påtrængende emner i DK

 

-Iran

-Irak flygninge

-krisen

-vagtlæger

-etc etc


Claus Madsen
Medlem

Claus Madsen , MSc (Science), Kontorchef, Senior Rådgiver for Internationale Relationer i International Organisation , 22-06-2009 11:43:10

@ Ole,

 

Bortset fra det sidste afsnit er jeg helt enig i de synspunkter, du tilkendegiver i din leder. Zenias "korstog" er den bedste gave vi kan give til DF & Co., som ikke ønkser en grundlovsdebat. Det er brandærgerligt.

 

 


Bo Nissen Knudsen
Medlem

Bo Nissen Knudsen , Formand for Hovedstadens Radikale Venstre , 22-06-2009 11:45:55

Rune, hvad er det for et forslag fra Zenia du taler om? Det findes jo ikke engang endnu, så skal vi ikke nøjes med at tale om ting som faktisk eksisterer?

 

Personligt er jeg republikaner, men har ingen illusioner om at der bliver flertal for en republik lige foreløbig. Så at lande på noget i retning af Niels Helvegs forslag ville sådan set være fint for mig - men jeg kan helt objektivt konstatere at det ikke er lykkedes at få en grundlovsdebat i gang på baggrund af Niels Helvegs forslag - faktisk overhovedet ikke - mens det mere yderligtgående republikanske initiativ rent faktisk har sat diskussionen i gang.

 

Så det er ærligt talt lidt langt ude at lade som om at det republikanske initiativ sætter noget som helst i stampe. Hvis det gør noget, sætter det nyt liv i diskussionen - en diskussion som hverken et selvretfærdigt Skive Folkeblad eller for den sags skyld Niels Helveg har gjort noget som helst for at få på dagsordenen de seneste par år.

 

Jeg søgte for en ordens skyld lige på InfoMedia, og i de seneste 5 år beløber Skive Folkeblads samlede indsats for at bringe grundlovsrevisionen på dagsordenen sig til at bringe ét telegram fra Ritzau den 7. oktober 2008. Så hvad det er for en proces Ole Dall får sat i stampe af Zenia, kan jeg ikke rigtigt se. Ikke engang grundlovsdagene har åbenbart været anledning til at bringe emnet på bane.

 

Og selv hvis man skulle gå ind på præmissen om at reformen er på skinner og bare ligger og venter på en ny regering, hvad skulle det republikanske initiativ i så fald ændre ved dét? Intet. Det skulle kun være hvis den radikale gruppe stod fuldstændig kompromisløst fast på kravet om en republik, og det er der ingen der forestiller sig. Så lad være med at foregive andet.


Rune Heiberg Hansen
Int.

Rune Heiberg Hansen , Sekretariatschef for Akkrediteringsrådet , 22-06-2009 11:55:48

Det er gratis at sige ja til en grundlovskommission i en meningsmåling. Spørgsmålet er, om vælgerne også mener det nok, til at lade det påvirke deres stemme ved næste valg. Det kan jeg nok afsløre, at de ikke gør.

 

Hvis vi vil have en ny grundlov, skal virigtigt nok bygge på den positive stemning, istedet for at ødelægge billedet med et krav om en republik. Som sagen står nu, kan VKO højest høste point ved at afvise grundlovsrevision som forsvar for kongehuset.

 

Sagens kerne er vel, at danskerne er pragmatiske realister. If it ain't broken don't try to fix it. Hvorfor bruge tid på en grundlov, der fungerer fint? Og derfor koster det seriøsitet, troværdighed og interesse, hvis vi som parti bruger tid på en sag, samfundet generelt ikke ser relevansen af.


Bo Nissen Knudsen
Medlem

Bo Nissen Knudsen , Formand for Hovedstadens Radikale Venstre , 22-06-2009 12:15:26

Jamen det er da fint, Rune - hvis sagens kerne er at vi ikke skal arbejde for en grundlovsændring, så kan jeg bedre forstå at du synes vi bare skal læne os tilbage og sige at vi ikke har mere at tilføje til det vi har sagt forlængst.


Rune Heiberg Hansen
Int.

Rune Heiberg Hansen , Sekretariatschef for Akkrediteringsrådet , 22-06-2009 12:51:34

Bo vi kan da sagtens gentage, at grundloven er utidssvarende, men det bør kun være som pind 99 på en 100-punkts oversigt over radikale mærkesager. Og i givet fald ikke fordi vi vil af med kongehuset, men fordi danskerne fortjener en ny og mere tidssvarende grundlov


Flemming     Nakinge Nielsen
Medlem

Flemming Nakinge Nielsen , , 22-06-2009 13:30:38

 

Ole

Vanen tro vælger du at angribe Zenia, men du er jo også jounalist, 

du burde gøre opmærksom på radikale holdninger, i stedet for at hoppe på vognen med at det er Zenia der tegner partier, det er en udbredt misforståelse som du som radikal, burde mane i jorden.

 

Margrethe har enda peget på den Svenske model, hvad med at du fik et interviu med Margrethe, som du ved er det hende der tegner partiets linje.  

 

Det er præcis den løftestang til grundlovs revisionen, som alle de kongetro radikale ikke vil anderkende, godt gået Zenia.

 

Det er som om det er Zenia der er bolden og sagen der er manden, men der er ikke noget debat i, at debattere rammen i stedet for indholdet

Det er debatten der får politikerne op af stolene, og uden republikanerne ingen debat!

 

En debat kræver to modsatrettet synspunkter, Hvis alle bare vil det samme, bliver der ingen debat og politikerne bliver siddende i stolene. Godt Zenia ikke er forblindet af det muliges kunst, eller royalistiske følelser. Så var der ingen debat
 


Torben Ringsø Jensen
Medlem

Torben Ringsø Jensen , Næstformand i Herning redaktør på B-retning og Webmaster , 22-06-2009 14:38:53

@Ole

Når det tilsyneladende er sådan, at vi igen og igen og igen har det med at score på eget mål, skyldes det så ikke blot at vi åbenbart gerne spiller et spil hvor de andre, vore politiske modstandere har det med at spille med mere beskedne mål. Overfor vores helt urealitiske store... ;)


Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 22-06-2009 15:03:23

Flemming, man kunne jo vælge at debattere hvilke grundlovsændringer, vi kunne tænke os, i stedet for at debattere monarki. Som det er nu, kommer det kun til at dreje sig om for eller imod monarki, og så taber republikanerne med garanti og inæste omgang også grundlovsrevisionisterne. Dt ønsker vi vel ikke?

 

Torben, det er meget nemmere at spille mod store mål end mod små. Målmanden er så stor i et håndboldmål.


Arne Rud
Medlem

Arne Rud , Esbjerg. , 22-06-2009 15:05:19

@F.N. Nielsen. - Hvis man i en bestyrelse er uenig i en sag, så melder formand og næstformand enigt ud; når bestyrelsen er enig i hovedlinjer, så kan medlemmer offentligt drøfte detaljer.


Flemming     Nakinge Nielsen
Medlem

Flemming Nakinge Nielsen , , 22-06-2009 15:19:43

HP

Er der ikke præcis det der aldrig er blevet til noget, der skal stærkt tobak eller kryderi til, at få folk til at debattere, det er de færste der kender grundloven, så den debat vil aldrig komme ud over rampen, det er den nu, derfor burde Ole sikre sig hvad der er partiets kurs, og som god radikal bladmand, skrive om den, i stedet for at angribe sin yndlings radikale. Man tugter jo den man elsker.

 

Arne

Ja det er enda muligt, at der er noget taktisk aftalespil, med et radikal komplot mod de radikale.


Ole Dall
Medlem

Ole Dall , redaktør Skive Folkeblad , 22-06-2009 15:31:47

Når Zenia Stampe så sent som i går stiller sig i spidsen for "Den republikanske Grundlovsbevægelse"  og siger til Ekstra Bladet i dag mandag, at hun kunne tænke sig, "at vi bliver som en masse celler, der kan spredes og kæmpe deres kampe - lidt ligesom Al-Qaida", så må man jo bare konstatere, at hun i denne sag er uden for pædagogisk rækkevidde. Og i øvrigt aldeles sekterisk og smagløs i ordvalget!

 

Torben,

DRV skal selvfølgelig også forfølge store mål - også dem der ikke lige nu er opbakning til. F.eks. er det godt at vi fastholder reformkrav om skat, dagpenge, efterløn. Det er bare ærgeligt, at når vi stod med en vindersag i form af modernisering af grundloven, så tabes det på gulvet, når partiets næstformand i landsorganisationen kobler det sammen med en republik-kampagne, hvormed sagen lægges effektivt i graven...

 

Bo,

Jeg har godt nok talt og skrevet for grundlovs-revision ofte - Skive Folkeblad har kun været tilknyttet InfoMedia i under ét år, så det er nok forklaringen på, at du ikke fandt så mange klip.

 

 


Arne Rud
Medlem

Arne Rud , Esbjerg. , 22-06-2009 15:41:21

@F.N. Nielsen. - En republik ender som B. Kornbek i rød stue.


Flemming     Nakinge Nielsen
Medlem

Flemming Nakinge Nielsen , , 22-06-2009 15:57:24

Klippet fra facebook

Margrethe Vestager Republikaner? Nej. Jeg arbejder for en ny grundlov som fundament og fremtid for vores folkestyre. Også med plads til en form for monarki.


Martin Gregersen
Int.

Martin Gregersen , , 22-06-2009 16:11:59

Vi må blot konstatere at ledelsen kommer med modsatrettede udmeldinger, som man skal være ærke radikal for at kunne acceptere som andet end signalforvirring. Skaffer det nye stemmer? Nej. Er det set før i vores efterhånden lille parti? Ja, desværre....

 - 24-års regel

 - Tørklædeklædte dommere

 - Fogh: en farlig mand eller ej?

 - Etc.

 

De andre fremtrædende medlemmer, der har talt imod partitoppen, er ikke længere en del af det Radikale projekt - lad os ikke håbe det også sker denne gang...


Helge Nielsen
Int.

Helge Nielsen , Af hjertet socialliberal - og partipolitisk hjemløs... , 22-06-2009 18:41:35

@ Bo,

 

Jeg er på ingen måde enig med dig i, at Stampe har sat grundlovsdebatten på dagsordnen i det offentlige rum - det er derimod alene republikkens indførelse og kongehusets afvikling, hun har sat på dagsordenen.

 

Jeg er naturligvis opmærksom på, at der er fremkommet nogle ukonkret udtalelser om, at det er grundlovsrevisionen, der er målet - men det er desværre ikke resulatatet af Stampes kampagne.

 

@ alle,

 

Hvis Zenia er korrekt citeret - som nævnt af Ole Dall - med at sammenligne sin republikanske bevægelses strategi med Al Quaida - så må hun da have besejlet sin skæbne i Radikale Venstre - det er jo monumentalt stupidt - og viser, at hun savner helt elementær situationsfornemmelse og indlevelsesevne.

 

Og nej, det er ikke et personangreb på Zenia Stampe - det er et skudsmål på hendes kompetencer - og mangel på samme - som topleder for Radikale Venstre.


Ole Mathiasen
Int.

Ole Mathiasen , Medlem , 22-06-2009 23:41:12

Kære Ole Dall.

Stil gerne op til folketinget, og tag din tørn i landspolitikken.

Ud fra en journalistisk vinkel er der ikke meget nyt at hente i din leder. Bortset fra forsøget på at udstille en form for uenighed.

Det klarer alle andre aviser sikkert også ganske godt.

Men med din særlige avis har du muligheden for at sætte grundlovsdebatten på dagsordenen - på din måde - fremhæve det, du gerne vil have frem. Det savner jeg. Det må du kunne gøre bedre.

Og så stille op til folketingsvalget og gøre en forskel i landspolitikken også.

Bedste hilsener

Ole Mathiasen


Du skal være logget ind for at anbefale. Log ind
Du skal være logget ind for at oprette relationer. Log ind
Du skal være logget ind for at skrive beskeder. Log ind
Om indlægget

Side 1 af 3
Mathias Kryspin Sørensen
Medlem
Mathias Kryspin Sørensen Cand.polit. || Tidligere folketingskandidat for Radikale
Rune Heiberg Hansen
Int.
Rune Heiberg Hansen Sekretariatschef for Akkrediteringsrådet
Camilla Wammen Jensen
Medlem
Camilla Wammen Jensen Sygeplejerske. Bestyrelsesmedlem i Greve/Solrød kredsen. Byrådskandidat i Greve. Hed tidligere Nielsen
Helge Nielsen
Int.
Helge Nielsen Af hjertet socialliberal - og partipolitisk hjemløs...
Hans Peter Lorenzen
Medlem
Hans Peter Lorenzen