Rasmus Pedersen

Rasmus Pedersen

Naturradikal

Antal relationer 47
Anbefalet af 2
Medlem

Hvad er demokrati?

07-02-2009 20:12:47 - 35 kommentarer

Sådan spurgte Hal Koch, og svarede: "Demokrati er samtale".

 

Nu skal jeg ikke forsøge at gøre mig klog på hvad Hal Koch mente uddybende, men jeg kan da skrive hvad jeg selv tænker om sagen. Efter min bedste overbevisning giver citatets fromme tro på dialogens velsignelser ophav til en noget naiv opfattelse af demokratiets væsen.

 

Demokrati er samtale. Betyder det at vi altid kan tale os til rette? Kan vi sætte f.eks. Margrethe Vestager og Pia Kjærsgaard ved et bord, og regne med at de ad åre når frem til en fælles politisk forståelse? Næppe. Ikke fordi nogen af de to damer er uden for pædagogisk rækkevidde, men fordi at de grundlæggende meningsforskelle er for store. Derfor må det nødvendigvis ende i, at man enes om at være uenige, og afstemningens og magtspillets logik må tage over som det praktiske alternativ.

 

Nej, der hvor demokratiet for alvor skiller sig ud fra tyranniet og despotiet er de våben, hvormed vi strides, når samtalens muligheder er udtømte. I den ikke-demokratiske verden vil magthaverne med den største selvfølgelighed anvende deres magt til at undertrykke deres opposition. De konkrete midler er velkendte: styret presse og censur, politisk chikane via statsapparatet, et-parti-systemer med særlige privilegier, ideologisering af uddannelsessystemet og så videre.

 

I et sofistikeret (men uperfekt) demokrati som det danske er det omvendt en selvfølge, at statsadministrationen forholder sig (tilstræbt) neutralt i den politiske debat. Hermed har de politiske kræfter lige muligheder for at indgå i magtspillet, baseret på deres evner til at mobilisere deres tilhængere i privat regi.

 

Derfor: Hvad er demokrati? Demokrati er magtkamp på lige vilkår.

Kommentarer
Jimmi kristensen
Int.

Jimmi kristensen , Op med humøret og ned med nationalpopulismen , 07-02-2009 20:47:36

Nej!!!!!!!!!!!!!

Diktatur er en styreform, hvor et individ eller en gruppe af individer bestemmer ubegrænset over flertallet, deres liv, frihed, arbejde, penge, levevis etc.

Demokrati er rn styreform hvor et flertal tilsvarende bestemmer ubegrænset over et individs liv, frihed, arbejde, penge, levevis og sågar hvem man gifte sig med, hvad man må sige (Grevil) etc....

 

Alt hvad der er umoralsk for et individ, er intet problem for en kollektiv enhed, som en stat: vold, tyveri, drab etc.....

Individet står forsvarsløst overfor staten


Rasmus Pedersen
Medlem

Rasmus Pedersen , Naturradikal , 07-02-2009 21:12:35

Ikke enig. At

 

"et flertal tilsvarende bestemmer ubegrænset over et individs liv, frihed, arbejde, penge, levevis og sågar hvem man gifte sig med, hvad man må sige (Grevil) etc...."

 

kan vel lige så godt forekomme i et diktatur. Der er ikke tale om en afgørende forskel.


Flemming     Nakinge Nielsen
Medlem

Flemming Nakinge Nielsen , , 07-02-2009 21:38:51

Enig både og

Et demokrati er et flertalsdiktatur. Det er helt op til flertallet moral, at afgøre hvor meget indflydelse de vil give mindretallet. 

Det har den store fordel, at man kan vælge nye magthaver en gang imellem, ved de valg har samtalen magt.


Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 07-02-2009 22:29:13

Demokrati er IKKE flertalsdiktatur. I et demokrati er der mindretalsbeskyttelse og -rettigheder. De opregnes i en forfatning eller i en grundlov. Som Arne Rud siger: Et demokrati er en bænk i en park...


Flemming     Nakinge Nielsen
Medlem

Flemming Nakinge Nielsen , , 07-02-2009 22:37:58

HP

OK men gider du forklare det til Fogh?

Jeg syntes min beskrivelse passer bedre på nuet.

 


Mai-Britt  Schultz
Int.

Mai-Britt Schultz , Forhenværende frontkæmper , 07-02-2009 22:41:07

δημοκρατ?α      Demos = folk     Krati = styre

Spørgsmålet er nærmere, om vi har været gode nok til at opdrage folket til at kunne styre til folkets bedste og ikke kun for at tilgodese egne interesser...


Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 07-02-2009 23:00:24

Det må vi da håbe. Gisp ut Tapir - eller hvad de hedder - mener jo, at når muslimerne har flertal, kan de indføre sharia-lovgivning med, hvad alt det tilhører. Opdragelse til demokrati er uomgængeligt nødvendigt, og måske også for politikere.


Flemming     Nakinge Nielsen
Medlem

Flemming Nakinge Nielsen , , 07-02-2009 23:08:16

HP

Jeg tror bare bænken er sat indendørs, til det bliver sommertid igen;--)


Arne Rud
Medlem

Arne Rud , Esbjerg. , 07-02-2009 23:48:36

@R. Pedersen. - Når en klasse i en skole vælger en ordstyrer og et elevråd, så skriver man navnene på kandidaterne på en tavle og hver får sit bogstav.


På den neutrale stemmeseddel er der yderst lodret en række bogstaver og øverst vandret en række tal. Der sættes kryds ved kandidaterne i den rækkefølge, som en elev ønsker dem valgt. Og vælgerne kan følge den neutrale optælling ved et bord i lokalet.


Arne Rud
Medlem

Arne Rud , Esbjerg. , 08-02-2009 01:14:27

@F.N. Nielsen. - Udsigtsbænke er samtalebænke, når de står på steder med ro til en samtale og en god udsigt. Bænke med et bord er arbejds- og spiseborde. Sæder på bænke kan vippes op, så de rene og fri for regn og snavs. På en arkitektskole lærer man at tegne bænke.


I en viceværthøjskole lærer de studerende at opstille samtale- og demokratibænke og lærer at bruge støj- og forureningsfrie arbejdsmaskiner i et boligkvarter. Her til lands kommer foreningslivet af sig selv med gode bænke i et boligkvarter og på en havn.


Robin de Nijs
Int.

Robin de Nijs , socialliberal eks-radikal, fysiker, systemkritiker , 08-02-2009 07:45:23

Demokrati er et system hvor eliten bilder folket ind, at folket har magten.

Det plejer at virke ret godt, hvis velstanden og retssikkerheden af borgerne er høj nok.

 

@HP, der findes forskellige opfattelser af begrebet demokrati. Nogle synes, at demokrati er lig med flertallets diktatur, og andre synes at borgernes grundlæggende rettigheder skal med.


Arne Rud
Medlem

Arne Rud , Esbjerg. , 08-02-2009 10:17:19

@R. De Nijs. - I et demokrati kan medlemmer i en forening selv vælge en demokratisk bestyrelse.


Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 08-02-2009 13:21:42

@ Robin:

Det var dog et noget desillusioneret syn på demokrati, du lægger for dagen. Det forkerte ben først ud af sengen til morgen? Den der med flertallets diktatur holder ikke i et vestligt samfund.

 

Men du har da ret i, at i spæde "demokratier" handler det ofte om at bibringe vælgermasserne en massepsykose, så de giver sig til at rende i samme retning. Så får magthaverne et "sammenrend", der kan legitimere deres magtovergreb. Men karrikaturen bekræfter jo også, at den slags intet har med demokrati at gøre.

 

For os er det væsentlige problem i virkeligheden, hvordan vi skelner mellem demokrati og teknokrati. Teknokrati er vor tids "oplyste enevælde", hvor vi lader os styre af computermodeller, ekspertsystemer og uigennemsigtige "tvangssituationer". (Har du læst Stiftelses-trilogien af Isaac Asimov?) Det er en slags videreførelse af det reprsentative demokrati, hvor de valgte repræsentanter videredelegerer deres ansvar til ekspertsystemerne. Så kunne vi næsten ligeså godt vende tilbage til det "oplyste enevælde", hvis ikke lige dette risikerede at omdanne sig til et "uoplyst enevælde".


Jørn Iversen
Medlem

Jørn Iversen , , 08-02-2009 13:57:34

Citat Niels Hausgaard:

"Der var nu en ting det var godt at have vidst. Om de fleste er de bedste eller bare de fleste?"

 

Vores konstruktion med det grundlovssikrede folkestyre er for så vidt en den bedste i verden, men de senere års blokpolitik samt kendsgerningen, at vi har være krigsførende (for det har vi altså), har desværre kunnet konsolidere et skred, så almindelige retsstatslige principper (tuneserloven f.eks), indflydelse fra mindretallet herunder minoritetsgrupper har været vigende og hele den daglige retorik har været præget af "får og bukke" og "dem og os", og så skinger en tone i debatterne (fordi vi er i krig hvor sandheden jo som bekendt dør), der tvangfrit fra magthavernes side kan blive lige så skinger den vil, uden at pressen undrer sig derved. Denne sidste kendsgerning at den fjerde statsmagt - pressen har været mere beskrivende end stillingtagende til disse forehavender har yderligere destabiliseret befolkningen, så vi nok nu om nogensinde er delt i to lejre - også i DRV, som skulle være brobyggerpartiet og netop være det (vand)bærende parti, der i traditionen kan få demokratiet som vi kender det fra før (incl. hensynet til mindretallet) til at blomstre.

Man kan sige, lidt søgt, at demokratiet og trives under treenigheden: frihed, lighed og broderskab. Flertalsdiktatur og broderskab hænger ikke sammen. Det er solidariteten i bred forståelse i samfundet, der er det bærende element, også med svage grupper og indvandrere. DF's præstefætre m.fl. har formået at gradbøje solidariteten yderigere i dette land. Det er smitsom lidelse. Den socialliberale ide er i sin grundsubstans en på engang frihedssøgende men også en meget social ansvarlig (solidarisk) ide. Friheden, som retten til at mele sin egen kage er ikke solidarisk. Samfundssind, solidaritet og rummelighed er god gødning for den demokratiske proces når den parres med ansvarlighed.


Jørn Iversen
Medlem

Jørn Iversen , , 08-02-2009 14:17:40

@Hans Peter

Omkring Teknokrati.

Anders Fogh Rasmussen afskaffede alle ekspert-råd og -nævn, som bekendt og har genskabt dem med håndplukkede folk (f.eks. Lomborg). Det er dygtigt gjort og uhyggeligt: Man vil gerne lytte til eksperter, og trække dem frem, når det er opportunt. Det, at de er udskiftede og håndplukkede fortaber sig. Tænk hvis nogen (pressen f.eks.) gad undersøge, hvordan de var blevet udvalgt, og hvad de repræsenterede. Man skaber en ny virkelighed og laver også f.eks. kultur-kanoner osv. for at sikre den nye verdensorden. Det er undertrykkelse i demokratiets navn. æv.


Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 08-02-2009 14:38:13

For mig er "ekspertsystemer" altså ikke "råd og nævn", men diverse vidensinstitutioner, computermodeller osv., embedsværket og dets automattænkning betjener sig af. Det er noget, vi ikke kan komme uden om eller undvære, men hvor mange af os - og af politikerne - kan reelt gennemskue, hvor store de politiske frihedsgrader egentlig er? Og hvor mange kan gennemskue, om de politiske "nødvendige valg" faktisk er helt så nødvendige, som politikerne og deres rådgivere hævder?

 

Anders Fogh Rasmussen opfandt Institut for Miljøvurdering for at få en "second opinion" til de råd, Miljøministeriets egne forskningssystemer samt den samlede universitetsverden forsynede ham med. "Second opinion" var Hans Chr. Schmidts formulering. IMV blev sat i søen bl.a. for at støtte op om regeringens daværende klimapolitik. Da denne ændrede sig, blev instituttet nedlagt igen. Ekspertorgan eller politisk tænketank?


Jørn Iversen
Medlem

Jørn Iversen , , 08-02-2009 14:59:12

Diverse råd og nævn anvender også disse institutioner, modeller osv. og analysere og rådgiver efter disse.

Politisk tænketank, ekspertorgan eller ej. Min pointe var, at man kan lægge røgslør ud på mange måder. Der er altid nogen, der synes man er en guttermand, bare man gør noget. Det er bagtankerne, der ikke i dette land er blevet tilstrækkeligt analyseret. Pressen har været for ukritisk overfor VKO. Nuvel, hovedparten af medierne har jo en observans, der støtter den siddende regering (og dermed giver DF mere albueplads).

Anders Fogh Rasmussen er blevet "Grøn" sidenhen. Nu er det opportunt at være det. Det er der han måske kan finde sammen med Obama og satse på eksport af alternative energi-tiltag.

Jo - Demokratiet har været på prøve. "man haver et standpunkt, til man tager et nyt", og han og regeringen har haft flertal hele tiden til at ekperimentere med tiltag, som har ændret Danmark markant. Vi er mere end nogen sinde blevet delt i to.

Det er her DRV skal kridte skoene og finde fodfæstet og i denne sammenhæng kan vi styrkes igen som brobyggere.


Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 08-02-2009 16:08:56

Jeg er naturligvis ganske enig. Men som gammel embedsmand og tidligere "ekspert" tillader jeg mig at advare mod at overdrage beslutningskompetencen til for megen teknisk automatik. Om ikke andet virker det demotiverende.


Jeppe Trolle
Medlem

Jeppe Trolle , byrådsmedlem (Roskilde) og Folketingskandidat (Sjælland), medlem af HB , 08-02-2009 20:56:50

Det oprindelige græske demokratibegreb var ganske rigtigt bare ensbetydende med "flertalsvælde"/ (demokratur). Her kunne et flertal bare møde op på pladsen og stemme om folk skulle klynges op i den næremeste lygtepæl. Det var da også grunden til at både Platon, aristoteles og Sokrates var modstandere af demokrati.

 

Det moderne repræsentative demokrati har til gengæld inkorporeret stærke elementer af det som Aristoles kalder "politeia" også kaldet  "rule by law".

 

Det indebærer elementer som "retsstaten", "magtens tredeling", (i USA ligefrem "checks and balances" mellem de forskellige magtindstanser), og menneskerettighederne (individets umistelige rettigheder).

 

Robin har vel ret så langt, at retsstaten kun fungerer, så længe et flertal bakker op om den. Selv en dommer kan have svært ved  at forsvare folk imod en rasende hob (kendt tema i mange vesternfilm).

 

I Danmark hvor vores grundlov ikke er meget værd i forsvaret af individet, har vi da også set eksempler på massetyranni (f.eks retsopgøret efter befrielsen).

 

Det er jo også det der sker med det nuværende flertals langsomme men sikre undergravning af opbakningen til retsstatens principper. Alligevel virker det repræsentative demokrati som en forsinkende faktor, ligesom en diskussion af retsstatten heldigvis stadig kan få folk til at tænke sig om en ekstra gang.

 

Jeg må dog give hal Koch ret så langt, at det ikke er vores lovgivning alene, der sikrer opbakningen til vores moderne liberale demokrati. lovene virker kun så  længe de har opbakning fra flertallet. Demokratiet er derimod en lære, eller en folkelig kultur om man vil, som til stadighed sikrer bred opbakning til demokratisk (styreform og retsstat) tankegang og principper.

 

Derfor var Hal Kochs kur imod den nazistiske besættelse folkemøder og en kulturel samling om den danske retsstat, for derigennem at overleve forråelsen. Og derfor er det første ministerium det radikale venstre vælger altid undervisningsministeriet. Hvis vi ikke sikrer demokratisk opdragelse af næste generation, holder retsstaten ikke længe. 


Jeppe Trolle
Medlem

Jeppe Trolle , byrådsmedlem (Roskilde) og Folketingskandidat (Sjælland), medlem af HB , 08-02-2009 20:59:15

Peronligt foretrækker jeg at definere demokrati som et system, hvor argumenter - ikke bare antal stemmer tæller. Hvilke argumenter der er bedst, skal så naturligvis afgøres af flertallet ved valgene, men heldigvis er nogen argumenter bedre end andre, hvilket også afspejler sig i et ægte demokrati. Derfor er Hal Kochs pointe, at når samtalen hører op, er demokratiet i fare.

 


Rasmus Pedersen
Medlem

Rasmus Pedersen , Naturradikal , 08-02-2009 21:22:23

@Jeppe

 

Ikke enig. Hvis folk stemte 100% efter deres følelser, ville det stadig være et demokrati - bare ikke et særligt effektivt et af slagsen.


Phil Nice
Int.

Phil Nice , Musiker, lærerstuderende , 08-02-2009 21:32:35

Demokrati er:

 

Ytringsfrihed - uden fri dialog, intet demokrati.

 

The right to be wrong - rummelighed over for alle kulturelle værdier, så længe borgerrettigheder overholdes. Herunder i princippet retten til at være og udtrykke sig antidemokratisk.

 

En stræben efter det bredest mulige konsensus.

 

Et uopnåligt ideal, der nærmes ved, at man stræber alligevel. 


Robin de Nijs
Int.

Robin de Nijs , socialliberal eks-radikal, fysiker, systemkritiker , 09-02-2009 12:35:39

@HP, min søndagmorgen var ganske udmærket. Nu skal vi ikke snakke forbi hinanden, pga uklarhed/uenighed om definitionen af demokrati. Du synes, at retssikkerheden osv er med i den, og jeg holder mig til definitionen at folkets flertal har magten, og det er tvivlsomt om det er en god ide. Men vi vælger en del af vores egen elite ind i folketinget og belønnes med velstand og rettigheder (indirekte demokrati) og folketinget bestemmer hvem der skal sidde i regeringen (2xindirekte demokrati), og det er fint nok. Det repræsentative demokrati er udmærket (selvom den er væsentligt mindre demokratisk), men vi vælger f.eks. ikke vores juridiske elite, embedsmænd, politi... Vi har ikke folkevalgte dommere, og det er en mangel på demokrati, men der er jeg nok glad for… hvis man er en ægte demokrat, så kunne man overveje en folkeafstemning om hver straffesag…


Folkeafstemninger er nok det tætteste man kan komme på et ægte demokrati, men der er også begrænsninger mht hvem der bestemmer hvilket spørgsmål skal til afstemning, og også hvordan spørgsmålet formuleres…

 

PS Elsker Asimov, og selvfølgelig har jeg læst ”Foundation”-serien…
 


Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 09-02-2009 13:04:56

@ Robin:

Vi er nok ikke helt enige i betydningen af  "ægte demokrati". Direkte afstemning om ethvert emne er ikke "ægte demokrati". Det har i enkelte kantoner i Schweitz medført, at mændene med håndsoprækkelse på byens torv har kunnet holde kvinder uden for indflydelse. "Ægte demokrati" må altså som minimum omfatte regler om stemmeret. Altså forfatningsmæssige rettigheder. Derfor intet demokrati uden borgerrettigheder - dvs. en forfatning eller en grundlov.

 

Valg af juridiske dommere er muligvis i demokratiets ånd, men når vi ser, hvad det medfører for ubehageligheder i USA, skal vi nok ikke ønske os demokrati på lige dét område. Så kunne vi også give os til at vælge sherif og andre embedsmænd m/k med de konsekvenser for interessesammenfald, dette medfører.

 

Vi er enige om, at der ikke eksisterer en optimal og universiel model for demokratiet, men at hver model skal udformes, så den fungerer i det samfund, der har lært sig at bruge den. Altså en iterativ proces, hvor praksis bekræfter teori, men som ikke uden videre kan overføres til ethvert andet samfund. Hvem sagde Irak eller Afghanistan?


Jørn Iversen
Medlem

Jørn Iversen , , 09-02-2009 14:37:40

@Hans Peter Lorenzen

Desværre har vi jo også her i samfundet marginaliserede grupper uden stemmeret. Jeg tænker på udlændinge der venter på at opnå dansk indfødsret. Marginaliseringen er under VKO blevet yderligere udtalt i den periode VKO har siddet med flertallet af stemmerne. Det er ikke godt for demokratiet. Slet ikke godt!


Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 09-02-2009 14:46:59

@ Jørn:

(Kald mig bare HP som alle andre)

Jeg synes, det er et fejlgreb mod integrationen at gøre det så vanskeligt at opnå dansk indfødsret. På den anden side virker det ulogisk at give stemmeret til borgere, man ikke vil give indfødsret. De to ting må hænge sammen. Derfor må vi arbejde for, at kravene til at erhverve indfødsret begrænses til de kompetencer, der er nødvendige og tilstrækkelige for at kunne fungere som borger i Danmark.


Arne Rud
Medlem

Arne Rud , Esbjerg. , 09-02-2009 15:39:48

@H.P. Lorenzen. - Ved et valg i et sogn findes den bedste sognebetjent i en åremålsansættelse og en region bliver fri for provinsbestyrere ved et demokratisk valg af dommere og embedsmænd.


Phil Nice
Int.

Phil Nice , Musiker, lærerstuderende , 09-02-2009 15:39:50

På den anden side virker det ulogisk at give stemmeret til borgere, man ikke vil give indfødsret. De to ting må hænge sammen.

 

Jeg synes, man burde give stemmeret til borgere, man beskatter. Ellers skal man lade være med at beskatte borgere, man ikke vil give indfødsret. De tre ting må hænge sammen.


Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 09-02-2009 16:17:39

Jamen så skal man vel heller ikke yde offentlig bistand til borgere, man ikke beskatter... De fire ting må hænge sammen.

 

Stemmeret handler om indflydelse på landets fremtid. Skattepligt handler om betaling for nutidige ydelser. Statsborgerskab handler om afgrænsning af den gruppe, der skal have indflydelse på samfundets indretning. En gæst i landet skal ikke have indflydelse på landets fremtid.


Jørn Iversen
Medlem

Jørn Iversen , , 09-02-2009 17:01:32

Har I læst kronikken i papirudgaven af Politiken idag ved Joanna Bittner? Kan anbefales.


Robin de Nijs
Int.

Robin de Nijs , socialliberal eks-radikal, fysiker, systemkritiker , 10-02-2009 11:25:30

@HP, det er som Eva Smidt sagde ved mødet om retsikkerhed i Nyborg. I mine egen ord: Jeg har svært ved at forstille mig demokrati eller retsikkerhed alene, men hvis det kan lade sig gøre, så vil jeg vælge det sidste.

Demokrati har vist sig den mindst dårlige måde at beskytte borgernes rettigheder på og styrer et samfund, selvom man kan blive lidt i tvivl en gang imellem...

Hovedmålet er sikrede grundrettigheder og velfærd. Demokrati er blot en middel. Stemmeret er ikke nødvendigvis en grundret, kun i et demokrati.

Blandingen af et indirekt repræsentivt indskrænket (af andre magtstrukturer) demokrati,  uafhængige (altså ikke folkevalgte demokratiske) domstole og en reguleret markedsøkonomi har vist sig bedst til at opnå hovedmålet (indtil videre).

Som "ægte demokrat" kunne man ønske at demokratisere domstolene (som nævnt før) men også markedsøkonomien ved at lade folkestyret overtager erhvervslivet... Jeg er skeptisk overfor effketiviteten mht hovedmålet.

Nogle begrænsede demokratiske elementer er altså vigitige, men ikke alt skal være demokratisk.


Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 10-02-2009 11:56:21

@ Robin:

Eller med andre ord: demokrati er en ad hoc konstruktion, der forstås, formuleres, fornyes og (for)bruges af borgerne i en dynamisk proces. Det er vanskeligt at blive uenige, vi må nok gøre et nyt forsøg.


Jørn Iversen
Medlem

Jørn Iversen , , 10-02-2009 12:32:42

Den dynamiske proces er også en sårbar proces. Ikke alle diktaturer er opstået efter statskup, men er forudgået af demokratiske processer. "Salamimetoden" kalder man den vidst. Visse elementer af denne metode kan man jo spotte selv i Danmark også idag, når dæmagogiske elementer får overtaget resulterende i marginalisering, dæmonisering ..osv.


Hans Peter Lorenzen
Medlem

Hans Peter Lorenzen , , 10-02-2009 13:04:37

Ja, det demonstrerer jo fint demokratiets svagheder. En demokratisk proces kan føre til antidemokratiske beslutninger. Derfor er det netop vigtigt at holde demokratiet plastisk, så det ikke stivner i udemokratiske strukturer. Men der er klart nok også brug for forfatningsmæssige forsikringer.


Robin de Nijs
Int.

Robin de Nijs , socialliberal eks-radikal, fysiker, systemkritiker , 10-02-2009 14:50:01

kronikken i Politiken idag ved Joanna Bittner findes også på internettet...


Du skal være logget ind for at anbefale. Log ind
Du skal være logget ind for at oprette relationer. Log ind
Du skal være logget ind for at skrive beskeder. Log ind
Om indlægget

Rasmus har tagget med:

demokrati , analyse
Henrik  Hansen
Int.
Henrik Hansen udannet bibliotekar, ufaglært arbejder, ikke medlem
Robin de Nijs
Int.
Robin de Nijs socialliberal eks-radikal, fysiker, systemkritiker
Jørn Iversen
Medlem
Jørn Iversen