Thomas Lind

Thomas Lind

You have this choice: Do you want tomorrow today or yesterday forever?

Antal relationer 3
Anbefalet af 0
Interesseret

Tvangssterilisation

23-07-2010 21:38:40 - 30 kommentarer

Jeg noterer, at R ikke er blandt de partier, som kræver erstatning til de (primært) kvinder, som blev tvangssteriliserede mellem 1929 og 1967.  Det synes jeg er interessant. Jeg overvejer, om det mon skyldes, at det er partiets holdning, at der er nogen mennesker, som bare ikke skal have børn, og jeg spekulerer på, om det er partiets holdning, at det er legitimt at forhindre de pågældende i at få børn.

 

Denne her kommentar, som blandt andet handler om en mor, der efterspørger muligheden for tvangssterilisation til sin datter, giver yderligere stof til eftertanke. 

Kommentarer
Zeb Meier Watz
Medlem

Zeb Meier Watz , Filosof og hovedbestyrelsesmedlem , 23-07-2010 22:10:19

@Thomas

Jeg kan se at der til slut i denne tråd måske er det svar du søger fra Anne Marie Geisler Andersen hvor hun bliver spurgt om tvangssterilisationen

http://www.radikale.net/anne-marie-geisler-andersen/indlaeg/2010/07/16/psykiatri-hvorfor-er-det-saa-svaert-at-saelge-de-gode-historier

jeg mener at at tvangssterilisation er grundlæggende forkert (uanset at det dengang var lovligt).


Thomas Lind
Int.

Thomas Lind , You have this choice: Do you want tomorrow today or yesterday forever? , 23-07-2010 22:20:12

Det er en god kommentar, hun har skrevet. Denne her sætning springer dog i øjnene: "Tvangssterilisation var lovligt dengang, men heldigvis har vi i dag andre og langt bedre metoder."

Metoder til hvad? At forhindrede de uønskede i at få børn? Sagligt set er synspunktet jo ikke særligt bemærkelsesværdigt, men det er alligevel sjældent, man ser politikere stå ved det synspunkt, som Geisler Andersen lader til at stå for i kommentaren.
 


Arne Rud
Medlem

Arne Rud , Esbjerg. , 23-07-2010 22:25:46

@T. Lind. - Danmark er en sygekasse.


Mai-Britt  Schultz
Int.

Mai-Britt Schultz , Forhenværende frontkæmper , 24-07-2010 00:04:18

Uden at udtale mig på partiets vegne!! -
Står jeg ved, at jeg personligt mener, der er tilfælde, hvor det er til dyb skade for såvel børn som forældrene, at forældre gentagende gange får tvangsfjernet børn, fordi de er ude af stand til at tage vare på deres børn, pga. udpræget mangel på intilligens - debilitet eller lignende, eller andre alvorlige permanente psykiske lidelser.
Som samfund mener jeg, at vi har en forpligtigelse til at tage ansvar for , at der findes mennesker, som ikke er istand til at tage vare på deres børn, ikke forbigående -  men permanent -

Hvad er så til gavn for disse mennesker, og især deres evt. børn?
At gentagende gange at opleve traumatisering ved  tvangsfjernelser, eller modtage svangeskabsforhindrende indgreb, i form af sterillisation, p-stave ( de forhindre graviditet i 3 mdr.) , spiraler etc. Mange af disse mennesker er ikke i stand til selv at forstå, at de ikke nogensinde får lov at beholde deres børn af hensyn til barnets tarv.

Jeg har arbejdet med unge med særlige behov( lav intilligens, seriøst psykiske lidelser etc.) , hvoraf langt de flestes drøm var at få børn, og få en "normal" familie - et helt igennem utopisk projekt. Jeg vil vove den påstand, at mindre end to ud af 100 af de unge, jeg arbejdede med ville have en den mindste chance for ikke af få tvangsfjernet deres barn kort efter fødslen. Og de ville kun kunne undgå denne situation, såfremt de havde en virkelig ressourcestærk partner - i sig selv urealistisk. Og man skal ikke tro at seksualdriften er mindre hos denne gruppe - nærmest omvendt ...

Hvem gavner vi ved - at lade stå til ?

 


Boye J. Haure
Medlem

Boye J. Haure , Nationaløkonom og den mest anbefalede skribent her på nettet , 24-07-2010 01:13:48

@ Mai-Britt:

 

Jeg er forbløffet over din kommentar. Du skriver om nogle med

"udpræget mangel på intelligens - debilitet eller lignende eller andre alvorlige permanente psykiske lidelser" !

 

Det kan da ikke være rigtigt, at du ikke er i stand til at sondre skarpt mellem intelligens (som du iøvrigt staver forkert to gange) og psykiske lidelser. Jeg er rystet. Tror du at debile og sindslidende tilhører samme gruppe ? Jeg havde ikke troet, at der fandtes en sådan uvidenhed og den slags fordomme i 2010.

 

Du skriver også om "seriøst psykiske lidelser" ! Må jeg lige spørge: Hvad er så useriøse psykiske lidelser ?

 

Endvidere skriver du om unge med særlige behov: "seksualdriften er .... nærmest omvendt" (altså relativt stor). Hvor ved du det fra ?

 

Hvem skal afgøre, hvem der skal tvangsteriliseres ?

 

Jeg vil ikke bestride, at der er problemer. Men som Anne Marie Geisler påpeger, så findes der andre metoder. Egentlig handler min kommentar slet ikke om det, men om de chokerende fordomme du lufter (/kommer til at lufte) i din kommentar. Når den slags uvidenhed kan forekomme, tilmed hos en der har arbejdet "indenfor systemet", føler jeg mig ikke tryg ved, hvem der skal træffe sådanne eventuelle afgørelser om uoprettelige indgreb. 


Mai-Britt  Schultz
Int.

Mai-Britt Schultz , Forhenværende frontkæmper , 24-07-2010 10:10:47

@Boye ... jeg beklager, jeg ikke kontrollerede, om jeg havde stavet rigtigt, og jeg ikke udtrykte mig klart, men du læser altså også mit indlæg med alle de fordomme, der kan skrabes sammen, om andre holdninger end din ... ! 

 

Men jeg beklager ikke, at jeg mener, at så længe vi som samfund mener, at vi har et fælles ansvar for vores børn - hvor vi bl.a. sørger for barnets tarv, gennem bl.a. tvangsfjernelser.

Mener jeg også, vi åbent bør diskuterer, hvem vi tilgodeser ved ikke, at tage en åben diskussion om det, at nogle borgere aldrig vil være i  stand til at tage vare på deres eventuelle børn. Alt andet er at stikke hovedet i busken og tro, at det vi lukker øjnene for ikke eksisterer...

Jeg mener ikke, for nu at slå det helt fast, at vi skal genne folk sammen og tvangssterilliserer, men at det er en diskussion, som ikke bare kan gemmes væk, fordi vi ikke kan lide den. Hvad er mest humant? - at indskyde en P-stav under huden hver 3. md. på en pige, som aldrig vil være i stand til at tage vare på sig selv, og som knap nok forstår, hvad det er hun får en indsprøjtning for. Eller undgå en livslang hormonforgiftning og lade hende operere, og lukke for æggestokkene ? Eller lade hende få de børn - og så tvangsfjerne dem en efter en ved fødslen? 


 

 

 

 


Mai-Britt  Schultz
Int.

Mai-Britt Schultz , Forhenværende frontkæmper , 24-07-2010 10:12:03

Vil desuden henvise til dette LINK


Boye J. Haure
Medlem

Boye J. Haure , Nationaløkonom og den mest anbefalede skribent her på nettet , 24-07-2010 11:04:31

@ Mai-Britt: Okay, tak for beklagelse.

 

Jeg kan nu alligevel ikke se, at min kommentar skulle være præget af fordomme overhovedet. Det er sådan set bare en faglig, menneskelig og empatisk vurdering, der bl.a. ligger i forlængelse af de mange debatter, vi har haft her på radikale.net om psykiatri og bekæmpelse af fordomme overfor psykisk syge og uvidenhed om sindslidelser. Debatter der bl.a. har taget udgangspunkt i vores psykiatriordfører Anne Marie Geislers imponerende engagement i området og hendes kamp for større forståelse overfor et meget kompliceret område med mange - også interessante og lærerige - menneskeskæbner. 

 

Jeg erkender at jeg var meget skarp og hård i min kritik af din kommentar, men jeg blev mildest talt også meget forbløffet. Selvfølgelig handler det ikke om et par stavefejl, men om nogle - vil jeg fastholde - grove misforståelser og uheldige formuleringer.

 

Og så ikke mere om det. 

 

Derudover synes jeg faktisk, at du har nogle gode argumenter, nuancerer debatten og kommer med konkrete forslag, der virker både fornuftige og realistiske.

 

Jeg tror ikke, at jeg er enig med dig, men jeg indrømmer, at det er meget vanskeligt. Barnets tarv skal jo altid komme i første række, og en serie af tvangsfjernelser er tragisk. Der er absolut noget at tænke over for os allesammen. 

 

Imidlertid mener jeg, at såfremt og hvis det overhovedet kan komme på tale med tvangsterilisation, så skal det kun omfatte de mest ekstreme sager, hvor det er hævet over enhver tvivl på baggrund af en lang række uafhængige eksperter på forskellige områder (psykologer, pædagoger, psykiatre, socialrådgivere, jurister, m.fl.), at det kan man ikke byde noget barn.

 

Men der kan vel være en masse sindslidende og udviklingshæmmede, der selv eller med støtte fra familie, venner og det offentlige, kan give deres barn en god og kærlig opvækst. Netop kærligheden til barnet - det mest afgørende - er jo uafhængigt af psykisk og intellektuel habitus.


Mai-Britt  Schultz
Int.

Mai-Britt Schultz , Forhenværende frontkæmper , 24-07-2010 11:57:29

Jeg er meget obs. på at det absolut kun skal ske efter den bedste faglige vurdering - og en sterilisation, uden fjernelse af æggeledere m.m. er for mig at se en mindre skadelig mulighed end gentagende p sprøjter o.lign. Desuden tror jeg på, at man når langt gennem samtaler - og forsøg med babydukker har ligeledes vist sig effektive. Jeg er ikke fortaler for K.K. Steinckes  ideer om tvangssterilisation  af utilpassede elementer - men jeg synes debatten er værd at tage, om der er tilfælde hvor samfundet for at tage sit ansvar på sig, og træffe ubehagelige beslutninger for at afværge tvangsfjernelser som forudses fra før fødslen - vi taler om ca. 15 - 20  om året ...

Jeg mener desuden ikke, at det tilgodeser barnets tarv at vokse op med svært udviklingshæmmede forældre. Det billede du tegner af, at det kan lade sig gøre med hjælp fra venner, familie og det offentlige er en utopi....  
Jeg mener desuden ikke at kærlighed til et barn er nok i en opvækst, det er omdrejningspunktet, men børn har også brug for at spejle sig i forældrene, have en tryg base, og modtage opdragelse til dets videre færd i samfundet.  Børn har brug for at mærke at forældrene kan beskytte dem - og med udviklingshæmmede forældre vil barnet i en meget ung alder opdage, det er det, som kommer til at tage ansvaret for sine forældre - og det er invaliderende for barnets relationer resten af livet. 

 

 

 

 


Anne Marie Geisler Andersen
Medlem

Anne Marie Geisler Andersen , Medlem af Borgerrepræsentationen, tidl. MF og Folketingskandidat for Radikale Venstre , 24-07-2010 12:32:20

@ Thomas -

 

Jeg har udtalt følgende:

 

"Mange kvinder er blevet steriliseret, selv om de ikke burde være blevet det. I Radikale Venstre er vi af den opfattelse, at det var en forkert politik, og gudskelov er vi blevet klogere. Jeg mener godt, man kan sige, at der var tale om et myndighedsovergreb. Vi ville aldrig gøre det i dag, men det var nu engang den løsning, man fandt bedst dengang, for at nogle kvinder kunne leve et liv uden for åndssvageanstalten, uden at de fik børn, som de ikke var i stand til at tage vare på.

Fra Radikale Venstres sides siger vi gerne undskyld, hvis det kan hjælpe nogle mennesker til at komme videre, men umiddelbart er vi ikke tilhængere af en erstatningsordning. Hvis man først begyndte at grave, kunne man formentlig finde en del ting, som vi ikke ville gøre i dag, men som tidligere var lovligt. Begynder vi at give erstatning, frygter jeg, at det kan det blive svært at sætte en grænse for, hvornår noget er erstatningsberettiget eller ej. Tvangssterilisation var lovligt dengang, men heldigvis har vi i dag andre og langt bedre metoder."


 

Den sidste sætning er ikke helt klar. Hermed mente jeg, at man idag ikke behøver at tvangssterilisere mennesker for, at de kan være en del af samfundet og ikke behøver at være buret inde.

Jeg mener ikke, vi bør benytte os af tvangssterilisation. Det er et meget alvorligt indgreb, og det kan ikke gøres om. Der er en række andre muligheder, hvoraf nogle allerede er nævnt; p-stave, samtaler, dukker mm. Evnen til at få børn er en meget stor ting at tage fra et menneske.

 

En af de ting, jeg kæmper for, er, at gøre op med forestillingen om, at handicap og psykiske lidelser nødvendigvis er permanente. Vi kan rigtig mange ting i dag, og handicap eller psykiske lidelser som ikke kan afhjælpes i dag, vil måske kunne behandles eller kompenseres for engang i fremtiden. Ikke mindst derfor mener jeg, det er forkert at tvangssterilisere. Det er et indgreb, der aldrig kan gøres om, hvis disse mennesker skulle genvinde forældreevnen, og jeg har svært ved at se, hvad der skulle kunne begrunde tvangssterilisation frem for nogle af de andre muligheder. Hvis p-staven havde fandtes i 1948 - mon ikke man så havde benyttet denne istedet?

 


Thomas Lind
Int.

Thomas Lind , You have this choice: Do you want tomorrow today or yesterday forever? , 24-07-2010 13:21:07

 Det havde man uden tvivl, når jeg synes emnet er interessant, er det fordi S+SF lader til at være på flugt fra deres egen politik, som gik ud på, at det var legitimt for samfundet at forhindre nogen svage grupper i at få børn. Det er det princip, man afsværger sig, hvis man begynder at give erstatninger til steriliserede, så vidt jeg kan se. Hvis R går ind for tvungne P-stave, så går partiet fortsat ind for, at forhindre bestemte borgere i at få børn. Hvilket er legitimt nok, hvis man ellers tør stå ved det. 


Søren  Madsen
Medlem

Søren Madsen , Folkeskolelærer og læser pædagogik på DPU , 24-07-2010 16:16:40

Jeg læser med fuld tilfredshed vores socialordførers kommentar. Det er en tragisk sag, men mener heller ikke der skal betales erstatning. Hvad skulle det hjælpe? Men en offentlig undskyldning på statens vegne, ville være en lille og nem gestus, som måske ville veje tung hos de forudrettede.

Til sidst tror jeg da de fleste tør stå ved at det faktisk er tragisk når visse grupper får børn. Det synes jeg da selv, men ville ikke gå så langt som at forbyde det eller støtte tvangssterilisering.


Mai-Britt  Schultz
Int.

Mai-Britt Schultz , Forhenværende frontkæmper , 24-07-2010 23:02:47

Jeg har stor respekt for dig Anne Marie, men du kan ikke seriøst mene, at du baserer dine holdninger til forhindring af graviditet hos mennesker, som vil være uegnede som forældre pga. f.eks.   Downs syndrom - på at man måske engang i fremtiden, kan opfinde en mirakelkur ...? Desuden er sterilisation ikke nødvendigvis permanent - med nutidens metoder.

Har netop idag haft besøg af min veninde, som har en 17 årig dreng med kromosomfejl, ikke samme slags som Downs, men det minder ... med en intilligens og fremfærd som en 4. årig - Vi havde en lang snak om emnet, og hun er absolut enig i, at det vil være en stor ulykke om hendes søn fik et barn med en af de piger der bor på hans

institution ... Hvad er så mest nådigt, at forsøge at forklare en dreng med en mental udvikling som en 3 - 4 årig, men seksual drift som en normal 17 årig - at han ikke må følge sine seksuelle drifter - eller i bogstaveligste forstand afskære ham for muligheden for at reproducerer sig selv ? Forestil dig at man skulle opfinde en kur ... og man så i en alder af f.eks. 40 - skulle opnå de mest basale færdigheder - ville du mene, at det menneske ville være i stand til efter 40 år som debil, at kunne tage vare på et barn ? '

Jeg understreger, jeg her taler om mennesker med svære hjerne defekter.

 


Thomas Lind
Int.

Thomas Lind , You have this choice: Do you want tomorrow today or yesterday forever? , 24-07-2010 23:19:59

Mai-Britt, folk som har Downs, kan sjældent få børn. Mændene kan næsten aldrig. 


Anne Marie Geisler Andersen
Medlem

Anne Marie Geisler Andersen , Medlem af Borgerrepræsentationen, tidl. MF og Folketingskandidat for Radikale Venstre , 25-07-2010 10:49:18

@ Mai-britt - Jeg prøvede at sige, at jeg mener tvangssterilisation er et meget alvorligt indgreb, ikke mindst fordi det er endeligt og ikke kan gøres om. Hvor ser du, at det kan foretages midlertidigt? Så vidt jeg kan læse mig til, så kan man ikke være sikker på, at det kan gøres om. Er det ca. 1/4, der kan være heldig at kunne få børn igen efterfølgende, og måske lidt flere, hvis de får hjælp til det? Man kan vel næppe være sikker på, at det kan gøres om.

 

@ Thomas - Jeg bliver dig svar skyldig mht., om vi går ind for "tvungne" p-stave. Jeg er ikke klar over, om det er noget, vi allerede har en holdning til, men har skrevet til Lone Dybkjær for at undersøge det. Umiddelbart kan jeg bedre forholde mig til tvungen brug af p-stav end tvangssterilisation, men som sagt, ved jeg ikke helt, hvor vi står. Jeg vender tilbage, når jeg hører fra Lone.


Zeb Meier Watz
Medlem

Zeb Meier Watz , Filosof og hovedbestyrelsesmedlem , 25-07-2010 11:26:55

@Anne Marie

Jeg er enig med dig langt hen af vejen, men jeg forstår ikke hvorfor der ikke skal gives erstatning, hvor til du skriver at "Hvis man først begyndte at grave, kunne man formentlig finde en del ting, som vi ikke ville gøre i dag, men som tidligere var lovligt."

Der er sikkert mange ting man gjorde engang fordi det var lovligt og som ikke er det i dag, men du siger også at du "...mener tvangssterilisation er et meget alvorligt indgreb, ikke mindst fordi det er endeligt og ikke kan gøres om."

Der er altså grænser for hvilke typer af tidligere handlinger vi kan sammeligne med, og her handler det om tvangs-kirurgi der ikke kan gøre om - burde der i sådanne tilfælde ikke kunne gives erstatning? jeg mener ikke at vi kan sammeligne med andre typer af tvang der bliver/er blevet brugt da tvangs-kirurgi må være i en helt kategori for sig og som man klart tager afstand fra idag.


Boye J. Haure
Medlem

Boye J. Haure , Nationaløkonom og den mest anbefalede skribent her på nettet , 25-07-2010 13:04:23

Umiddelbart mener jeg, at man skal være meget påpasselig med at give erstatninger, og jeg kan udmærket forstå Anne Maries argumentation.

 

Men når der er tale om meget meget indgribende uoprettelige indgreb, som Zeb påpeger, så synes jeg, at man skal overveje det. Der kan efter min mening sammenlignes med skandaler som "det hvide snit" og LSD-brug indenfor psykiatrien samt andre mindre spekulatære men katastrofale fejlbehandlinger indenfor sundhedsvæsenet. På det grundlag bør der - undtagelsesvist - kunne gives erstatninger.

 

Det kan blive lidt kompliceret, hvis man vil gradbøje, hvornår det har været mere eller mindre vebegundet med tvangssterilisation afhængigt af de pågældendes potentielle forælde-uegnethed. Man havde mig bekendt ikke andre muligheder dengang, og tvangsfjernelser til børnehjem kunne være en katastrofe. Man kan argumentere for en gradbøjning, men jeg er ikke sikker på, at det er det etisk og juridisk rigtige at gøre.

 


Vivi Bech
Int.

Vivi Bech , Ex. stud. comm. , profet for Vandbærerens Tidsalder og de ulovlige blomsterbørns befrielse , 25-07-2010 13:25:13

Maibritt Schultz skrev:

 

"Jeg er ikke fortaler for K.K. Steinckes ideer om tvangssterilisation af utilpassede elementer". 

 

I  Lene Kochs bog Racehygiejne i Danmark 1920-56 står der desværre at de radikale også krævede racehygiejne, sammen med den socialdemokratiske Steincke og alle de andre:

 

"De radikales ordfører Niels Petersen anbefalede også forslaget, omend han også havde visse betænkeligheder især angående retssikkerheden...

 

...Men Petersens støtte til racehygiejnen var helhjertet og han ønskede  2 udvidet til at omfatte alle psykisk abnorme, ikke blot de anstaltsbragte".

 

Derfor er det adejligt at læse Anne Maries ord:

 

"Vi kan rigtig mange ting i dag, og handicap eller psykiske lidelser som ikke kan afhjælpes i dag, vil måske kunne behandles eller kompenseres for engang i fremtiden. Ikke mindst derfor mener jeg, det er forkert at tvangssterilisere".

 

Jeg har selv tidligere arbejdet som pædagogmedhjælper med senhjerne-skadede. Hvis en hjerneskade pådrages  når et barn er 8 år gammelt, så forbliver personen med hjerneskaden "låst fast" i en mental alder på 8 år resten af livet. Kroppen vokser ud og modnes på hel normal vis. En person med en bevidsthed som en 8-årig er heller ikke en særligt god forælder. Heldigvis kan nogle af de uheldige  berørte selv se det forhold og vælger derfor også frivilligt sterilisation.

 

Den allerfedeste nyhed jeg har længe har hørt, på det medicinske område, var nyheden om den hjerneskadede soldat, der tvang trykkammerbehandling igennem på Rigshospitalet. Han havde betalt for den avancerede behandling i udlandet og havde opnået positive resultater og ville fortsætte med tryk-behandling her i Danmark.

 

Nu kan den hjerneskadede tidligere soldat selv flytte sine fødder fordi han har fået trykbehandling, det kunne han ikke før behandlingen med det ændrede tryk:

 

"Det er formentlig første gang i Europa, at man har kunnet dokumentere fremskridt på en hjerneskadet patient ved trykkammerbehandling, siger Erik  Jansen".

 

Fra www.berlingske.dk/danmark/trykkammer-hjaelper-hjerneskadet-soldat

 

Det er altså fantastisk. Lige den historie fortæller os også, hvorfor vi skal passe på med at gøre os til "Herrer over alting". Faktum er jo at vi er nogle ret uvidende primater på vort nuværende stadie og at vi vakler rundt i mentalt mørke og uvidenhed vedrørende rigtig mange af vore fysiske og psykiske lidelser.

 

Erstatningsspørgsmålet synes at man anskuer ud fra en helt forkert vinkel. Man kan jo ikke erstatte noget, der aldrig har eksisteret...

 

Men, man kan derimod godt sige undskyld på demokratiets vegne fordi  demokratiet forhindrede at eksistensen overhovedet kunne blive mulig.

 

Man kunne måske endda gå så vidt som til at optræde humant og eftertænksomt, og lade ofre for tvangssterilisation, der nu savner kontakt med børn, blive "reservebedstemødre" for familieløse børn på institutioner under kontrollerede forhold? Det kunne blive til gavn for både ofrene og for børnene uden  familier. Det ville ikke koste alverden, men det ville betyde alverden både for ofrene for tvungen sterilisering og for de familieløse børn.


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 25-07-2010 14:21:48

 

En kort bemærkning fra en mulig undermåler.

 

Spm.: Byder nutiden også på racehygiejne?

 

Vedrørende:

 

Dansk racehygiejne – et folkeligt projekt.
 

Tvangssterilisering af »de abnorme« var et led i socialdemokratisk velfærdstankegang. At få børn var ikke en ret, men et samfundsanliggende

 

Kilde: www.modkraft.dk/spip.php
 

"– Vi kommer ikke uden om at diskutere, om vi skal have et avlsprogram, hvor vi selektivt støtter, at højtbegavede mennesker får flere børn, og belønner mindre begavede for ikke at formere sig," sagde den århusianske professor Helmuth Nyborg til Jyllands-Posten sidst i september dette år.

Det vakte vrede landet over. Avis-ledere, politikere og forargede borgere kaldte professoren tosset. Og det, der var værre. Sophie Hæstorp Andersen, sundhedspolitisk ordfører for socialdemokratiet, kommenterede også professorens idé:

 

"– Det grænser til fascisme at forestille sig, at man kan fremavle mere intelligente og lykkelige mennesker... Verden er slet ikke moden til den slags tanker, og jeg håber aldrig, at den bliver det."

 

Udtalelsen fra netop en socialdemokrat er pudsig.

 

Den danske racehygiejne, der blev praktiseret fra 1920erne til begyndelsen af 1970erne havde en socialdemokratisk drivkraft, nemlig K.K. Steincke.

K.K. Steincke (1880-1963) var en indflydelsesrig socialdemokrat, der var justitsminister i tre omgange og socialminister 1929 til 1935. Den danske variant af racehygiejne var ikke et nazistisk udryddelsesprojekt. Det var et velfærdsprojekt, drevet af socialdemokratiet og med bred opbakning i befolkningen og i hele det politiske spektrum. Forplantning var nemlig ikke et personligt spørgsmål, men samfundets anliggende.

 

Svingende tal angiver at mellem 11.000 og 13.000 udviklingshæmmede, sædelighedsforbrydere og sindssyge er blevet tvangssteriliseret i Danmark mellem 1920erne og til 1975.

 

Af socialpolitiske årsager.

 

Konsensuspolitik:

K.K. Steincke var bannerføreren for tvangssterilisation og racehygiejne i Danmark. Men han var langt fra alene om synspunkterne. Der var bred enighed om, at undermålernes antal skulle begrænses.

 

Befolkningsdebatten var et væsentligt spørgsmål, som blev diskuteret vidt og bredt.

 

Dr. Phil. Lene Koch har i ti år forsket i den danske racehygiejne. Hun beskrev racehygiejnens udbredelse i Information i 1997:

 

"Stort set alle – selv venstrefløjen, feminister, socialister og kulturradikale - har accepteret den arvehygiejniske grundtanke".

 

Lene Koch fremhæver blandt andre forfatter og kvindesagsforkæmper Thit Jensen 1876-1957, der er mest kendt for sin kamp for retten til abort. Thit Jensen var også en ivrig fortaler for racehygiejnen.

 

I hendes roman »Storken« fra 1929 er emnet en degenereret slægts afkom og de ulykker, der følger den fortsatte reproduktion. Thit Jensen skrev:

"Ogsaa Samfundet nærer den barnlige Tro, naar man tager Barnet fra Sumpen, straks kan de faa et Menneske ud af det, de regner ikke med at Tyvens Sæd i Allemandspigens Skød er formet, supernegativt, før det blev født."

 

Udgangspunktet i debatten og politikken i begyndelsen af det 20. århundrede var helt anderledes end i dag. Fællesskabet var sat over individuelle rettigheder.

 

Dr. Phil. Lene Koch: "Der var en holdning, som gik ud på at sige, at samfundet har et ansvar for forplantningen. Det var ikke bare den enkeltes privatliv, det drejede sig om. Man havde fælles pligt til at sørge for samfundet og at befolkningskvaliteten var i orden. Og det er jo en opfattelse, der står i meget stærk kontrast til den moderne opfattelse om, at vi alle sammen har ret til at få børn."

 

En anden forsker, Cecilie Banke, er enig i Lene Kochs analyse. Hun fremhæver i bogen »Den Sociale Ingeniørkunst i Danmark«, at K.K. Steinckes holdninger er et udtryk for "ansvarlighed i forhold til kollektivet". Banke beskriver K.K. Steincke som en del af teknokraterne, der i mellemkrigsperioden rykkede ind i administrationen af samfundet. Og som var samfundets sociale ingeniører.

 

Racehygiejne bliver til politik.

Opbygningen af den danske racehygiejne fik sit gennembrud, da K.K. Steincke i 1920 udgav bogen »Fremtidens Forsørgelsesvæsen«. Heri skitserede han problemer og løsninger for socialpolitikken. Bogen var banebrydende, da den opsamlede og strukturerede strømninger i den racehygiejniske debat.

 

Et meget benyttet eksempel for racehygiejnens nødvendighed var historien om den amerikanske Juke-slægt. »Forbryderslægten Juke« blev offentliggjort i 1877 og blev refereret i det danske »Nyt Tidsskrift for Abnormvæsnet« og medtaget i »Fremtidens Forsørgelsesvæsen«. Juke-slægtens ophav var en »åndeligt defekt« og fordrukken hollænder med to sønner. De dårlige gener reproduceredes og resultatet var 709 efterkommere, der prægedes af usædelighed, forbrydelser, drukkenskab, vagabondering og nervesygdomme. Det økonomiske overslag viste, at Juke-slægten angiveligt havde kostet det amerikanske samfund mere end to millioner dollars.

 

I forhold til gældende praksis blev »Fremtidens Forsørgelsevæsen«et nybrud, hvor socialpolitikken blandt andet skulle styres ved hjælp af racehygiejne. Inspirationen hertil kom især fra USA og delvist Tyskland.

 

USA havde allerede i 1907 vedtaget den første racehygiejniske lovgivning. Blandt andet med historien om Juke-slægten som baggrund.

 

K.K. Steincke konkluderede: "Vi behandler undermåleren med al omsorg og kærlighed, men forbyder ham blot til gengæld at formere sig."

 

»Fremtidens Forsørgelsesvæsen« blev brugt som inspirationskilde til den store socialreform i 1933, der ofte beskrives som grundskitsen til det danske velfærdssamfund.

 

Men bogen dannede også baggrund for to racehygiejniske love, som blev vedtaget i 1934 og 35. Ved disse love kunne personer tvangssteriliseres. Både med direkte henvisning til racehygiejniske årsager, eller med en mere generel socialpolitisk motivering.

 

Hvem var undermålerne?

I praksis viste det sig at være problematisk at definere og afgrænse grupper af individer, der skulle tvangssteriliseres. For den racehygiejniske videnskab var endnu ikke særligt udviklet.

 

Forskerne lavede eksperimenter på rotter og mus, mens den menneskelige arvelighed blev undersøgt ved kortlægning af slægter og almindelige lægelige undersøgelser.

 

Til spørgsmålet om videnskaben præcist kunne udpege grupper med negative arvelige egenskaber, skrev lægen J. H. Leunbach i bogen »Racehygiejne« fra 1923, at det var: "Alle åndsvage, epileptikere og sindssyge, psykopater, folk med antisociale tilbøjeligheder eller med perverse drifter, kvartalsdrankere og andre alkoholister."

 

Tvivlen om arveligheden var velkendt, men J.H. Leunbach syntes ikke, det var vigtigt: "Afgørelsen af, hvorvidt åndssvaghed er arveligt eller ikke, spiller ikke så stor en rolle. Der er ingen ulykke sket ved at hindre åndssvage i at forplante sig, selv om lidelsen ikke er arvelig."

 

Så videnskaben kunne ikke give præcise svar og afgrænsninger. J.H. Leunbachs holdning til sterilisation uden arvelig indikation, blev motiveret med økonomi. Forsorg og anstalter var meget udgiftskrævende. Også i Folketinget var økonomien et ofte benyttet argument, sammen med det kriminalpræventive aspekt.

 

Ideologi og videnskab:

De økonomiske konsekvenser af et samfund med mange undermålere, var tydelige for de fleste i befolkningen. Men den økonomiske byrde var en mindre del af racehygiejnens udbredelse.

 

Racehygiejnens teori og praksis blev en del af socialpolitikken, fordi dalende fødselstal og videnskaben om arvelighed vakte stor bekymring.

Siden forskeren Morél i 1857 fremsatte degenerationsteorien, hvor syge

og marginaliserede reproducerede sig hurtigt, og de kloge og rige fik få børn, blev teorien for politikere, lægevidenskaben og menigmand et ubestrideligt faktum.

 

Derved blev racehygiejnen en uomgængelig del af socialpolitikken.

 

Den nye videnskab smeltede sammen med den socialdemokratiske ideologi om »omfordeling af fredelig vej« og opbygningen af velfærdsstaten.

 

Videnskaben gav politikerne værktøjer til at beslutte, hvem der skulle tvangssteriliseres, selvom der var store uklarheder. Racehygiejnen rummede andre muligheder end tvangssterilisation, som ikke blev taget i brug i Danmark.

 

Det var nazi-Tysklands brug af den »positive racehygiejne«, som går ud på at fremavle mennesker med gode egenskaber. Det kan nærmest sidestilles med den avl, der foregår med dyr for at fremme egenskaber som hurtighed, udseende osv.

 

Den »negative racehygiejne«, som blev anvendt i Danmark, foregår ved fravalg af afkom. Det vil sige et skøn over, hvilke mennesker med specifikke skavanker, man ikke ønsker reproduceret, og som derfor skal steriliseres.

 

Fra 1920erne til 1976 blev 8.616 kvinder steriliseret og 2.358 mænd kastreret i Danmark. Det var i Danmark primært de åndssvage. Men også sædelighedsforbrydere og sindssyge. Undervejs blev tvangssterilisationen for åndssvage udvidet, så det ikke kun var åndssvage på anstalter, der kunne steriliseres, men også de lettere åndssvage.

 

Individuel racehygiejne:

Professoren Helmuth Nyborg har ret, når han i den ophedede debat siger, at nutiden også byder på racehygiejne.

 

Det er blandt andet fosterdiagnostik, hvor der er mulighed for gravide for at fravælge fostre med eksempelvis Down’s syndrom.

 

Og det er forældre til udviklingshæmmede som oftest selv må tage beslutning om deres børn må reproducere sig, i stedet for at samfund eller stat blander sig.

 

Racehygiejnen har fået andre betegnelser og er blevet et individuelt spørgsmål. Og det er en interessant debat. Professorens debatforslag om intelligens som det altafgørende kriterium, afsporer og tilslører at racehygiejnen stadig eksisterer i Danmark.

 

 

Stærk kost på en sommerdag men ...

 


Thomas Lind
Int.

Thomas Lind , You have this choice: Do you want tomorrow today or yesterday forever? , 25-07-2010 16:40:59

Jeg synes, det ligger som en undertone i Oles og flere andres indlæg, at fordi tvangssterilisationsloven blev administreret lemfældigt, så var den pr definition forkastelig, og det er jo strengt taget en logisk fejlslutning.

Oles indlæg går til angreb på den idé at samfundet har et ansvar for forplantningen. Ingen kan dog benægte, at de børn, hvis forældre ikke kan magte at have børn er samfundets ansvar, og at samfundet derfor faktisk i nogen situationer har et ansvar for forplantningen. Det giver heller ikke ret meget mening at benægte, at for dem, som er uegnede til at være forældre, er det bedre ikke at få børn, end at få tvangsfjernet børnene. 


Vivi Bech
Int.

Vivi Bech , Ex. stud. comm. , profet for Vandbærerens Tidsalder og de ulovlige blomsterbørns befrielse , 25-07-2010 16:49:42

Ej Ole, information i sådan et overmål, på vort modersmål, kan umuligt komme direkte fra en undermåler, det er jo ulogisk *G*

 

Juke-familien nævnes i modkraft-artiklen og den går også igen i Lene Kochs bog. Engelsk wiki skriver at nutidig efterforskning har vist, at sociologen Richard Louis Dugdale skabte en myte med sine "studier":

 

"In 2001 a poorhouse graveyard was discovered in New Paltz, in Ulster County. Some of the unmarked graves belonged to members of the so-called Jukes family. Further information was found in the archives at the State University of New York at Albany and in records of a forgotten Ulster County poorhouse. A code book, labeled "classified", was found and listed the real surnames of the "Jukes" family. Hundreds of names were listed, including Plough, Miller, DuBois, Clearwater, Bank and Bush. Max, the "founder," was identified as Max Keyser.[1] However, "the mythology of so-called 'genetically problematic families' is still with us," said Paul A. Lombardo of the Center for Biomedical Ethics at the University of Virginia. "Even today, the Jukeses seem to be getting a third life on the Internet as we see some religious and political groups invoking them as examples of inherited immorality"."

 

Fra en.wikipedia.org/wiki/The_Jukes_family#Recent_research

 

Professor Helmuth Nyborg har vi vist heller ikke været alt for heldige med. Da jeg havde psykologi på HF i 1995 blev jeg udsat for hans teori om hormoner og intelligens (Fra Alt for damerne nr. 50 i år 1994, vores mandlige psykologi-lærer var nemlig i ret god kontakt til sin kvindelige side ;-)

 

 Det gik op for mig at Nyborg kun opererer med én form for intelligens, mens andre højere udviklede psykologiske forskere opererer med op til hele 8 forskellige forskellige former for intelligens (Howard Gardner startede med 7, men har nu fundet den 8.).

 

Når der er flere måder som intelligens kan manifestere sig på, og Nyborg så kun forholder sig til én intelligens, så er det pludselig meget svært at gennemskue, hvem der er rigtig klog, og hvem der blot spiller klog.

 

Især når vi så også lige husker på, hvordan Richard L. Dugdale fuskede med data om Juke-familien og gjorde "den familie" til syndebukke, der berettigede til amerikansk racehygiejne:

 

"Photographs of members of the Jukes family and their homes as well as family trees of some branches of the Jukes family were displayed at the Second International Congress of Eugenics, held at the American Museum of Natural History in New York in 1921.[1] Historians have noted that Dugdale's conclusions have been misused by subsequent generations: "Estabrook's version is the one that carried the day. After 1915, the Jukes cames to symbolize the futility of social change and the need for eugenic segregations and sterilization".

 

Fra en.wikipedia.org/wiki/The_Jukes_family#Estabrook.27s_study

 

På side 100 i Lene Kochs bog om racehygiejne står at den konservative Jens Carl Adolph Carlsen-Skiødt "anførte som argument mod den arvehygiejniske tankegang, at digteren H.C. Andersens bedstefar var åndsvag".  

 

Vi nulevende kan altså regne os frem til at det var vældig heldigt at racehygiejnen ikke var blevet indført allerede på HC Andersens bedstefars tid.

 

For så havde vi jo ikke haft nogen verdensberømt dansk digter til at fortælle os historien om den grimme andefugl. Ej heller havde Den lille havfrue fået en lang gratis rejse  til Kina. Der havde nemlig slet ikke været noget eventyr, der kunne inspirere billedhugger Edvard Eriksen til at lade sin kone sidde som model for en eventyrskabning med fiskehale.


Anne Marie Geisler Andersen
Medlem

Anne Marie Geisler Andersen , Medlem af Borgerrepræsentationen, tidl. MF og Folketingskandidat for Radikale Venstre , 26-07-2010 17:56:45

Kære alle

 

Efter kort at have vendt emnet med Lone Dybkjær og Marianne Jelved er vi blevet enige om at tage det op på et gruppemøde efter sommerferien. Ikke mindst hvad vi mener om evt. tvungen brug af p-stav. Det er en meget principiel diskussion.

For at være bedst rustet til at tage debatten, vil jeg derfor høre, om I har gode argumenter for og imod tvungen brug af fx p-stav? Umiddelbart har jeg lettere ved at gå med til dette, eftersom det er et indgreb, der kan gøres om. Hvad siger I andre?

 

Anne Marie


Ole Brandt
Int.

Ole Brandt , cand. polit. , 26-07-2010 18:13:22

P-stav
 

Synonym: Hormonstav, gestagen-stav
 

 

P-staven er to mm. tyk og fire cm. lang, og den placeres under huden på pigens overarm, mens man er lokalbedøvet. Huden danner et vævslag rundt om den, som forhindrer at den flytter sig. Staven afgiver gestagen, som forhindrer ægløsningen. Gestagen påvirker også slimen i livmoderhalsen, så sædcellerne ikke kan trænge ind i livmoderen.

 

Staven giver næsten 100% sikkerhed. De fleste kan bruge den.

Fordelene ved staven er, at man ikke kan mærke den, når den er indsat. Den giver ingen afbrydelse, når I har sex, og den virker med det samme.

Det er nemt, og du er beskyttet længe uden at skulle tænke over det.

 

Da den ikke optages gennem fordøjelsessystemet som f.eks. p- piller, kan du regne med, at den virker, selvom du har kastet op eller haft diarré.

 

Hvis du kører en finger henover stedet, hvor den er indsat, kan staven mærkes, men som regel kan den ikke ses.

 

Ulemperne er, at den næsten altid giver uregelmæssige blødninger. Nogle kvinders menstruationer stopper, andres bliver kraftigere. Der kan komme bivirkninger som fra de andre hormonelle metoder: brystspændinger, hovedpine og humørsvingninger. Stavens virkning kan påvirkes af andre medicintyper, så husk at gør læge/hospital opmærksom på, at du anvender den.

 

 

Prisen for en hormonstav er ca. 1.300,- kr. Den virker i tre år.

 


Vidste du...
at nogle uger efter staven er fjernet, kan du blive gravid igen?
 

 

Kilde: www.sexlinien.dk/Default.aspx

Hmmm ....?

 


Boye J. Haure
Medlem

Boye J. Haure , Nationaløkonom og den mest anbefalede skribent her på nettet , 26-07-2010 20:51:23

 ´@ Anne Marie: Det er fint, at du tager det op i gruppen. Jeg kan kun sige, at det må være ret indlysende, at et indgreb der kan tages om, altid er at foretrække.


Thomas Lind
Int.

Thomas Lind , You have this choice: Do you want tomorrow today or yesterday forever? , 27-07-2010 01:16:33

Det centrale må vel også være, at det tilstræbes, at vilkårlighed undgås. Der bør være klagemuligheder og tilsyn, man kunne måske føje opsyn med brugen af tvungen prævention til § 71-udvalgets opgaver? 

Det er klart et kompliceret felt, for en del af dem som bliver berørt af sådan et indgreb er vel umyndiggjorte? Og i andre tilfælde kan man forestille sig at de "valgmuligheder", systemet opstiller er tvangsinstitutionalisering eller tvangs-prævention? Under alle omstændigheder er der jo tale om et indgreb i folks liv, som nærmest er straffelignende (man berøves jo retten til at få børn), og dermed kunne man i princippet inddrage domstolene. Det forekommer i hvert fald at være en så omfattende beslutning, at den ikke kan overlades til et lægeligt skøn uden klage- og appelmuligheder. 


Boye J. Haure
Medlem

Boye J. Haure , Nationaløkonom og den mest anbefalede skribent her på nettet , 27-07-2010 10:23:02

@ Thomas:

 

Helt enig. Vilkårlighed skal undgås, hvorfor jeg også har spurgt til, hvem der egentlig skal træffe afgørelse om et så afgørende indgreb.

 

Det er oplagt, at § 71-udvalget også kan føre tilsyn på dette område. Det gør de allerede, når der anvendes tvang i psykiatrien.


Thomas Lind
Int.

Thomas Lind , You have this choice: Do you want tomorrow today or yesterday forever? , 27-07-2010 10:38:09

Men i situationer, hvor folk får et "valg" mellem institutionalisering og langtidsprævention, er der næppe tale om "tvang" i formel forstand, og så er det ikke klart, at det falder ind under §71-udvalgets ressort-område. 


Boye J. Haure
Medlem

Boye J. Haure , Nationaløkonom og den mest anbefalede skribent her på nettet , 27-07-2010 10:42:59

@ Thomas: Det er ikke det samme, men tvangsinstitutionalisering er klart nok også et indgreb i den personlige frihed, og der må skulle en dommer ind over.


Thomas Lind
Int.

Thomas Lind , You have this choice: Do you want tomorrow today or yesterday forever? , 27-07-2010 10:56:11

Jo, men når man får et "valg" er der jo ikke tale om tvang i lovens forstand. 


Vivi Bech
Int.

Vivi Bech , Ex. stud. comm. , profet for Vandbærerens Tidsalder og de ulovlige blomsterbørns befrielse , 27-07-2010 12:07:36

 Anne Marie skrev:

 

"for at være bedst rustet til at tage debatten, vil jeg derfor høre, om I har gode argumenter for og imod tvungen brug af fx p-stav?".

 

Det er oplagt at det lyder til at være en klar fordel at en p-stav ikke er et uopretteligt indgreb, der gøres på forplantnings-evnerne. 

 

Men, det er knapt så oplagt, at der også er nogle faktorer som spiller ind, der gør at en p-stav måske ikke er det oplagte og bedste valg, selvom det ellers lyder besnærende at valget altid kan gøres om.

 

Hvor mange af jer har selv oplevet bøvl med hormonel prævention? 

 

Jeg har, og det er altså sådan at over 10 % af de kvinder, der indtager hormoner som prævention, får blødnings-forstyrrelser. Det oplyser den indlægsseddel til p-staven Implanon® som jeg fandt som den første p-stav da jeg lavede en google-søgning. Informationen om at blødnings-forstyrrelser rammer mere end 10 % af brugerne står på side 3 i pdf-dokumentet, under punkt 4, bivirkninger. 

 

Min egen søn er et omvandrende eksempel på at nogle børn åbenbart skal sættes i verden uanset hvilke videnskabelige præventions-metoder, der vælges. Hele dén historie startede med p-piller, der gav mig  blødnings-forstyrrelser, som mange altså får. 

 

Problemet var for mit vedkommende at blødning syntes at udgøre præventionen i sig selv. Jeg blødte i 24 ud af de 28 dage i den periode en p-pillepakke varer. Blødning i de rå mængder påvirker sex-lysten negativt, men det var altså ikke den virkning jeg betalte for på apoteket, men den jeg fik for prisen. 

 

Efter to måneders  venten på at min krop skulle underlægge sig hormonerne fra apoteket gav jeg op og købte en spiral som mekanisk prævention i stedet for. Den sidste måneds piller blev kasseret. Spiralen satte sig på tværs efter kort tid. Jeg blev helt vildt til grin, fordi Anne Linnet på det samme tidspunkt havde et hit med en sang om én, der havde sat sig på tværs i hendes indre univers, arghh.

 

Lægen påstod, da han fjernede den adfærdsvanskelige spiral, at spiralen havde lavet så meget ravage, at jeg ikke ville kunne blive gravid de første par måneder. Men, samme læge havde jo også påstået, at p-pillerne var rigtig gode, hvilket var helt forkert. Kærestens og min tillid til lægens ord var af samme grund ikke-eksisterende. Vi brugte derefter kondomer af japansk fabrikat. Sønnen er blevet siet igennem et Okeido-kondom, der bare ikke var nær så ok som navnet ellers antydede, fordi det gik i stykker. 

 

Tre måneder efter vores søn blev født blev jeg indlagt til observation for blindtarmsbetændelse. Jeg blev også opereret og fik fjernet min helt sunde og raske blindtarm. Da man havde det store overblik konstateres mange ovariecyster, hvoraf to var sprængt af trykket fra cysterne. Det var de to sprængninger, der havde påført mig de to ulidelige smerteanfald,  som jeg var lige ved at besvime af og som gav mig den grimmeste koldsved jeg nogensinde har oplevet.

 

Faktorer, der spiller ind omkring hormonel prævention, uanset om det er p-pille eller p-stav, er at producenterne  ikke fortæller brugerne hele sandheden om deres produkters bivirkninger, men sminker virkeligheden.

 

På indlægssedlen til føromtalte p-stav står der, under  "Mulige alvorlige helbredstilstande":

 

"Ovariecyster:

Når man benytter hormonel lav dosis svangerskabsforebyggelse kan der udvikles små væskefyldte blærer i æggestokkene. Disse
kaldes ovariecyster og forsvinder normalt af sig selv. Til tider forårsager de lette mavesmerter. Kun sjældent fører de til
alvorligere problemer".

 

Lige der er ord-spin og det ord-spin lige der gør mig vred fordi manipulationerne tydeligvis handler om et mersalg på bekostning af kunderne. Kunderne bliver ofre for produktet og de betaler endda den fulde pris for deres status som ofre for produkterne.

 

Jeg fatter ikke, hvordan Lægemiddelstyrelsen kan lade det ord-spin passere i den indlægsseddel, men jeg ved at Lægemiddelstyrelsen ikke kan anses for at være på brugernes side, når den slags sker!

 

Jeg fik jo altså ikke min blindtarm fjernet "på grund af lette mavesmerter", men fordi jeg havde sindsygt ondt. Det havde jeg fordi jeg havde indtaget p-piller fra jeg var 14 til 16 år samt et par måneder som 21-årig, hvor hormon-legen blev meget problematisk. Fedmen, som p-pillerne medførte da jeg var yngre, er jo heller ikke noget alvorligt problem, i følge producentens indlægsseddel...

 

Da jeg var indlagt for "blindtarmsbetændelse" på sygehuset måtte jeg have en malkemaskine ind på afdelingen, fordi jeg ammede min søn. Han ville simpelthen dø af morfinforgiftning, hvis han fik min mælk. Man får altså ikke lægeordineret morfin mod "lette mavesmerter" .

 

Derfor er medicinalbranchens vildledelser om deres produkter altså også nogle faktorer, der nødvendigvis SKAL spille ind i overvejelserne. Der står under mulige alvorlige helbredstilstande, at produktet "kun sjældent fører til alvorligere problemer". 

 

Jeg vil gerne lige påpege en uvidenskabelighed i indlægssedlen, der står under alvorlige helbredstilstande:

 

"Kun sjældent fører de til alvorligere problemer".

 

Dette er et eksempel på uvidenskabelighed, når den er allermest manipulerende, fordi det er grov ord-spin. Ordet sjældent er et relativt begreb der slet ikke dur her,  hvor det vildleder os med løgnen om at produktet er ret uskyldigt, hvilket det jo slet IKKE er.

 

Sandheden er at det kun er de alvorligere problemer med ovariecyster der overhovedet opdages! Ovariecyster opdages jo kun i de tilfælde, hvor kvinder som mig mister blindtarme, fordi vi engang i fortiden HAR HAFT TILLID til at vore læger ikke ville ordinere noget, der ville skade vort helbred.

 

En tillid som lægerne slet ikke var værdige til fordi de er i lommerne på medicinalbranchen.

 


Du skal være logget ind for at anbefale. Log ind
Du skal være logget ind for at oprette relationer. Log ind
Du skal være logget ind for at skrive beskeder. Log ind
Anne Marie Geisler Andersen
Medlem
Anne Marie Geisler Andersen Medlem af Borgerrepræsentationen, tidl. MF og Folketingskandidat for Radikale Venstre
Søren  Madsen
Medlem
Søren Madsen Folkeskolelærer og læser pædagogik på DPU